Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 23

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 23 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

BÀI 95: OANH– OACH

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được cấu tạo các vần oanh, oach, các tiếng: doanh, hoạch.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa vần oanh, oach.

- Đọc và viết đúng các vần oanh, oach, các từ: doanh trại, thu hoạch.

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.

- Tranh minh hoạ luyện nói: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại.

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GIÁO VIÊN

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần oanh, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần oanh.

Lớp cài vần oanh.

GV nhận xét.

HD đánh vần vần oanh.

Có oanh, muốn có tiếng doanh ta làm thế nào?

Cài tiếng doanh.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng doanh.

Gọi phân tích tiếng doanh.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng doanh.

Dùng tranh giới thiệu từ “doanh trại”.

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng doanh, đọc trơn từ doanh trại.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần oach (dạy tương tự)

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: oanh, doanh trại, oach, thu hoạch.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Khoanh tay, mới toanh, kế hoạch, loạch xoạch.

Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.

Đọc sơ đồ 2.

Gọi đọc toàn bảng.

3. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới học.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện đọc câu ứng dụng: GT tranh rút câu ghi bảng:

Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.

GV nhận xét và sửa sai.

Luyện nói: Chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại.

GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Nhà máy, cửa hàng, doanh trại. ”.

GV giáo dục TTT cảm.

Đọc sách kết hợp bảng con.

GV đọc mẫu 1 lần.

GV nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở một số em để chấm điểm.

Nhận xét cách viết.

4. Củng cố: Gọi đọc bài.

Trò chơi: Tìm từ chứa vần oanh và vần oach.

Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm viết vào giấy các từ có chứa vần oanh và oach mà nhóm tìm được (không lấy những từ có trong bài), thời gian giành cho việc này khoảng 3 phút. Sau đó các nhóm cử người dán tờ giấy ghi đó lên bảng. Cho đọc để kiểm tra sự chính xác kết quả làm việc của các nhóm. Nhóm nào ghi được nhiều từ đúng nhóm đó sẽ thắng cuộc.

GV nhận xét trò chơi.

5. Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 -> 8 em

N1: sáng choang; N2: dài ngoẵng.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

o – a – nh – oanh.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm d đứng trước vần oanh.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Dờ – oanh – doanh.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng doanh.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: bắt đầu bằng oa.

Khác nhau: oach kết thúc bằng ch.

3 em

1 em.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết.

Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.

CN 2 em.

CN 2 em, đồng thanh.

Vần oanh, oach

CN 2 em

Đại diện 2 nhóm.

CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh.

HS tìm tiếng mang vần mới học trong câu ứng dụng, Đọc trơn tiếng và câu 5 em, đồng thanh lớp.

Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.

Học sinh khác nhận xét.

HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 4 em.

Học sinh lắng nghe.

Toàn lớp.

CN 1 em

Các nhóm thi nhau tìm và ghi các tiếng vào giấy. Hết thời gian giáo viên cho các nhóm nhận xét và tuyên dương nhóm thắng cuộc.

BÀI 96: OAT – OĂT

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được cấu tạo các vần oat, oăt, các tiếng: hoạt, choắt.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa vần oat, oăt.

- Đọc và viết đúng các vần oat, oăt, các từ: hoạt hình, loắt choắt.

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.

- Tranh minh hoạ luyện nói: Phim hoạt hình.

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần oat, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần oat.

Lớp cài vần oat.

GV nhận xét.

HD đánh vần vần oat.

Có oat, muốn có tiếng hoạt ta làm thế nào

Cài tiếng hoạt.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng hoạt.

Gọi phân tích tiếng hoạt.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng hoạt.

Dùng tranh giới thiệu từ “hoạt hình”.

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng hoạt, đọc trơn từ hoạt hình.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần oăt (dạy tương tự)

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: oat, hoạt hình, oăt, loắt choắt.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt.

Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.

Đọc sơ đồ 2.

Gọi đọc toàn bảng.

3. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới học.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện đọc câu và đoạn ứng dụng: GT tranh rút câu, đoạn ghi bảng:

Thoắt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng.

Giáo viên đọc mẫu, cho học sinh chỉ vào chữ theo lời đọc của giáo viên.

GV nhận xét và sửa sai.

Luyện nói: Chủ đề: “Phim hoạt hình”.

GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Phim hoạt hình”.

+ Em thấy cảnh gì ở tranh?

+ Trong cảnh đó em thấy những gì?

+ Có ai trong cảnh? Họ đang làm gì?

Giáo viên nhận xét luyện nói của học sinh.

GV giáo dục TTT cảm.

Đọc sách kết hợp bảng con. GV đọc mẫu 1 lần.

GV Nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở một số em để chấm điểm.

Nhận xét cách viết.

4. Củng cố: Gọi đọc bài.

Trò chơi:

Tìm vần tiếp sức:

Giáo viên gọi học sinh chia thành 2 nhóm mỗi nhóm khoảng 10 em. Thi tìm tiếng có chứa vần vừa học.

Cách chơi:

Học sinh nhóm này nêu vần, học sinh nhóm kia nêu tiếng có chứa vần vừa học, trong thời gian nhất định nhóm nào nói được nhiều tiếng nhóm đó thắng cuộc.

GV nhận xét trò chơi.

5. Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 -> 8 em

N1: khoanh tay; N2: thu hoạch.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

o – a – tờ – oat.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm h đứng trước vần oat và thanh nặng dưới âm a.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Hờ – oat – hoat – nặng – hoạt.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng hoạt.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: kết thúc bằng t.

Khác nhau: oăt bắt đầu bằng oă.

3 em

1 em.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết

Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.

CN 2 em.

CN 2 em, đồng thanh.

Vần oat, oăt.

CN 2 em

Đại diện 2 nhóm.

CN 6 -> 7 em, lớp đồng thanh.

Học sinh chỉ vào chữ theo lời đọc của giáo viên. Học sinh đọc từng câu có ngắt hơi ở dấy phẩy, đọc liền 2 câu có nghỉ hơi ở dấu chấm (đọc đồng thanh, đọc cá nhân). Thi đọc cả đoạn giữa các nhóm (chú ý ngắt, nghỉ hơi khi gặp dấu câu)

Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.

Học sinh khác nhận xét.

Học sinh tự nói theo chủ đề.

HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em.

Toàn lớp.

CN 1 em

Đại diện 2 nhóm mỗi nhóm 10 học sinh lên chơi trò chơi.

Học sinh dưới lớp cổ vũ tinh thần các bạn trong nhóm chơi.

Học sinh khác nhận xét.

Còn tiếp

Giáo án Tiếng Việt 1 được soạn rất cụ thể, giúp các thầy cô giáo dễ dàng điều chỉnh thời lượng bài học, chú trọng hơn vào những kiến thức trọng tâm cho người học và phân loại rõ ràng hoặc cần chú ý những gì trọng tâm, để các thầy cô có những định hướng rõ ràng nhất cho việc dạy của mình.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 23. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 356
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm