Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hoá học trường THCS Yên Trị, Hoà Bình năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hoá học trường THCS Yên Trị, Hoà Bình năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra cuối năm môn Hoá lớp 8 có ma trận và đáp án chi tiết dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

1. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 môn Hoá

Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương 4

O xi – Không khí

Câu 2 Câu 3

(1 đ)

Câu 1

(0,5 đ)

Câu

9.a

(1 đ)

Câu

9.b

(1 đ)

câu

3,5 đ

Chương 5

Hidro – Nước

Câu 5

(0,5 đ)

Câu 4

Câu 6

(1 đ)

Câu

10.a

10.b

(2 đ)

Câu

10.c

(0,5đ)

câu

4 đ

Chương 6

Dung dịch

Câu 7

(0,5 đ)

Câu 8

(0,5 đ)

Câu 11

(1,5 đ)

câu

2,5 đ

Tổng số điểm

2 đ

1,5 đ

1 đ

0,5đ

4,5 đ

0,5

10 đ

2. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 môn Hoá

PHÒNG GD&ĐT YÊN THỦY

TRƯỜNG THCS YÊN TRỊ

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ 2

NĂM HỌC: 2020 – 2021

MÔN: HÓA HỌC 8

Thời gian làm bài: 60 phút

A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm).­­­ Khoanh tròn vào đầu chữ cái chỉ câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Dãy chất nào sau đây là oxit axit?

A. SO3, CuO          B. SO2, Na2O              C. SO3, P2O5              D. P2O5, CaO

Câu 2. Photpho cháy mạnh trong khí oxi sinh ra chất gì?

A. SO2                      B. P2O5                      C. SO3                  D. PH3

Câu 3. Chất dùng để diều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm là?

A. CaCO3                   B. CO2                     C. KMnO4                  D. H2O

Câu 4. Để điều chế Khí hidro trong phòng thí nghiệm người ta dùng cặp chất nào sau đây:

A. Cu và dung dịch HCl              B. Al và dung dịch HCl

C. Fe và dung dịch NaOH           D. Cu và dung dịch H2SO4 loãng

Câu 5. Tính chất vật lý nào không phải của hidro

A. Là chất khí không màu, không mùi.           B. Tan ít trong nước

C. Tan nhiều trong nước                                 D. Nhẹ hơn không khí

Câu 6. Dãy kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na, K                       B. Na, Al                     C. Na, Fe                     D. Na, Cu

Câu 7. Hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan gọi là gì?

A. Dung môi                  B. Chất tan            C. Dung dịch bão hòa        D. Dung dịch

Câu 8. Hòa tan hết 20g NaOH vào 60g nước. Nồng độ C% của dung dịch là?

A. 25%                      B. 20%                    C. 60%                       D. 80%

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

Lập PTHH sau và cho biết phản ứng hóa học đó thuộc loại phản ứng gì?

a, K2O + H2O →KOH

b, KClO3 \xrightarrow{t0} KCl + O2

Câu 10 (2,5 điểm):

Cho 8,4 gam kim loại Magie (Mg) tác dụng hết với dung dịch axitclohidric HCl loãng, sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí H2 (đktc)

a, Viết phương trình phản ứng và gọi tên muối tạo thành

b, Tính giá trị của V

c, Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để phản ứng hết lượng Mg trên?

Câu 11(1,5 điểm).

Hãy tính khối lượng KOH có trong các lượng dung dịch sau:

a, 2lit dung dịch KOH 1M

b, 300g dung dịch KOH 5%

c, 4mol KOH

(Cho biết : Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5 ; K = 39; O = 16)

---Hết---

2. Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 môn Hoá

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

C

B

C

A

D

A

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 9

a. K2O + H2O → 2 KOH

Phản ứng này thuộc loại phản ứng hóa hợp

b. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

Phản ứng này thuộc loại phản ứng phân hủy

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 10

a. PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

MgCl2 có tên là Magie clorua

b. nMg = 8,4/22,4 = 0,35 (mol)

Theo PTHH : nH2 = nMg = 0,35mol → VH2 = 0,35.22,4 = 7,84 (l)

c. nHCl = 2nMg = 0,7mol

Áp dụng công thức tính nồng độ mol: CM = n/V => V = 0,7lit

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 11

a. mKOH = 112g

b. mKOH = 15g

c. mKOH = 224g

0,5đ

0,5đ

0,5đ

------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hoá học trường THCS Yên Trị, Hoà Bình năm học 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 418
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa Xem thêm