Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 22

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 22 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

BÀI 90: ÔN TẬP

I. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể:

- Hiểu được cấu tạo các vần đã học kết thúc bằng p.

- Đọc và viết một cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng p.

- Đọc được từ và câu ứng dụng trong bài, các từ, câu có chứa vần đã học.

- Nghe, hiểu và kể lại theo tranh câu chuyện kể: Ngỗng và tép.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng ôn tập các vần kết thúc bằng p.

- Tranh minh hoạ các từ, câu ứng dụng, chuyện kể.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV treo tranh vẽ và hỏi:

Tranh vẽ gì?

Trong tiếng tháp có vần gì đã học?

GV giới thiệu bảng ôn tập và gọi học sinh kể những vần kết thúc bằng p đã được học?

GV gắn bảng ôn tập phóng to và yêu cầu học sinh kiểm tra xem học sinh nói đã đầy đủ các vần đã học kết thúc bằng p hay chưa.

Học sinh nêu thêm nếu chưa đầy đủ…

3. Ôn tập các vần vừa học:

a) Gọi học sinh lên bảng chỉ và đọc các vần đã học.

GV đọc và yêu cầu học sinh chỉ đúng các vần giáo viên đọc (đọc không theo thứ tự).

b) Ghép âm thành vần:

GV yêu cầu học sinh ghép chữ cột dọc với các chữ ở các dòng ngang sao cho thích hợp để được các vần tương ứng đã học.

Gọi học sinh chỉ và đọc các vần vừa ghép được.

c) Đọc từ ứng dụng.

Gọi học sinh đọc các từ ứng dụng trong bài: đầy áp, đón tiếp, ấp trứng. (GV ghi bảng)

GV sửa phát âm cho học sinh.

GV đưa tranh hoặc dùng lời để giải thích các từ này cho học sinh hiểu (nếu cần)

d) Tập viết từ ứng dụng:

GV hướng dẫn học sinh viết từ: đón tiếp, ấp trứng. Cần lưu ý các nét nối giữa các chữ trong vần, trong từng từ ứng dụng…

GV nhận xét và sửa sai.

Gọi đọc toàn bảng ôn.

4. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới ôn.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:

Cá mèo ăn nổi

Các chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rể cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Đẹp ơi là đẹp.

Gọi học sinh đọc.

GV nhận xét và sửa sai.

+ Kể chuyện: Ngỗng và tép.

GV gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh kể được câu chuyện: Ngỗng và tép.

GV kể lại câu chuyện cho học sinh nghe.

GV treo tranh và kể lại nội dung theo từng bức tranh.

GV hướng dẫn học sinh kể lại qua nội dung từng bức tranh.

Ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tình cảm của vợ chồng nhà Ngỗng đã sẵn sàng hy sinh cho nhau.

Đọc sách kết hợp bảng con.

GV đọc mẫu 1 lần.

GV Nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở để chấm một số em.

Nhận xét cách viết.

5. Củng cố dặn dò:

Gọi đọc bài.

Nhận xét tiết học: Tuyên dương.

Về nhà học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 - > 8 em

N1: giàn mướp; N2: tiếp nối.

Cái tháp cao.

Ap.

Học sinh kể, GV ghi bảng.

Học sinh kiểm tra đối chiếu và bổ sung cho đầy đủ.

Học sinh chỉ và đọc 8 em.

Học sinh chỉ theo yêu cầu của GV 10 em.

Học sinh ghép và đọc, học sinh khác nhận xét.

Cá nhân học sinh đọc, nhóm.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết.

4 em.

Vài học sinh đọc lại bài ôn trên bảng.

HS tìm tiếng mang vần kết thúc bằng p trong câu, 4 em đánh vần, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu và bài 6 em, đồng thanh nhóm, lớp.

Học sinh lắng nghe Giáo viên kể.

Học sinh kể chuyện theo nội dung từng bức tranh và gợi ý của GV.

