Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 20

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 20 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

BÀI 81: ACH

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được cấu tạo vần ach tiếng: sách.

- Đọc và viết đúng vần ach, từ cuốn sách.

- Nhận ra ach trong tiếng, từ ngữ, trong sách báo bất kì.

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách vở.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khóa, câu ứng dụng. Tranh luyện nói: Giữ gìn sách vở.

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần ach, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần ach.

Lớp cài vần ach.

GV nhận xét.

So sánh vần ach với ac.

HD đánh vần vần ach.

Có ach, muốn có tiếng sách ta làm thế nào?

Cài tiếng sách.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng sách.

Gọi phân tích tiếng sách.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng sách.

Dùng tranh giới thiệu từ “cuốn sách”.

Hỏi:Trong từ có tiếng nào mang vần mới học

Gọi đánh vần tiếng sách, đọc trơn từ cuốn sách.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: ach, cuốn sách.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Viên gạch, sạch sẽ, kênh rạch, cây bạch đàn.

Hỏi tiếng mang vần mới học trong các từ: Viên gạch, sạch sẽ, kênh rạch, cây bạch đàn. .

Gọi đánh vần tiếng và đọc trơn các từ trên.

Gọi đọc toàn bảng.

3. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới học.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:

Bức tranh vẽ gì?

Nội dung bức tranh minh hoạ cho câu ứng dụng:

Mẹ, mẹ ơi cô dạy

Phải giữ sạch đôi tay

Bàn tay mà dây bẩn

Sách, áo cũng bẩn ngay.

GV nhận xét và sửa sai.

Luyện nói: Chủ đề: “Giữ gìn sách vở”.

GV treo tranh gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề.

GV giáo dục TTT cảm.

Đọc sách kết hợp bảng con.

GV đọc mẫu 1 lần.

GV Nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở một số em để chấm điểm.

Nhận xét cách viết.

4. Củng cố: Gọi đọc bài.

Trò chơi: Tiếp sức.

Giáo viên phát giấy cho 4 tổ các em lần lượt chuyền cho nhau viết tiếng có vần ach. Hết thời gian cho các tổ nộp lại, Giáo viên gắn lên bảng, loại bỏ từ sai. Tổ nào viết được nhiều tiếng tổ đó thắng.

GV nhận xét trò chơi.

5. Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 7 - > 8 em.

N1: cá diếc; N2: công việc.

Học sinh nhắc lại.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

Giống nhau: Bắt đầu bằng a.

Khác nhau: ach kết thúc bắt ch.

a – chờ – ach.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm s đứng trước vần ach, thanh sắc trên đầu âm a.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Sờ – ach – sach – sắc - sách.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng sách.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN 4 em.

Gạch, sạch, rạch, bạch.

CN 2 em.

CN 2 em, đồng thanh.

Vần ach.

CN 2 em.

Đại diện 2 nhóm

CN 6 - >8 em, lớp đồng thanh.

Ba mẹ con.

HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch chân) trong câu, 4 em đánh vần các tiếng có gạch chân, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu 7 em, đồng thanh.

Học sinh nói dựa theo gợi ý của GV.

Học sinh khác nhận xét.

HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em.

Học sinh lắng nghe.

Toàn lớp.

CN 2 em.

Đại diện 2 nhóm mỗi nhóm 15 học sinh lên chơi trò chơi.

Học sinh khác cổ vũ cho nhóm của mình.

BÀI 82: ICH – ÊCH Ngày dạy:

I. Mục tiêu: - HS hiểu được cấu tạo các vần ich, êch, các tiếng: lịch, ếch.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa vần ich, êch.

- Đọc và viết đúng các vần ich, êch, các từ: tờ lịch, con ếch.

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.

- Tranh minh hoạ luyện nói: Chúng em đi du lịch.

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần ich, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần ich.

Lớp cài vần ich.

GV nhận xét.

HD đánh vần vần ich.

Có ich, muốn có tiếng lịch ta làm thế nào?

Cài tiếng lịch.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng lịch.

Gọi phân tích tiếng lịch.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng lịch.

Dùng tranh giới thiệu từ “tờ lịch”.

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng lịch, đọc trơn từ tờ lịch.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần êch (dạy tương tự)

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: ich, tờ lịch, êch, con ếch.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Vở kịch, vui thích, mũi hếch, chênh chếch.

Gọi đánh vần các tiếng có chứ vần mới học và đọc trơn các từ trên.

Đọc sơ đồ 2.

Gọi đọc toàn bảng.

3. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới học.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:

Tôi là chim chích

Nhà ở cành chanh

Tìm sâu tôi bắt

Cho chanh quả nhiều

Ri rích, ri rích

ích, có ích.

GV nhận xét và sửa sai.

Luyện nói: Chủ đề: “Chúng em đi du lịch”.

GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Chúng em đi du lịch”.

GV giáo dục TTT cảm.

Đọc sách kết hợp bảng con.

GV đọc mẫu 1 lần.

GV Nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở một số em để chấm điểm.

Nhận xét cách viết.

4. Củng cố: Gọi đọc bài.

Trò chơi: Kết bạn.

Giáo viên gọi học sinh chia thành 2 nhóm mỗi nhóm khoảng 10 em. Thi tìm bạn thân.

Cách chơi:

Phát cho 10 em 10 thẻ và ghi các từ có chứa vần ich, êch. Học sinh biết được mình mang từ gì và chuẩn bị tìm về đúng nhóm của mình. Những học sinh mang vần ich kết thành 1 nhóm, vần êch kết thành 1 nhóm. Những học sinh không mang các vần trên không kết được bạn. Sau khi GV hô “kết bạn” thì học sinh tìm bạn và kết thành nhóm. Học sinh nào kết sai nhóm thì bị phạt lò cò xung quanh lớp 1 vòng.

GV nhận xét trò chơi.

5. Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 - > 8 em

N1: viên gạch; N2: kênh rạch.

Học sinh nhắc lại.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

i – chờ – ich.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm l đứng trước vần ich và thanh nặng dưới âm i.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Lờ – ich – lich – nặng – lịch.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng lịch.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: kết thúc bằng ch

Khác nhau: êch bắt đầu bằng ê, ich bắt đầu bằng i.

3 em

1 em.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết

Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.

CN 2 em.

CN 2 em, đồng thanh.

Vần ich, êch.

CN 2 em

Đại diện 2 nhóm.

CN 6 - > 7 em, lớp đồng thanh.

HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch chân) trong câu, 2 em đánh vần các tiếng có gạch chân, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu 7 em, đồng thanh.

Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.

Học sinh khác nhận xét.

HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em.

Học sinh lắng nghe.

Toàn lớp.

CN 1 em

Đại diện 2 nhóm mỗi nhóm 10 học sinh lên chơi trò chơi.

Học sinh dưới lớp cổ vũ tinh thần các bạn trong nhóm chơi.

Học sinh khác nhận xét.

Còn tiếp

Bên cạnh giáo án môn Tiếng việt 1 thì Giáo Án Toán Lớp 1 cũng được rất nhiều các thầy cô giáo quan tâm để sử dụng ngay trong quá trình giảng dạy của mình, các giáo án này đều được xây dựng cấu trúc chuẩn, đầy đủ và chính xác.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 20. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 756
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm