Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 4

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 4 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bài 15: t - th

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được chữ t và th; tiếng tổ và thỏ.

2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng: bố thả cá mè, bé thả cá cờ.

3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: ổ, tổ.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ có tiếng: tổ, thỏ; câu ứng dụng: bố thả cá mè, bé thả cá cờ.

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: ổ, tổ.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết: d, đ, dê, đò.

- Đọc câu ứng dụng: dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ.

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Bài 16: ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn âm, chữ vừa học trong tuần: i, a, n, m, d, đ, t,th.

2. Kĩ năng: Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng.

3. Thái độ: Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết trong chuyện kể: Cò đi lò dò.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Bảng ôn

- Tranh minh câu ứng dụng: bố thả cá mè, bé thả cá cờ.

- Tranh minh hoạ cho truyện kể: Cò đi lò dò.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết: t, th, tổ, tho, ti vi, thợ mỏ.

- Đọc câu ứng dụng: bố thả cá mè, bé thả cá cờ.

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành:

Hỏi: - Tuần qua chúng ta đã học được những âm và chữ gì mới?

- Gắn bảng ôn lên

2. Hoạt động 2: Ôn tập

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành:

a. Ôn các chữ và âm đã học:

Treo bảng ôn:

B1: Ôn ghép chữ và âm thành tiếng.

B2: Ôn ghép tiếng và dấu thanh.

b. Ghép chữ thành tiếng:

c. Đọc từ ứng dụng:

- Chỉnh sửa phát âm.

- Giải thích nghĩa từ.

d. Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)

+ Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ.

e. Hướng dẫn viết vở Tập viết:

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1. Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 2: Luyện tập

+ Mục tiêu: - Đọc được câu ứng dụng

- Kể chuyện: Cò đi lò dò.

+ Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Đọc lại bài tiết 1

- Đọc câu ứng dụng:

+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: cò bố mò cá,

cò mẹ tha cá về tổ.

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:

d. Kể chuyện:

+ Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện

+ Cách tiến hành:

- Kể lại diễn cảm, có kèm theo tranh minh hoạ

Tranh1: Anh nông dân liền đem cò về nhà chạy chữa nuôi nấng.

Tranh 2: Cò con trông nhà. Nó đi lò dò khắp nhà bắt ruồi, quét dọn nhà cửa.

Tranh 3: Cò con bỗng thấy từng đàn cò đang bay liệng vui vẻ. Nó nhớ lại những ngày tháng còn đang vui sống cùng bố mẹ và anh chị em.

Tranh 4: Mỗi khi có dịp là cò lại cùng anh cả đàn kéo về thăm anh nông dân và cánh đồng của anh.

- Ý nghĩa câu chuyện: Tình cảm chân thành giữa con cò và anh nông dân.

3. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.

Đưa ra những âm và từ mới học

Lên bảng chỉ và đọc

Đọc các tiếng ghép ở B1, B2

(Cá nhân- đồng thanh)

Viết bảng con: tổ cò

Viết vở: tổ cò

Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)

Thảo luận và trả lời: cảnh cò bố, cò

mẹ đang lao động mệt mài có trong

tranh.

Đọc trơn (C nhân- đ thanh)

Đọc SGK (C nhân- đ thanh)

Viết từ còn lại trong vở tập viết

Đọc lại tên câu chuyện

Thảo luận nhóm và cử đại diện lên thi tài

Xem trước bài 17

Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 17: u - ư

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được chữ u và ư; tiếng nụ và thư

2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng: Thứ tư, bé hà thi vẽ

3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Thủ đô.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ có tiếng: nụ thư ; câu ứng dụng: Thứ tư, bé hà thi vẽ.

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Thủ đô.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết: tổ cò, lá mạ, da thỏ, thợ nề.

- Đọc câu ứng dụng: cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ.

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành: Giới thiệu trực tiếp: Hôm nay học âm u, ư.

2. Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm

a. Dạy chữ ghi âm u:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ u và âm u

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ u gồm: một nét xiên phải, hai nét móc ngược.

Hỏi: So sánh u với i?

- Phát âm và đánh vần: u, nụ

+ Phát âm: miệng mở hẹp như I nhưng tròn môi.

+ Đánh vần: n đứng trước, u đứng sau, dấu nặng dưới âm u.

b. Dạy chữ ghi âm ư:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ ư và âm ư

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ ư có thêm dấu râu trên nét sổ thứ hai.

Hỏi: So sánh u và ư?

- Phát âm và đánh vần: ư và tiếng thư

+ Phát âm: Miệng mở hẹp như phát âm I, u nhưng thân lưỡi nâng lên.

+ Đánh vần: Am th đứng trước, âm ư đứng sau

c. Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)

+ Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ.

d. Hướng dẫn đọc tiếng và từ ứng dụng:

cá thu, đu đủ, thứ tự, cử tạ

- Đọc lại toàn bài trên bảng

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1. Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+ Mục tiêu: - Đọc được câu ứng dụng

- Phát triển lời nói tự nhiên.

+ Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Đọc lại bài tiết 1

- Đọc câu ứng dụng:

+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

+ Tìm tiếng có âm mới học (gạch chân: thứ, tư)

+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng:

Thứ tư, bé hà thi vẽ.

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:

d. Luyện nói:

+ Mục tiêu: Phát triển lời nói: Thủ đô

+ Cách tiến hành:

Hỏi: - Trong tranh, cô giáo đưa học sinh đi thăm cảnh gì?

- Chùa Một Cột ở đâu?

- Mỗi nước có mấy thủ đô?

- Em biết gì về thủ đô Hà Nội?

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.

Thảo luận và trả lời:

Giống: nét xiên, nét móc ngược.

Khác: u có tới 2 nét móc ngược, âm i có dấu chấm ở trên.

(Cá nhân- đồng thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn: nụ

Giống: đều có chữ u

Khác: ư có thêm dấu râu.

(C nhân- đ thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn thư

Viết bảng con: u, ư, nụ, thư

Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp

Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)

Thảo luận và trả lời: bé thi vẽ

Đọc thầm và phân tích tiếng: thứ, tư

Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh)

Đọc SGK (C nhân- đ thanh)

Tô vở tập viết: u, ư, nụ thư

Thảo luận và trả lời:

Chùa Một Cột Hà Nội

Có một thủ đô

(Nói qua tranh ảnh, chuyện kể, …)

Các em mới bắt đầu bước vào lớp 1, chắc chắn sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, vì vậy mà các thầy cô nên soạn bài sao cho các em dễ hiểu và dễ hình dung được để bước đầu dạy con làm quen và thuộc hết tất cả các chữ cái trong tiếng Việt, giúp các con học tốt hơn mỗi ngày.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 544
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm