Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 25

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 25 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

Môn: Tập đọc

BÀI 1: TRƯỜNG EM

I. Mục tiêu:

  • HS đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng, từ ngữ khó có vần: ai, ay, ương, cô giáo, bạn bè, thân thiết, anh em, dạy em, điều hay, mái trường.
  • Ôn các vần ai, ay, tìm được tiếng nói được câu chứa vần ai, ay.
  • Hiểu được nội dung bài:Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn HS
  • Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK, bảng nam châm

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. Mở đầu: Sau giai đoạn học âm, vần, các em đã biết chữ, biết đọc, biết viết. Từ hôm nay các em sẽ bước sang giai đoạn mới: giai đoạn luyện tập đọc, viết, nghe, nói theo các chủ điểm: Nhà trường, Gia đình, Thiên nhiên, Đất nước. Ở giai đoạn này các em sẽ học được các bài văn, bài thơ, mẫu chuyện dài hơn, luyện viết những bài chữ nhiều hơn. Cô hy vọng các em sẽ học tập tốt hơn trong giai đoạn này.

2. Bài mới:

- GV giới thiệu tranh, chủ đề, tựa bài học và ghi bảng.

Tranh vẽ những gì?

Đó chính là bài học tập đọc đầu tiên về chủ đề nhà trường qua bài “Trường em”.

- Hướng dẫn học sinh luyện đọc:

+ Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chận rãi, nhẹ nhàng). Tóm tắt nội dung bài:

+ Đọc mẫu lần 2 (chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1.

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:

Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu.

+ Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.

Thứ hai: ai (ay)

Giảng từ: Trường học là ngôi nhà thứ hai của em: Vì …

Cô giáo: (gi (d)

Điều hay: (ai (ay)

Mái trường: (ương (ươn)

Các em hiểu thế nào là thân thiết?

Gọi đọc lại các từ đã nêu trên bảng.

+ Luyện đọc câu:

Bài này có mấy câu? gọi nêu câu.

Luyện đọc tựa bài: Trường em.

Câu 1: Gọi đọc từ đầu - > của em.

Câu 2: Tiếp - > anh em.

Câu 3: Tiếp - > thành người tốt.

Câu 4: Tiếp - > điều hay.

Câu 5: Còn lại.

Gọi học sinh đọc nối tiếp câu theo dãy.

+ Luyện đọc đoạn:

Cho điểm động viên học sinh đọc tốt đoạn.

Thi đọc đoạn.

Đọc cả bài.

Luyện tập:

Giáo viên treo bảng yêu cầu:

Bài tập 1:

Tìm tiếng trong bài có vần ai, vần ay?

Giáo viên nhận xét.

Bài tập 2:

Tìm tiếng ngoài bài có vần ai, ay?

Giáo viên nêu tranh bài tập 3:

Gọi học sinh đọc bài, giáo viên nhận xét.

3. Củng cố tiết 1:

Tiết 2

4. Tìm hiểu bài và luyện đọc:

Hỏi bài mới học.

Gọi học sinh đọc bài và nêu câu hỏi:

Trong bài trường học được gọi là gì?

Nhận xét học sinh trả lời.

Cho học sinh đọc lại bài và nêu câu hỏi 2:

Nói tiếp: Trường học là ngôi nhà thứ hai của em vì …

Nhận xét học sinh trả lời.

Luyện nói:

Nội dung luyện nói:

Hỏi nhau về trường lớp.

GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Hỏi nhau về trường lớp”

5. Củng cố:

Hỏi tên bài, gọi đọc bài, nêu lại nội dung bài đã học.

6. Nhận xét dặn dò: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.

Học sinh lắng nghe giáo viên dặn dò về học tập môn tập đọc.

Nhắc tựa.

Ngôi trường, thầy cô giáo và học sinh.

Lắng nghe.

Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.

Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.

5, 6 em đọc các từ trên bảng, cùng giáo viên giải nghĩa từ.

Học sinh giải nghĩa: Vì trường học giống như một ngôi nhà, ở đây có những người gần gủi thân yêu.

3, 4 em đọc, học sinh khác nhận xét bạn đọc.

Rất thân, rất gần gũi.

Có 5 câu.

2 em đọc.

3 em đọc

2 em đọc.

3 em đọc

2 em đọc.

3 em đọc

Mỗi dãy: 5 em đọc.

Mỗi đoạn đọc 2 em.

Đọc nối tiếp đoạn 3 em.

2 em thuộc 2 dãy đại diện thi đọc đoạn 2

2 em, lớp đồng thanh.

Nghỉ giữa tiết

Hai, mái, dạy, hay.

Đọc mẫu từ trong bài.

Bài, thái, thay, chạy …

Học sinh đọc câu mẫu trong bài, hai nhóm thi tìm câu có vần có tiếng mang vần ai, ay.

2 em.

Trường em.

2 em.

Ngôi nhà thứ hai của em.

Vì ở trường … thành người tốt.

Luyện nói theo hướng dẫn của giáo viên.

Nhắc tên bài và nội dung bài học.

1 học sinh đọc lại bài.

BÀI 2: TẶNG CHÁU

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có vần yêu; tiếng mang thanh hỏi, các từ ngữ: Tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non.

- Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ (như nghỉ ở đấu chấm).

- Ôn các vần ao, au; tìm được tiếng, nói được câu có chứa tiếng có vần ao và au.

Hiểu nội dung bài:Bác hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK)

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

- Bộ chữ của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Gọi 2 học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi.

Trong bài trường học được gọi là gì?

Vì sao nói: “Trường học là ngôi nhà thứ hai của em”?

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

v GV giới thiệu tranh, giới thiệu về Bác Hồ và rút tựa bài ghi bảng.

v Hướng dẫn học sinh luyện đọc:

+ Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chận rãi, nhẹ nhàng). Tóm tắt nội dung bài:

+ Đọc mẫu lần 2 (chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1.

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:

Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu.

+ Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.

Vở: (vở (vỡ)

Gọi là: (là: l (n)

Nước non: (n (l)

Giảng từ: Nước non: Đất nước, non sông Việt Nam.

+ Luyện đọc câu:

Bài này có mấy câu? gọi nêu câu.

Luyện đọc tựa bài: Tặng cháu.

Câu 1: Dòng thơ 1

Câu 2: Dòng thơ 2

Câu 3: Dòng thơ 3

Câu 4: Dòng thơ 4

Gọi học sinh đọc nối tiếp câu theo dãy.

+ Luyện đọc đoạn:

Cho học sinh đọc liền 2 câu thơ.

Thi đọc đoạn và cả bài thơ.

Đọc cả bài.

Luyện tập:

Giáo viên treo bảng yêu cầu:

Bài tập 1:

Tìm tiếng trong bài có vần au?

Giáo viên nhận xét.

Bài tập 2:

Tìm tiếng ngoài bài có vần ao, au?

Giáo viên nêu tranh bài tập 3:

Nói câu chứa tiếng có mang vần ao, au.

Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét.

3. Củng cố tiết 1:

Tiết 2

4. Tìm hiểu bài và luyện đọc:

Hỏi bài mới học.

Gọi học sinh đọc bài và nêu câu hỏi:

1. Bác Hồ tặng vở cho ai?

2. Bác mong các cháu điều gì?

Nhận xét học sinh trả lời.

Rèn học thuộc lòng bài thơ:

Giáo viên cho học sinh đọc thuộc từng câu và xoá bảng dần đến khi học sinh thuộc bài thơ.

Tổ chức cho các em tìm bài bát và thi hát bài hát về Bác Hồ.

5. Củng cố:

Hỏi tên bài, gọi đọc bài, nêu lại nội dung bài đã học.

6. Nhận xét dặn dò: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.

Học sinh nêu tên bài trước.

2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi:

Học sinh khác nhận xét bạn đọc bài và trả lời các câu hỏi.

Nhắc tựa.

Lắng nghe.

Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.

Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.

5, 6 em đọc các từ trên bảng, cùng giáo viên giải nghĩa từ.

Học sinh nhắc lại.

Có 4 câu.

2 em đọc.

3 em đọc

2 em đọc.

3 em đọc

2 em đọc.

Mỗi dãy: 4 em đọc.

Mỗi đoạn đọc 2 em.

Đọc nối tiếp 2 em.

2 em thuộc 2 dãy đại diện thi đọc bài thơ.

2 em, lớp đồng thanh.

Nghỉ giữa tiết

Cháu, sau.

Đọc mẫu từ trong bài.

Đại diện 2 nhóm thi tìm tiếng có mang vần ao, au

2 em.

Tặng cháu.

2 em.

Cho các cháu thiếu nhi.

Ra công mà học tập, mai sau giúp nước non nhà.

Học sinh rèn đọc theo hướng dẫn của giáo viên.

Học sinh hát bài: Em yêu Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh.

Nhắc tên bài và nội dung bài học.

1 học sinh đọc lại bài.

Còn tiếp

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt giúp thầy cô và các em bám sát được nội dung chương trình học, dễ dàng trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu ôn thi một cách hiệu quả nhất.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 25. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 642
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm