Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 8 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Cho phân thức: Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 9

Tập hợp các giá trị x để phân thức không xác định là: {......}

Câu 2.2: Hình thang cân ABCD có đường cao AH, độ dài đáy nhỏ AB = 12cm, độ dài đáy lớn CD = 18cm. Vậy độ dài HD = ..........cm.

Câu 2.3: Cho hình thang cân ABCD có đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC, DB là tia phân giác góc D. Vậy số đo góc A là: ..............o

Câu 2.4: Giá trị của biểu thức A = 512. 23 : 511 là: .............

Câu 2.5: Hệ số của xy2 trong đa thức A = (2x - 5y)3 là: ...................

Câu 2.6: Giá trị biểu thức: Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 9(với x ≠0; x ≠1) là: P = ............

Câu 2.7: Biết x2 - 2y2 = xy và y ≠0; x + y ≠0. Thì giá trị của biểu thức Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 9 bằng: ................

Câu 2.8: Hình vuông có độ dài đường chéo là √35cm thì diện tích của nó là: ...............cm2.

Câu 2.9: Cho tam giác ABC, điểm K thuộc cạnh AC sao cho AK = 1/2 KC. M là trung điểm của BC. BK cắt AM tại O. Biết SΔABO = 13cm2. Vậy SΔABC = ............cm2.

Câu 2.10: Giá trị biểu thức: Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 9là A = ...............

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 9 tại x = 2 là: .................

Câu 3.2: Tìm x biết x - 20 - 3x2 + x3 = 0

Câu 3.3: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa C và D. Tia phân giác của góc DAE cắt CD ở F. Kẻ FH vuông góc với AE (H thuộc AE), FH cắt BC ở G. Số đo góc FAG = ..........o

Câu 3.4: Gọi C là tập hợp các giá trị nguyên của x sao cho giá trị của phân thức là số nguyên. Số phần tử của tập hợp C là: ..........

Câu 3.5: Phần dư của phép chia đa thức Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 9cho đa thức (5x3 + 3x2 + 1) có dạng ax2 + bx + c. Khi đó a + b + c = .............

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (12); (2) = (11); (3) = (9); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (8); (13) = 14); (15) = (17); (16) = (20); (18) = (19);

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 1; 2 Câu 2.2: 3 Câu 2.3: 120 Câu 2.4: 40 Câu 2.5: 150

Câu 2.6: -1 Câu 2.7: 3 Câu 2.8: 35/2 Câu 2.9: 52 Câu 2.10: 90

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 4 Câu 3.2: 4 Câu 3.3: 45 Câu 3.4: 4 Câu 3.5: 6,6

Đánh giá bài viết
1 889
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm