Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lai Tân

Lai Tân - Hồ Chí Minh

VnDoc.com luôn cung cấp tới các bạn học sinh những bộ tài liệu hay về bộ môn Ngữ văn lớp 11, tài liệu đã được VnDoc.com chọn lọc nội dung và kèm theo những bài văn hay dành cho các em tham khảo để học tốt Ngữ văn lớp 11. VnDoc.com mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu: Lai Tân.

Lai Tân

Giam phòng Ban trưởng thiên thiên đổ,
Cảnh trưởng tham thôn giải phạm tiền;
Huyện trưởng thiêu đăng biện công sự,
Lai Tân y cựu thái bình thiên.

Dịch nghĩa

Ban trưởng nhà giam ngày ngày đánh bạc,
Cảnh trưởng tham lam ăn tiền phạm nhân bị giải;
Huyện trưởng chong đèn làm việc công,
Lai Tân vẫn thái bình như xưa.

Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Tài liệu liên quan đến bài thơ Lai Tân

Phân tích bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh

Giáo án bài Lai Tân

Đánh giá bài viết
1 274
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 11

    Xem thêm