Học sinh khác nhận xét.

Học sinh lắng nghe.

Gọi học sinh đọc.

Toàn lớp

CN 1 em

BÀI 91: OA – OE

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được cấu tạo các vần oa, oe, các tiếng: hoạ, xoè.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa vần oa, oe.

- Đọc và viết đúng các vần oa, oe, các từ: hoạ sĩ, múa xoè.

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.

- Tranh minh hoạ luyện nói: Sức khoẻ là vốn quý nhất.

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần oa, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần oa.

Lớp cài vần oa.

GV nhận xét.

HD đánh vần vần oa.

Có oa, muốn có tiếng hoạ ta làm thế nào?

Cài tiếng hoạ.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng hoạ.

Gọi phân tích tiếng hoạ.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng hoạ.

Dùng tranh giới thiệu từ “hoạ sĩ ”.

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng hoạ, đọc trơn từ hoạ sĩ.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần oe (dạy tương tự)

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: oa, hoạ sĩ, oe, múa xoè.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Sách giáo khoa, hoà bình, chích choè, mạnh khoẻ

Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.

Đọc sơ đồ 2.

Gọi đọc toàn bảng.

3. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới học.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:

Hoa ban x cách trắng

Lan tươi màu vàng vàng

Cành hồng khoe nụ thắm

Bay làn hương dịu dàng.

GV nhận xét và sửa sai.

Luyện nói: Chủ đề: “Sức khoẻ là vốn quý nhất”.

GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Sức khoẻ là vốn quý nhất”.

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

+ Hằng ngày em tập thể dục vào lúc nào?

+ Em thích tập thể dục không?

+ Tập thể dục giúp sức khoẻ em thế nào?

+ Tại sao nói sức khoẻ là vốn quý nhất?

GV giáo dục TTTcảm.

Đọc sách kết hợp bảng con.

GV đọc mẫu 1 lần.

GV Nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở một số em để chấm điểm.

Nhận xét cách viết.

4. Củng cố: Gọi đọc bài.

Trò chơi:

Tìm vần tiếp sức:

Giáo viên gọi học sinh chia thành 2 nhóm mỗi nhóm khoảng 7 em. Thi tìm tiếng có chứa vần vừa học.

Cách chơi:

Học sinh nhóm này nêu vần, học sinh nhóm kia nêu tiếng có chứa vần vừa học, trong thời gian nhất định nhóm nào nói được nhiều tiếng nhóm đó thắng cuộc.

GV nhận xét trò chơi.

5. Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 - > 8 em

N1: ấp trứng; N2: đón tiếp.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

o – a – oa.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm h đứng trước vần oa và thanh nặng dưới âm a.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Hờ – oa – nặng – hoạ.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng hoạ.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: bắt đầu bằng o.

Khác nhau: kết thúc bằng a và e.

3 em

1 em.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết

Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.

CN 2 em.

CN 2 em, đồng thanh.

Vần oa, oe.

CN 2 em

Đại diện 2 nhóm.

CN 6 - > 7 em, lớp đồng thanh.

HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch chân) trong câu, 2 em đánh vần các tiếng có gạch chân, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu và bài 5 em, đồng thanh nhóm, lớp.

Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.

Học sinh khác nhận xét.

Học sinh tự nói.

HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em.

Học sinh lắng nghe.

Toàn lớp.

CN 1 em

Đại diện 2 nhóm mỗi nhóm 7 học sinh lên chơi trò chơi.

Học sinh dưới lớp cổ vũ tinh thần các bạn trong nhóm chơi.

Học sinh khác nhận xét.

Còn tiếp

Bên cạnh soạn giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt, các thầy cô có thể tham khảo thêm: Giáo án Học vần 1, Giáo án Văn hóa giao thông 1, Giáo án Chính tả 1, Giáo án Kỹ năng sống lớp 1,.... có đầy đủ và chi tiết trên trang chủ VnDoc.com.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 22. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm