Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 19

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 19 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

Bài 77: ăc - âc

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: mắc áo, quả gấc. Tranh câu ứng dụng và phần luyện nói.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc HS viết bảng con: hạt thóc, con cóc, bản nhạc, con vạc

- Đọc SGK: “Da cóc mà bọc bột lọc

Bột lọc mà bọc hòn than (2 em)

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần ăc, vần c vần đầu tiên học l ăc:

* Ghi bảng ăc GV đọc vần ăc

Cho HS phân tích vần ăc

GV ghép vần ăc

GV ghép tiếng mắc

GV giới thiệu từ: mắc o (tranh trong SGK)

Bây giờ ta học vần âc

- GV ghi bảng (dạy tương tự như vần ăc)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

màu sắc giấc ngủ

ăn mặc nhấc chân

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì? Tiếng gì? Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

1. Ổn định tổ chức:

2. K iểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

a. Luyện đọc:

Đọc lại bài tiết 1

b. Đọc câu ứng dụng:

“Những đàn chimngói

………………………………………….

Như nung qua lửa”

c. Đọc SGK:

GV cho HS đọc nối tiếp

Cho HS đọc toàn bài

d. Luyện viết:

e. Luyện nói:

“Ruộng bậc thang”.

Hỏi:- Chỉ nơi trồng lúa trong ruộng bậc thang?

- Xung quanh ruộng bậc thang còn có gì?

4. Củng cố dặn dò:

- Học vần gì?

- Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Dặn dò:

- GV nhận xét giờ học

- Tuyên dương những HS học tốt

- Về nhà học bài và xem trước bài mới.

HS đọc vần ăc

HS phân tích vần ăc

HS ghép vần ăc

HS ghép tiếng mắc

HS phân tích tiếng mắc

HS đánh vần tiếng mắc

HS đọc trơn tiếng mắc

HS quan st tranh

HS đọc từ mắc o

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau:có âm c đứng sau

Khác nhau:có âm ă, âm â đứng sau

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con:

ăc, âc, mắc áo, quả gấc

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết:

ăc, âc, mắc áo, quả gấc

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu.

Bài 78: uc - ưc

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ, từ và đoạn ứng dụng.

- Học sinh đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: cần trục, lực sĩ. Tranh câu ứng dụng và phần luyện nói.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết bảng con: màu sắc, ăn mặc, giấc ngủ, nhấc chân.

- Đọc SGK: “Những đàn chim ngói"

- Mặc áo màu nâu

- Đeo cườm ở cổ …( 2 em)

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài:

Hôm nay các emhọc vần uc vần ưc vần đầu tiên học là uc:

* Ghi bảng uc GV đọc vần uc

Cho HS phân tích vần uc

GV ghép vần uc

GV ghép tiếng trục

GV giới thiệu từ: cần trục (tranh trong SGK)

*Bây giờ ta học vần ưc

- GV ghi bảng (dạy tương tự như vần uc)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

máy xúc lọ mực

cúc vạn thọ nóng nực

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

a. Luyện đọc:

Đọc lại bài tiết 1

b. Đọc câu ứng dụng:

“ Con gì mào đỏ

…………………………………

Gọi người thức dậy”

c. Đọc SGK:

GV cho HS đọc nối tiếp

Cho HS đọc toàn bài

d. Luyện viết:

e. Luyện nói:

Ai thức dậy sớm nhất”.

Hỏi:- Chỉ tranh và giới thiệu người, vật trong tranh?

- Con gì đã báo hiệu mọi người thức dậy?

4. Củng cố dặn dò:

- Học vần gì?

- Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Dặn dò:

- GV nhận xét giờ học

- Tuyên dương những HS học tốt

- Về nhà học bài và xem trước bài 79.

HS đọc vần uc

HS phân tích vần uc

HS ghép vần uc

HS ghép tiếng trục

HS phân tích tiếng trục

HS đánh vần tiếng trục

HS đọc trơn tiếng trục

HS quan sát tranh

HS đọc từ cần trục

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau:có âm c đứng sau

Khác nhau: có âm u, âm ư đứng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con:

uc, ưc, cần trục, lực sĩ

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết:

uc, ưc, cần trục, lực sĩ

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu

Còn tiếp

Giáo án Tiếng Việt 1 là bộ giáo án được soạn sẵn hỗ trợ giảng dạy dành cho các giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng việt lớp 1 trong cả năm học, giúp các thầy cô giáo tiết kiệm được thời gian soạn bài và có nhiều sự lựa chọn đa dạng khi soạn giáo án.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 19. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm