Giải SBT Vật lý 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Giải SBT Vật lý 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện tổng hợp các lời giải hay và chính xác, hướng dẫn các em giải chi tiết các bài tập cơ bản và nâng cao trong vở bài tập Lý 7. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích môn Vật lý lớp 7 dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện là phần nội dung được học trong chương trình Vật lý 7 học kì 2. Đây là nội dung quan trọng thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra định kì Vật lý 7, vì vậy các em học sinh cần nắm vững lý thuyết cũng như làm các bài tập để ghi nhớ kiến thức. Chuyên mục Giải SBT Vật lý 7 được giới thiệu trên VnDoc sẽ giúp các em biết cách làm những bài tập liên quan hiệu quả. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

A. Tóm tắt lý thuyết Vật lý 7 bài 26

I. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó

Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

II. Hiệu điện thế định mức

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức.

Mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức của nó. Nếu quá mức thì dụng cụ điện sẽ hỏng, chẳng hạn như dây tóc bóng đèn sẽ bị đứt

+ Về nguyên tắc, cần phải sử dụng hiệu điện thế định mức đã quy định cho mỗi dụng cụ điện. Tuy nhiên, các dụng cụ đốt nóng bằng điện (như bóng đèn dây tóc, bếp điện, bàn là, …) vẫn có thể hoạt động (dưới mức bình thường) với hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức.

+ Đặc biệt cần lưu ý: nếu sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức có các động cơ điện (như quạt điện, máy bơm nước, tủ lạnh, …) và các thiết bị điện tử (như radio, tivi, máy tính, …) thì có thể gây hư hỏng cho các dụng cụ và thiết bị điện này.

B. Giải SBT Vật lý 7 bài 26

Giải bài 26.1 trang 63 SBT Vật lí 7

Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch

b) Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch

c) Giữa hai cực cửa một pin là nguồn điện trong mạch kín

d) Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Các trường hợp có hiệu điện thế khác 0 là a, c và d.

a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch

c) Giữa hai cực cửa một pin là nguồn điện trong mạch kín

d) Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng

Giải bài 26.2 trang 63 SBT Vật lí 7

Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.1.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

a) Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

b) Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện của nó?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

b.

  • Trong sơ đồ a) vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực để hở của nguồn điện.
  • Trong sơ đồ b) vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn trong mạch kín (hoặc giữa 2 cực của nguồn điện trong mạch kín)
  • Trong sơ đồ c) vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện trong mạch kín (hoặc giữa 2 đầu bóng đèn trong mạch kín)
  • Trong sơ đồ d) vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực để hở của nguồn điện.

Giải bài 26.3 trang 63 SBT Vật lí 7

Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng 0 (hình 26.2)?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Vì công tắc K mở không có dòng điện chạy qua và vôn kế mắc nối tiếp nên không thể hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện.

Giải bài 26.4 trang 64 SBT Vật lí 7

Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

A. Nếu mắc vôn kê vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng số vôn đó

B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường

D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn là nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có giá trị bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường..

Giải bài 26.5 trang 64 SBT Vật lí 7

Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

A. Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.

B. Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó

C. Là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường

D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhâ't không được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C

Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa là giá trị của hiện điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.

Giải bài 26.6 trang 64 SBT Vật lí 7

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở

B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thê giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở

C. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó

D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

Giải bài 26.7 trang 64 SBT Vật lí 7

Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

A. Giữa hai đầu một chuông điện đang reo.

B. Giữa hai đầu đèn LED đang sáng.

C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện.

D. Giữa hai cực của một pin còn mới chưa mắc vào mạch.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn C

Trường hợp không có hiệu điện thế là giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện vì bóng điện không được mắc với nguồn điện nên hiệu điện thế của nó bằng 0.

Giải bài 26.8 trang 65 SBT Vật lí 7

Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm

B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng dần

C. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đầu tăng, sau đó giảm dần

D. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn A

Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần.

Giải bài 26.9 trang 65 SBT Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 26.3. Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào so với trước đó (biết rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình thường)?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

A. Không thay đổi

B. Giảm đi so với trước

C. Tăng lên so với trước

D. Có chỉ số bằng 0

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B

+ Nếu nguồn điện không có hao phí thì số chỉ của vôn kế trước và sau khi đóng khóa K là không thay đổi.

+ Trên thực tế thì nguồn điện là không lý tưởng (có sự hao phí do có điện trở trong nguồn) nên nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ giảm đi một ít so với trước đó.

Giải bài 26.10 trang 65 SBT Vật lí 7

Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn A

Vôn kế trong sơ đồ ở hình 26.7A đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch để hở. Vì mạch điện hở nên hình B và hình C sai. Vôn kế cần mắc song song với nguồn và song song với khóa K.

Giải bài 26.11 trang 65 SBT Vật lí 7

Các công tắc K trong các mạch điện được giữ ở chế độ như trên các sơ đồ hình 26.5. Vôn kế trong sơ đồ nào đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B

Giải bài 26.12 trang 66 SBT Vật lí 7

Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Luôn có hiệu điện thế giữa

2. Khi có hiệu điện thế giữa

3. Không có hiệu điện thế giữa

4. Khi có hiệu điện thế định mức giữa

a) hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch

b) Hai đầu bóng đèn thì đèn sáng bình thường

c) hai đầu bóng đèn thì đèn sáng dưới mức bình thường

d) hai cực của nguồn điện

e) hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua đèn

Trả lời:

1 - d 2 - e 3 - a 4 - b

Giải bài 26.13 trang 66 SBT Vật lí 7

Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu a) thì đèn sáng dưới mức giá trị càng tăng (nhưng không bình thường vượt quá hiệu điện thế định mức)

2. Khi có một hiệu điện thế đặt vào

3. Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn dây tóc có giá trị lớn hơn số vôn ghi trên đèn

4. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn có giá trị bằng giá trị định mức

a) thì đèn sáng dưới mức bình thường

b) thì đèn càng sáng

c) thì đèn sáng bìng thường

d) thì có dòng điện chạy qua bóng đèn

e) thì đèn chóng bị hỏng

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

1-b 2-d 3-e 4-c

Giải bài 26.14 trang 66 SBT Vật lí 7

Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Hai cực của nguồn điện

2. Số vôn ghi trên dụng cụ điện

3. Số vôn ghi trên nguồn điện

4. Dòng điện chạy qua bóng đèn

a) là giá trị của hiệu điện thế định mức để nó hoạt động bình thường

b) là giá trị hiệu điện thế nhỏ nhất mà nó có thể cung cấp.

c) chỉ xuất hiện khi có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu của nó.

d) là hai vật dẫn được nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có một hiệu điện thế.

e) là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

1-d 2-a 3-e 4-c

Giải bài 26.15 trang 67 SBT Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trong hình 26.6.

a) Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường hợp công tắc K mở và trong trường hợp công tắc K đóng.

b) So sánh số chỉ của vôn kế trongmhai trường hợp ở câu a trên đây.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Khi K mở: vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện khi K mở. K đóng: vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện khi K đóng hoặc đo hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn.

b) Số chỉ của vôn kế lúc K đóng bé hơn số chỉ của vôn kế lúc K mở.

Giải bài 26.16 trang 67 SBT Vật lí 7

Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ li, khi đặt hiệu điện thế U2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2.

a) Hãy so sánh I1 và I2. Giải thích vì sao có thể so sánh kết quả như vậy.

b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu thì đèn sáng bình thường? Vì sao?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) I1 < I2. Vì với cùng một bóng đèn thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một điện thế là 6V thì đèn sáng bình thường vì hiệu diện thế 6V là hiệu điện thế định mức để bóng đèn sáng bình thường.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

.............................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải SBT Vật lý 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh sẽ nắm vững hơn kiến thức được học trong mỗi bài, từ đó vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài Giải SBT Vật lý 7 bài 26, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Vật lý

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
117 26.582
Sắp xếp theo
    Giải SBT Vật Lý 7 Xem thêm