Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Ngữ văn lớp 11: Xin lập khoa luật

Giải bài tập Ngữ văn lớp 11

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc bộ tài liệu: Giải bài tập Ngữ văn lớp 11: Xin lập khoa luật, với nội dung tài liệu đã được VnDoc cập nhật chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo để học tốt môn Ngữ văn 11.

Lời giải hay bài tập Ngữ văn lớp 11: Xin lập khoa luật

Hướng dẫn học bài

1. Tác giả

Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871) người làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông thông thạo cả Hán học và Tây học nên có tri thức rộng rãi, tầm nhìn xa rộng hơn nhiều trí thức nho sĩ đương thời. Ông đã viết nhiều bản điều trần gởi lên triều đình nhà Nguyễn đề nghị thực thi các biện pháp cụ thể nhằm đổi mới và phát triển đất nước, để có thực lực đối phó với họa xâm lăng đến từ phương Tây. Những bản điều trần này không chỉ thể hiện kiến thức sâu sắc, uyên bác, mới mẻ về tình hình Việt Nam và thế giới khi ấy mà còn thấm đượm tinh thần yêu nước của tác giả, được viết bằng một văn phong rõ ràng, chặt chẽ. Hiện nay, giới nghiên cứu đã sưu tầm gần 60 bản di thảo của Nguyễn Trường Tộ. Trước cảnh nước ta mất dần vào tay thực dân Pháp, ông càng đau lòng, nên đã dồn tất cả sức lực và trí tuệ của mình vào việc cách tân đất nước bằng những bản điều trần đầy tâm huyết. Tiếc rằng, vua Tự Đức bấy giờ không tiếp nhận. Gần sáu mươi bản điều trần của ông đành bị xếp lại. Tuy vậy, tư tưởng đổi mới đất nước của ông vẫn là điều đáng ghi nhận, trân trọng và những bản điều trần ông đã viết ra vẫn có một giá trị lịch sử đối với hậu thế.

2. Trọng tâm bài học

a) Xuất xứ

Bài Xin lập khoa luật được trích từ bản Điều trần số 27: Tế cấp bát điều (Tám việc cần làm gấp) do Nguyễn Trường Tộ viết ngày 20 tháng 10 năm Tự Đức thứ hai mươi (1867). Tám việc cần làm gấp của bản Điều trần gồm: Xin gấp rút sửa đổi việc võ trị Xin hợp tỉnh, huyện để giảm bớt số quan lại và khóa sinh Xin gây tài chính bằng cách đánh thuế xa xỉ Xin sửa đổi học thuật, chú trọng thực dụng Xin điều chỉnh thuế ruộng đất Xin sửa sang lại biên giới Xin nắm rõ nhân số Xin lập viện Dục anh và trại Tế bần Trong điều 4, tác giả đề nghị mở bốn khoa sau đây để dạy cho người Việt:

1. Khoa nông chính

2. Khoa thiên văn và địa lí

3. Khoa kĩ nghệ

4. Khoa luật học (đây là văn bản đọc thêm Xin lập khoa luật)

b) Những nội dung cần chú ý Bản điều trần Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ mang một nội dung tư tưởng tiến bộ: thấy được vai trò của luật là rất quan trọng “bất luận quan hay dân đều phải học”; luật là đức trời - đạo đức lớn nhất, đại diện cho lẽ công bằng, vì vậy cần lập khoa luật để dạy cho người Việt. (Cần hiểu đức trời ở đây cũng chính là đức của con người). Bản điều trần đã nói rõ tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ nhằm đổi mới đất nước. Đặt trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, khi chế độ phong kiến nước ta còn bảo thủ, trì trệ, thì tư tưởng canh tân của ông càng đáng ghi nhận, trân trọng. Nội dung bản điều trần gồm 8 ý lớn:

- Đoạn 1: Luật bao gồm những nội dung gì? Mối quan hệ của luật đối với quan, dân, với đạo đức và chính lệnh.

- Đoạn 2: Tác giả phê phán Nho giáo chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng, học nhiều mà mấy ai đổi được tâm tính sửa được lỗi lầm?

- Đoạn 3: Vai trò quan trọng của luật đối với con người và xã hội.

c) Nghệ thuật điều trần của Nguyễn Trường Tộ Lập luận rõ ràng, chặt chẽ, triển khai các luận điểm lôgic, hợp lí, vận dụng đúng chỗ nhiều lời Khổng Tử, bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ đã có tác dụng, thuyết phục đến người nghe.

-------------------------

VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Giải bài tập Ngữ văn lớp 11: Xin lập khoa luật, để giúp các bạn học tốt hơn môn Ngữ văn 11. Cùng chủ đề này, VnDoc.com mời các bạn tham khảo bài soạn văn mẫu bài Xin lập khoa luật mà VnDoc.com đã sưu tầm, tổng hợp.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Ngữ văn 11

    Xem thêm