Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đề thi 132
   
  
Câu 1:              
A.          B.        
C.        D.        
Câu 2:          
A.     B.     
C.     D.    
Câu 3:     
A.                  
       
B.                  
           
C.                  
            
D.                  
                 
Câu 4:                    
        
A.     B.    
C.     D.    
   
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
KỲ THI HỌC 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI N SINH 12
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.
    

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5:                    
     
A.     B.    
C.     D.    
Câu 6:        
 
   

 
 
        
A.  B.  C.  D. 
Câu 7:        
A.      
B.         
C.         
D.     
Câu 8:                    
 
A.     B.    
C.     D.    
Câu 9:                  
         
A.   B.  C.   D.  
Câu 10:                   
   
A.                  
B.          
C.           
D.             
Câu 11:           
                     
       
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                   
    
                   
      
                   
                
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 12:                
A.           
B.         
C.              
D.      
Câu 13:           
A.         
B.          
C.           
D.           
Câu 14:          
A.               
B.  
C.         
D.    
Câu 15:        
A.                   
       
B.            
C.                     
D.               
Câu 16:           
Đánh giá bài viết
1 339
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh Học Xem thêm