Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên lần 1 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG
THIÊN
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian m bài : 50 Phút; (Đề 40 câu)
(Đề 6 trang)
Họ tên
: ...............................................................
Số báo danh
: ...................
đề 008
Câu 81: Nhóm động vật nào sau đây hấp bằng hệ thống ống khí?
A. Côn trùng. B. Tôm, cua.
C. Ruột khoang. D. Trai sông.
Câu 82: Một thể kiểu gen Aa ( tần số hoán vị gen giữa hai gen B d 20%).
Tỉ lệ loại giao tử aBd ?
A. 5% B. 15% C. 10% D. 20%
Câu 83: Một phân t ADN vi khuẩn 20% số nuclêôtit loại A. Theo thuyết, tỉ l
nuclêôtit loại X của phân tử này
A. 10% B. 30% C. 20% D. 40%
Câu 84: Loại đột biến nào sau đây m tăng độ i của nhiễm sắc thể?
A. Đảo đoạn. B. Lặp đoạn.
C. Mất đoạn. D. Thêm một cặp nucleotit.
Câu 85: Loại axit nuclêic nào sau đây thành phần cấu tạo của ribôxôm?
A. ADN. B. m ARN.
C. t ARN. D. r ARN.
Câu 86: đậu Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa
trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt
phấn của 3 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa trắng khác. Theo thuyết, dự
đoán nào sau đây sai?
A. Đời con có thể 2 loại kiểu gen 1 loại kiểu hình.
B. Đời con thể kiểu hình hoàn toàn giống nhau.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Đời con có thể 2 loại kiểu gen 2 loại kiểu hình.
D. Đời con có thể 1 loại kiểu gen 1 loại kiểu hình.
Câu 87: Một loại thực vật, chiều cao của cây do 2 cặp gen A, a B, b cùng quy định.
Phép lai P: Cây thân cao x Cây thân cao thu được F
1
: 9 cây thân cao: 7 cây thân thấp. Cho
2 cây thân thấp F
1
giao phấn với nhau thu được F
2
. Theo thuyết, tỉ lệ kiểu hình F
2
thể
A. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 1 cây thân thấp : 2 cây thân cao.
C. 2 cây thân cao: 1 y thân thấp
D. 3 cây thân thấp : 1 cây thân cao.
Câu 88: Đối với thực vật cạn nước được hấp thụ qua bộ phận o sau đây?
A. Khí khổng
B. Toàn bộ bề mặt thể
C. Lông hút của rễ
D. Chóp rễ
Câu 89: Cặp phép lai nào sau đây phép lai thuận nghịch?
A. ♀AA x aa Aa x aa.
B. ♀AaBb x ♂AaBb AABb x aabb
C. Aa x aa ♀aa x ♂AA.
D. ♀aabb x AABB AABB x aabb.
Câu 90: Trong những thành tự sau đây, thành tựu nào của ng nghệ tế bào?
A. Tạo ra cừu Đô - ly.
B. Tạo ra giống dâu tằm tam bội năng suất cao.
C. Tạo ra vi khuẩn Ecoli khả năng sản xuất insulin của người.
D. Tạo ra giống lúa khả ng tổng hợp caroten trong hạt.
Câu 91: Vai trò chính của quá trình đột biến đã tạo ra
A. những tính trạng khác nhau giữa các thể cùng loài.
B. nguồn nguyên liệu cấp cho quá trình tiến hoá.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
D. sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ.
Câu 92: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ :
A. phân hoá kh năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định
hướng quá trình tiến hoá.
C. làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột.
D. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo ớng xác định.
Câu 93: Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự th phấn, thu được F1 4
loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1
tínhtrạng. Theo thuyết, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 tối đa 9 loại kiểu gen.
II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen.
III. F1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng.
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 94: Cây không sử dụng được nitơ phân tử N
2
trong không khí vì:
A. phân tử N
2
liên kết ba bền vững cần phải đủ điều kiện mới bẻ y được.
B. lượng N
2
tự do bay lửng trong không khí không hòa o đất nên cây không hấp
thụ được.
C. lượng N
2
trong không khí quá thấp.
D. do lượng N
2
sẵn trong đất từ các nguồn khác quá lớn.
Câu 95: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế
bào?
A. Đột biến đảo đoạn. B. Đột biến lệch bội.
C. Đột biến tam bội. D. Đột biến tứ bội.
Câu 96: một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A trội
hoàn toàn so với alen a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết
quả thu được bảng sau:
Thế h
Tỉ lệ các kiểu gen

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường Nguyễn Trung Thiên lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án , là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường Nguyễn Trung Thiên lần 1 có đáp án chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 182
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm