Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 5

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 5 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

Bài 19: s - r

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được chữ s và r; tiếng sẻ và rễ

2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng: Bé tô cho rõ chữ và số.

3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Rổ, rá.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ có tiếng: sẻ, rễ; Câu ứng dụng: Bé tô cho rõ chữ và số.

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Rổ, rá.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng Việt

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết: x, ch. xe, chó; thợ xẻ, xa xa, chì đỏ, chả cá.

- Đọc câu ứng dụng: Xe ô tô chở cá về thị xă.

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành: Giới thiệu trực tiếp: Hôm nay học âm s, r.

2. Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm

a. Dạy chữ ghi âm s:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ s và âm s

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ s gồm: nét xiên phải, nét thắt, nét cong hở trái.

Hỏi: So sánh s với x?

- Phát âm và đánh vần: s, sẻ.

+ Phát âm: uốn đầu lưỡi về phía vòm, hơi thoát ra xát mạnh, không có tiếng thanh.

+ Đánh vần: s đứng trước, e đứng sau, dấu hỏi trên e.

b. Dạy chữ ghi âm r:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ r và âm r

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ r gồm nét xiên phải, nét thắt và nét móc ngược.

Hỏi: So sánh r và s?

- Phát âm và đánh vần: r và tiếng rễ

+ Phát âm: uốn đầu lưỡi về phía vòm, hơi thoát xát, có tiếng thanh.

+ Đánh vần: Âm r đứng trước, âm ê đứng sau, dấu ngã trên đầu âm ê.

c. Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)

+ Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ.

d. Hướng dẫn đọc tiếng và từ ứng dụng:

su su, chữ số, rổ rá, cá rô.

- Đọc lại toàn bài trên bảng

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1. Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+ Mục tiêu: - Đọc được câu ứng dụng

- Phát triển lời nói tự nhiên.

+ Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Đọc lại bài tiết 1

- Đọc câu ứng dụng:

+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

+ Tìm tiếng có âm mới học (gạch chân: rõ, số)

+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: Bé tô cho rõ chữ và số.

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:

d. Luyện nói:

+ Mục tiêu: Phát triển lời nói: Rổ, rá

+ Cách tiến hành:

Hỏi: - Rổ dùng làm gì, rá dùng làm gì?

- Rổ, rá khác nhau như thế nào?

- Ngoài rổ, rá còn có loại nào khác đan bằng mây tre. Nếu không có mây tre, rổ làm bằng gì?

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.

Thảo luận và trả lời:

Giống: nét cong

Khác: s có thêm nét xiên và nét thắt.

(Cá nhân- đồng thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn sẻ.

Giống: nét xiên phải, nét thắt

Khác: kết thúc r là nét móc ngược, còn s là nét cong hở trái.

(C nhân- đ thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn tiếng rễ.

Viết bảng con: s, r, sẻ, rễ.

Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp

Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)

Thảo luận và trả lời: bé tô chữ, số

Đọc thầm và phân tích: rõ, số

Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh)

Đọc SGK (C nhân- đ thanh)

Tô vở tập viết: s, r, sẻ, rễ

Thảo luận và trả lời

Bài 20: k - kh

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành: Giới thiệu trực tiếp: Hôm nay học âm k, kh.

2. Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm

a. Dạy chữ ghi âm k:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ k và âm k

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ k gồm: nét khuyết trên, nét thắt, nét móc ngược.

Hỏi: So sánh k với h?

- Phát âm và đánh vần: k, kẻ

+ Phát âm: đọc tên chữ k (ca)

+ Đánh vần: k đứng trước, e đứng sau, dấu hỏi trên e.

b. Dạy chữ ghi âm kh:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ kh và âm kh

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ kh là chữ ghép từ hai con chữ: k, h

Hỏi: So sánh kh và k?

- Phát âm và đánh vần: kh và tiếng khế

+ Phát âm: gốc lưỡi lui về phía vòm mềm tạo nên khe hẹp, thoát ra tiếng xát nhẹ, không có tiếng thanh

+ Đánh vần: Am kh đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc trên đầu âm ê.

c. Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)

d. Hướng dẫn đọc tiếng và từ ứng dụng:

kẽ hở, kì cọ, khe đá, cá kho.

- Đọc lại toàn bài trên bảng

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1. Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+ Mục tiêu: - Đọc được câu ứng dụng

- Phát triển lời nói tự nhiên.

+ Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Đọc lại bài tiết 1

- Đọc câu ứng dụng:

+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

+ Tìm tiếng có âm mới học (gạch chân: kha, kẻ)

+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê.

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:

d. Luyện nói:

+ Mục tiêu: Phát triển lời nói: ù ù, vo vo, ro ro, tu tu

+ Cách tiến hành:

Hỏi: - Con vật, các vật có tiếng kêu thế nào?

- Em còn biết tiếng kêu của các vật, con vật nào khác không?

- Có tiếng kêu nào mà khi nghe thấy, người ta phải chạy vào nhà không?

- Có tiếng kêu nào khi nghe thấy người ta rất vui?

- Em thử bắt chước tiếng kêu của các vật trên?

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.

Thảo luận và trả lời:

Giống: nét khuyết trên

Khác: k có thêm nét thắt

(Cá nhân- đồng thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn kẻ.

Giống: chữ k

Khác: kh có thêm h

(C nhân- đ thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn tiếng khế.

Viết bảng con: k, kh, kẻ, khế

Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp

Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)

Thảo luận và trả lời: chị đang kẻ vở

Đọc thầm và phân tích: kha, kẻ

Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh)

Đọc SGK (C nhân- đ thanh)

Tô vở tập viết: k, kh, kẻ, khế.

Thảo luận và trả lời

Tiếng sấm

Tiếng sáo diều

Ngoài việc dạy các em lớp 1 trên lớp, các bậc phụ huynh có thể dạy các em viết chính tả ở nhà sẽ giúp trẻ sớm thích nghi với môi trường học tập, từ đó các em sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn mỗi khi đến lớp.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 538
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm