Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm 2019 - 2020 bao gồm đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, củng cố kiến thức, các giải các dạng bài tập trong tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Thực hiện bằng cách khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: Thành phần không khí bao gồm:

A. Ni tơ 1%, Ôxi: 21%, Hơi nước và các khí khác 78%.

B. Ni tơ 78%, Ôxi 1%, Hơi nước và các khí khác 21%.

C. Nitơ 78%, Ô xi 21%, Hơi nước và các khí khác 1%.

D. Nitơ 78%, Ô xi 1%, Hơi nước và các khí khác 21%

Câu 2: Ở Hà Nội người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ là 20oC, lúc 13 giớ là 24oC, lúc 21 giờ là 22oC. Hỏi nhiệt độ trung bình ngày đó là bao nhiêu?

A. 21oC

B. 22oC

C. 23oC

D. 24oC

Câu 3: Ở 2 bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió gì?

A. Gió tín phong

B. Gió tây ôn đới

C. Gió đông cực

D. Tất cả các loại gió trên

Câu 4: Lượng mưa trên thế giới phân bố nhiều nhất ở:

A. Ở 2 bên xích đạo

B. Ở hai bên đường chí tuyến

C. Ở hai vùng cực Bắc và Nam

D. Ở chí tuyến Bắc

Câu 5: Chọn các cụm từ trong ngoặc (không đều, cực, cực Bắc, cực Bắc và Nam, xích đạo) và điền vào các chỗ chấm trong câu dưới đây cho phù hợp.

Trên Trái Đất lượng mưa phân bố (1)……………..từ xích đạo về (2)……………Mưa nhiều nhất ở vùng (3)………………., mưa ít nhất là hai vùng (4)…………………….

Câu 6: Chọn ý ở cột A nối với ý ở cột B sao cho đúng và ghi đáp án vào cột C

A

B

C

1. Khối khí nóng

A. Hình thành trên ở vùng vĩ độ cao, nhiệt độ tương đối thấp.

1.......

2. Khối khí lạnh

B. Hình thành trên biển, Đại dương, có độ ẩm lớn.

2.......

3. Khối khí lục địa

C. Hình thành trên các vùng vĩ thấp, nhiệt độ tương đối cao.

3.......

4. Khối khí đại dương

D. Hình thành ở các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

4.......

II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Câu 1: Phân biệt thời tiết và khí hậu? (2 điểm)

Câu 2: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Lượng mưa (mm)

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TP. Hồ Chí Minh

18

14

16

35

110

160

150

145

158

140

55

25

Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh và nêu cách tính? (2 điểm)

Câu 3: Kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất? Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Nêu giới hạn và đặc điểm của đới khí hậu đó? (3 điểm)

Đáp án: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

B

A

A

Câu 5: Điền mỗi ý đúng (0,25 điểm)

1. không đều

2. cực

3. xích đạo

4. cực Bắc và Nam

Câu 6: Mỗi câu đúng 0,25 điểm

1 . C

2. A

3. D

4. B

II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm)

Phân biệt thời tiết và khí hậu?

- Thời tiết là sự biểu của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn. (1,0 điểm)

- Khí hậu là sự lặp đi, lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương, trong nhiều năm. (1,0 điểm)

Câu 2: - Tổng lượng mưa trong năm ở TPHCM: 18+ 14 +16 + 35 + 110 + 160 + 150 + 145 + 158 + 140 + 55 + 25 = 1026 mm (1,5 điểm)

- Nêu cách tính: Lượng mưa năm = Tổng lượng mưa trong 12 tháng (0,5 điểm)

Câu 3:* Kể tên các đới khí hậu chính trên Trái Đất?

- Đới nóng (hay nhiệt đới) (0,25)

- Hai đới ôn hòa (hay ôn đới) (0,25)

- Hai đới lạnh (hay hàn đới) (0,25)

* Xác định đúng Việt Nam nằm ở đới nóng (hay nhiệt đới) (0,5)

* Giới hạn: từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam (0,25)

* Đặc điểm:

- Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. (0,5)

- Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.(0,5)

- Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là Tín phong. (0,25)

- Lượng mưa trung bình năm từ 1000 mm đến trên 2000 mm. (0,25)

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm học 2019 - 2020 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
98 12.932
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm