Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 9

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 9 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

Bài 35: uôi - ươi

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc được uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi, từ và câu ứng dụng.

- Học sinh viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Chuối, bưởi, vú sữa.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: nải chuối, múi bưởi; Tranh câu ứng dụng: Buổi tối, chị Kha ….

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Chuối, bưởi, vú sữa.

- HS: - SGK, vở tập viết,

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc HS viết vào bảng con:cái túi, vui vẻ, gửi quà, ngửi mùi

- HS đọc bài trong SGK (3- 5 em)

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

. Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần uôi, vần ươi đầu tiên ta học vần uôi:

* Ghi bảng uôi GV đọc vần uôi

Cho HS phân tích vần uôi

GV ghép vần uôi

-

GV ghép tiếng chuối

GV giới thiệu từ nải chuối (vật thật)

*Bây giờ ta học vần ươi

- GV ghi bảng ươi (dạy tương tự như vần vần uôi)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV:Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

tuổi thơ túi lưới

buổi tối tươi cười

GV gạch chân các tiếng có vần vừa học

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:.

1. On định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ

GVchỉ trên bảng cho HS đọc

3. Bài mới:

a. Đọc bài trên bảng lớp:

Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

*GV giới thiệu câu ứng dụng:

Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.

Gv gạch chân các tiếng có vần vừa học

b. Đọc SGK:

GV đọc một lần sau đó cho HS đọc nối tiếp

c. Luyện viết:Cho HS mở vở tập viết

GVquan sát hướng dẫn kĩ

Thu bài chấm điểm có nhận xét

d.. Luyện nói:

GVgiới thiệu tranh trong SGK, cho HS đọc chủ đề:

Chuối, bưởi, vú sữa”.

Hỏi:- Trong tranh vẽ gì?

- Trong ba thứ quả em thích loại nào?

- Vườn nhà em trồng cây gì??

- Chuối chín có màu gì?

- Vú sữa chín có màu gì?

- Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?

4. Củng cố:

Học vần gì?

Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Tuyên dương những em học tốt

Dặn về nhà học bài và xem trước bài 36.

- HS đọc vần uôi

- HS phân tích vần uôi co âm uô đứng trước âm I đúng sau

- HS ghép vần uôi

- HS đánh vần vần uôi: uô- i- uôi

- HS đọc trơn vần uôi

- HS ghép tiếng chuối

- HS phân tích tiếng chuối (ch+ uôi+ /)

- HS đánh vần tiếng chuối

- HS đọc trơn tiếng chuối

- HS đọc từ

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau: có âm I đứng sau

Khác nhau: có âm đôi uô và âm đôi ươ đứng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con:uôi, ươi, nải chuối, muối bưởi

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết:

Uôi, ươi, nải chuối muối bưởi

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu.

Bài 36: ay - â - ây

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc được vần ay, â, ây và từ: máy bay, nhảy dây từ và câu ứng dụng

- Viết được: ay, â, ây và từ: máy bay, nhảy dây.

- Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: máy bay, nhảy dây; Câu ứng dụng: Giờ ra chơi, bé trai thi …

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.

- HS: - SGK, vở tập viết,

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. . Ổn định tổ chức: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc HS viết vào bảng con: tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười

- HS đọc bài trong SGK (3- 5 em)

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần: ay, â ây đầu tiên ta học vần ay :

* Ghi bảng ay, GV đọc vần ay

Cho HS phân tích vần ay

GV ghép vần ay

GV ghép tiếng bay

GV giới thiệu từ lmáy bay (bằng tranh trong SGK)

*Bây giờ ta học vần ây

- GV ghi bảng ấy (dạy tương tự như vần ay)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV:Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng con (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

cối xay vây cá

ngày hội cây cối

GV gạch chân các tiếng có vần vừa học

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

1. On định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ

GVchỉ trên bảng cho HS đọc

3. Bài mới:

a. Đọc bài trên bảng lớp:

Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

*GV giới thiệu câu ứng dụng:

Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây.

GV gạch chân các tiếng có vần vừa học

b. Đọc SGK:

GV đọc một lần sau đó cho HS đọc nối tiếp

c. Luyện viết: Cho HS mở vở tập viết

- GVquan sát hướng dẫn kĩ

- Thu bài chấm điểm có nhận xét

d. Luyện nói:

GVgiới thiệu tranh trong SGK, cho HS đọc chủ đề:

“Chạy, bay, đi bộ, đi xe”.

Hỏi:- Trong tranh vẽ gì?

- Em gọi tên các hoạt động trong tranh?

- Khi nào thì phải đi máy bay?

- Hằng ngày em đi bằng gì?

- Ngoài ra, người ta còn dùng cách nào để đi từ chỗ này sang chỗ khác?

4. Củng cố:

Học vần gì?

Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Tuyên dương những em học tốt

Dặn về nhà học bài và xem trước bài 37

- HS đọc vần ay

- HS phân tích vần ay (có a + y)

- HS ghép vần ay

- HS đánh vần vần ay a- y - ay

- HS đọc trơn vần ay

- HS ghép tiếng bay

- HS phân tích tiếng bay (b + ay)

- HS đánh vần tiếng bay (b- ay- bay)

- HS đọc trơn tiếng bay

- HS đọc từ

- HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau:có âm y đứng sau

Khác nhau: có âm a, ă đưng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con: ay, ây, máy bay, nhảy dây

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng, đọc tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánhvần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết:

Ay, ây, máy bay, nhảy dây

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu.

Còn tiếp

Giáo án không thể thiếu đối với giáo viên và các thầy cô luôn phải cập nhật những kiến thức mới về để truyền đạt đến các em học sinh, mời các bạn cùng theo dõi trọn bộ giáo án lớp 1 được VnDoc đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang chủ nhé.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 9. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 152
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1 Xem thêm