Đề thi học kì 2 hóa 12 năm học 2020 - 2021 Đề 3

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 năm 2021

Đề thi học kì 2 hóa 12 năm học 2020 - 2021 Đề 3 được VnDoc biên soạn là đề thi hóa 12 học kì 2 năm 2021 có đáp án chi tiết. Cấu trúc đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm đảm bảo trọng tâm kiến thức kì 2 hóa 12. Tài liệu giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN HOÁ HỌC - KHỐI 12

Thời gian làm bài: 45 phút; (Đề có 30 câu)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Cho biết: Na: 24; Cu: 64; Zn: 65, Mg: 24; Cl: 35,5; S: 32; Fe: 56; O: 16; Al: 27; K: 39; Ca: 40; Ba: 137; Sr: 88. Thể tích chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Câu 1. Trong số các kim loại sau: Cr, Fe, Cu, W. Kim loại có độ cứng lớn nhất là:

A. Cr

B. W

C. Fe

D. Cu

Câu 2. Dãy kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu, Na, Al

B. Al, Zn, Fe

C.Fe, Cr, Cu

D. K, Mg, Zn.

Câu 3. Cho các kim loại Al, Fe, Cu, Na, Ag, Pt, Hg. Trong số các kim loại trên có bao nhiêu kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Oxit nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm?

A. ZnO.

B. CuO.

C. PbO.

D. CaO.

Câu 5. Oxit dể bị H2 khử ở nhiệt độ cao là:

A. Na2O

B. CaO

C. K2O

D. CuO

Câu 6. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dich HCl là:

A. Al

B. Zn

C. Fe

D. Ag

Câu 7. Nồng độ % của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam K vào 362 gam H2O là:

A. 15,47%

B. 12,97%

C. 14%

D. 14,04%

Câu 8. Để bảo quản kim loại kiềm người ta

A. ngâm trong dầu hoả

B. ngâm trong trong dd kiềm

C. ngâm trong nước

D. ngâm trong bezen

Câu 9. Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?

A. Lâm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng, làm cho quần áo mau mục nát.

B. Làm tắc các đường ống nước nóng,

C. Gây ngộ độc khi uống.

D. Làm giảm mùi vị của thực phẩm khi nấu.

Câu 10. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Câu 11. Chỉ dùng duy nhất một hóa chất nào dưới đây có thể phân biệt được 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: AlCl3; ZnCl2; FeCl2 và NaCl.

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch Na2CO3

C. Dung dịch AgNO3

D. Nước amoniac

Câu 12. Cho các chất sau: Ca(OH)2, KOH, CaCO3, Ca(HCO3)2, KNO3, Mg(OH)2.

Số chất bị nhiệt phân có chất khí trong sản phẩm tạo thành là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 13. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14. Ion nào sau đây tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+?

A. Cu2+

B. Ag+

C. Al3+

D. Zn2+

Câu 15. Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm.

A. MgO, Fe3O4, Cu.

B. MgO, Fe, Cu.

C. Mg, Fe, Cu.

D. Mg, Al, Fe, Cu.

Câu 16. Cho 14,5 g hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng với dd H2SO4 loãng thu được 6,72 lít H2 (dktc). Cô cạn dd sau pư thu được m (g) muối. Giá trị m là:

A. 34,3g

B. 43,3g

C. 33,4g

D. 33,8g

Câu 17. Trong các loại quặng sắt, quặng chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là

A. Hematit đỏ

B. Hematit nâu

C. Manhetit

D. Xiđerit

Câu 18. Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng?

A. Cr + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H2.

B. Cr + KNO3 → Cr2O3 + KNO2.

C. Cr + KClO3 → Cr2O3 + KCl.

D. 2Cr + N2 → 2CrN.

Câu 19. Chất nào saụ đây không có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)2

B. Cr2O3

C. Cr(OH)3

D. Al2O3

Câu 20. Cho phản ứng Al + HNO3 →  Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hệ số cân bằng tối giản của phản ứng là:

A. 11.

B. 9.

C. 10.

D. 12.

Câu 21. Ứng dụng nào sau đây không phải của CaCO3

A. Làm bột nhẹ để pha sơn.

B. Làm chất độn trong công nghiệp

C. Làm vôi quét tường

D. Sản xuất xi măng

Câu 22. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm ta thu được 0,896 lít khí đktc, ở anot và thu được 3,12 g kim loại ở catot. Kim loại đó là:

A. K

B. Na

C. Rb

D. Cs

Câu 23. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,75M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 1,0.

B. 7,5.

C. 5,0.

D. 15,0.

Câu 24. Hoà tan 5.4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch A chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. Kết thúc phản ứng thu được m gam rắn. Giá trị của m là

A. 10.95

B. 13.20

C. 15.20

D. 13.80

Câu 25. Cho Cl2 và HCl tác dụng với kim loại nào sau đây tạo ra cùng một muối?

A. Zn

B. Cu

C. Fe.

D. Ag

Câu 26. Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (dktc). Khối lượng Fe thu được là:

A. 14,5g

B. 15,5g

C. 16g

D. 16,5g

Câu 27. Nguyên liệu dùng sản xuất gang là:

A. Quặng sắt, chất chảy, không khí

B. Quặng sắt, oxi nguyên chất, than đá

C. Quặng sắt, chất chảy, than đá

D. Quặng sắt, không khí, than đá

Câu 28. Cho dãy các chất: AlCl3, NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3, Al. Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl, dung dịch NaOH là

A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 29. Phương pháp nào sau đây dùng đề điều chế Al(OH)3 tốt nhất

A. Cho dd Al3+ tác dụng với dd NH3

B. Cho dd Al3+ tác dụng với dd NaOH

C. Cho dd AlO2- tác dụng với dd H+

D. Cho Al tác dụng với H2O.

Câu 30. Để a gam bột Fe trong không khí một thời gian, thu được 9,6 gam chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của). Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa, Lọc kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 12,0 gam chất rắn. Số mol HNO3 đã phản ứng là:

A. 0,75.

B. 0,65.

C. 0,55.

D. 0,45.

Đáp án Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 năm 2021

1A2C3B4D5D6D7C8A9C10A
11D12A13D14B15B16B17C18A19A20B
21C22A23C24D25A26C27D28D29A30C

........................

Để có thể đạt kết quả cao trong bài kiểm tra học kì 2 hóa 12 các bạn học sinh cần nắm chắc nội dung kiến thức lý thuyết sách giáo khoa. Từ đó vận dụng luyện tập các dạng bài tập câu hỏi tương ứng giúp nâng cao rèn luyện khả năng tính toán ghi nhớ.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 hóa 12 năm học 2020 - 2021 Đề 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm