Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề số 3

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 3 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 bao gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận với các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán và kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 3.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề số 3

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. (3 diểm)

Câu 1: Số “Bảy nghìn hai trăm năm mươi sáu” là:

A. 7256 B. 7265 C. 7562 D. 7625

Câu 2: Số 9264 được viết thành tổng đúng là:

A.9000 + 20 + 60 + 4 B.9000 + 200 + 60 + 4

C.9000 + 200 + 6 + 4 D.9000 + 200 + 60 + 40

Câu 3: Các tháng có 30 ngày là:

A. Tháng 1, tháng 6, tháng 9, tháng 12 B. Tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 11

C. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 D. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 12

Câu 4: Đường kính của hình tròn tâm O ở dưới đây là:

đề ôn thi giữa học kì 2 môn toán lớp 3 đề số 3 ảnh số 1

A. OM B. ON C. OP D. MN

Câu 5: Ngày 25 tháng 3 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 4 cùng năm đó là thứ mấy?

A. Chủ nhật B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư

Câu 6: Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: XVIII, XXIV, XVII, VI, V, IX, XXX

A. XVIII, XXIV, XVII, VI, V, IX, XXX B. XVIII, V, IX, VI, XXIV, XVII, XXX

C. XXX, XXIV, XVIII, XVII, IX, VI, V D. XXX, XVII, XVIII, XXIV, IX, VI, V

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

3091 + 2076 7406 - 4578 3509 x 9 6072 : 6

Câu 2: Tìm X, biết:

X : 3 = 1058 (dư 2) 9 x X = 8811

Câu 3: Mai có 132 chiếc kẹo chia đều trong 3 hộp. Hỏi nếu Lan có 5 hộp kẹo như thế thì Lan có bao nhiêu chiếc kẹo?

Câu 4: Đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học:

Khối lớp12345
Số học sinh258249285256237

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Khối lớp 1 có … học sinh. Khối lớp 3 có … học sinh

b, Khối lớp 2 nhiều hơn khối lớp 5 … học sinh

c, Tổng số học sinh của toàn trường là … học sinh

B. Lời giải và đáp án đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
ABCDAC

II. Phần tự luận

Câu 1: (Học sinh tự đặt phép tính)

3091 + 2076 = 5167 7406 - 4578 = 2828

3509 x 9 = 31581 6072 : 6 = 1012

Câu 2:

X : 3 = 1058 (dư 2)

X = 1058 x 3 + 2

X = 3174 + 2

X = 3176

9 x X = 8811

X = 8811 : 9

X = 979

Câu 3: Mai có 132 chiếc kẹo chia đều trong 3 hộp. Hỏi nếu Lan có 5 hộp kẹo như thế thì Lan có bao nhiêu chiếc kẹo?

Tóm tắt:

132 chiếc kẹo chia đều trong 3 hộp

5 hộp có …? chiếc kẹo

Bài giải:

1 hộp kẹo đựng số chiếc kẹo là:

132 : 3 = 44 (chiếc kẹo)

Lan có số kẹo là:

44 x 5 = 220 (chiếc kẹo)

Đáp số: 220 chiếc kẹo

Câu 4:

a, Khối lớp 1 có 258 học sinh. Khối lớp 3 có 285 học sinh

b, Khối lớp 2 nhiều hơn khối lớp 5 12 học sinh

c, Tổng số học sinh của toàn trường là 1285 học sinh

-------

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 3 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt lớp 3 hay SGK môn Toán lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
20 1.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm