Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quảng Nam có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức trước khi thi học kì 1, đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo sử dụng để làm bài tập cho các em học sinh. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Họ tên:.....................................................

Lớp: ........

Trường TH Lê Văn Tám

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2014-2015

Môn: TOÁN LỚP 5

Thời gian: 40 phút

I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống để 5,742 > 5,7482

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Câu 2: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống để 8m2 62cm2 = cm2

A. 862 B. 86200 C. 8062 D. 80062

Câu 3: (1 điểm) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

A. 15% B. 75%. C. 20% D. 80 %

II/ Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 146,34 + 521,85 b) 25,04 x 3,5

Câu 5: (1 điểm) Thanh sắt dài 0,8 m cân nặng 7,2 kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,32m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 6: (2 điểm) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 7,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó?

Câu 7: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Người ta dành 15,7% diện tích để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu?

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5

I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm): Mỗi câu khoanh tròn đúng 1 điểm

Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: B

II/ Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 4: Đặt phép tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm

a/ 668,19 b/ 87,64

Câu 5:

Thanh sắt cùng loại dài 1m cân nặng là: 7,2 : 0,8 = 9 (kg)

Thanh sắt cùng loại dài 0,25 m cân nặng là: 0,32 x 9 = 2,88 (kg)

Đáp số: 2,88 kg

Câu 6:

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

7,5 - 2,25 = 5,25 (dm) (1đ)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

(7,5 + 5,25) x 2 = 25,5 (dm) (1đ)

Đáp số: 25,5 dm

Câu 7:

Chiều rộng mảnh đất đó là:

24 x = 20 (m) (0.5đ)

Diện tích của mảnh đất đó là:

24 x 20 = 480 (m2) (0.5đ)

Diện tích đất để làm nhà là:

480 x 15,7 : 100 = 75.36 (m2) (1đ)

Đáp số: 75.36 (m2)

Đánh giá bài viết
13 4.426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm