Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 21

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 21 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

BÀI 86: ÔP – ƠP

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được cấu tạo các vần ôp, ơp, các tiếng: hộp lớp.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa vần ôp, ơp.

- Đọc và viết đúng các vần ôp, ơp, các từ: hộp sữa, lớp học.

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.

- Tranh minh hoạ luyện nói: Các bạn lớp em.

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần ôp, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần ôp.

Lớp cài vần ôp.

GV nhận xét.

HD đánh vần vần ôp.

Có ôp, muốn có tiếng hộp ta làm thế nào?

Cài tiếng hộp.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng hộp.

Gọi phân tích tiếng hộp.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng hộp.

Dùng tranh giới thiệu từ “hộp sữa”.

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng hộp, đọc trơn từ hộp sữa.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần ơp (dạy tương tự)

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: ôp, hộp sữa, ơp, lớp học.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Tốp ca, bánh xốp, hợp tác, lợp nhà.

Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.

Đọc sơ đồ 2.

Gọi đọc toàn bảng.

3. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới học.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Giật mình mây thức bay vào rừng xa.

GV nhận xét và sửa sai.

Luyện nói: Chủ đề: “Các bạn lớp em”.

GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Các bạn lớp em”.

GV giáo dục TTT cảm.

Đọc sách kết hợp bảng con.

GV đọc mẫu 1 lần.

GV Nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở một số em để chấm điểm.

Nhận xét cách viết.

4. Củng cố: Gọi đọc bài.

Trò chơi:

Tìm vần tiếp sức:

Giáo viên gọi học sinh chia thành 2 nhóm mỗi nhóm khoảng 7 em. Thi tìm tiếng có chứa vần vừa học.

Cách chơi:

Học sinh nhóm này nêu vần, học sinh nhóm kia nêu tiếng có chứa vần vừa học, trong thời gian nhất định nhóm nào nói được nhiều tiếng nhóm đó thắng cuộc.

GV nhận xét trò chơi.

5. Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 - > 8 em

N1: cải bắp; N2: bập bênh.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

ô – pờ – ôp.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm h đứng trước vần ôp và thanh nặng dưới âm ô.

Toàn lớp.

CN 1 em.

Hờ – ôp – hôp– nặng – hộp.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng hộp.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: kết thúc bằng p

Khác nhau: ôp bắt đầu bằng ô, ơp bắt đầu bằng ơ.

3 em

1 em.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết

Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.

CN 2 em.

CN 2 em, đồng thanh.

Vần ôp, ơp.

CN 2 em

Đại diện 2 nhóm.

CN 6 - > 7 em, lớp đồng thanh.

HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch chân) trong câu, 2 em đánh vần các tiếng có gạch chân, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu 5 em, đồng thanh.

Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.

Học sinh khác nhận xét.

HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em.

Học sinh lắng nghe.

Toàn lớp.

CN 1 em

Đại diện 2 nhóm mỗi nhóm 7 học sinh lên chơi trò chơi.

Học sinh dưới lớp cổ vũ tinh thần các bạn trong nhóm chơi.

Học sinh khác nhận xét.

BÀI 87: EP – ÊP

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được cấu tạo các vần ep, êp, các tiếng: chép, xếp.

- Phân biệt được sự khác nhau giữa vần ep, êp.

- Đọc và viết đúng các vần ep, êp, các từ: cá chép, đèn xếp.

- Đọc được từ và câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng.

- Tranh minh hoạ luyện nói: Xếp hàng vào lớp.

- Bộ ghép vần của GV và học sinh.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động GV

Hoạt động HS

1. KTBC: Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2. Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần ep, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần ep.

Lớp cài vần ep.

GV nhận xét.

HD đánh vần vần ep.

Có ep, muốn có tiếng chép ta làm thế nào?

Cài tiếng chép.

GV nhận xét và ghi bảng tiếng chép.

Gọi phân tích tiếng chép.

GV hướng dẫn đánh vần tiếng chép.

Dùng tranh giới thiệu từ “cá chép”.

Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.

Gọi đánh vần tiếng chép, đọc trơn từ cá chép.

Gọi đọc sơ đồ trên bảng.

Vần 2: vần êp (dạy tương tự)

So sánh 2 vần

Đọc lại 2 cột vần.

Gọi học sinh đọc toàn bảng.

Hướng dẫn viết bảng con: ep, cá chép, êp, đèn xếp.

GV nhận xét và sửa sai.

Đọc từ ứng dụng.

Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng.

Lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa.

Gọi đánh vần các tiếng có chứa vần mới học và đọc trơn các từ trên.

Đọc sơ đồ 2.

Gọi đọc toàn bảng.

3. Củng cố tiết 1:

Hỏi vần mới học.

Đọc bài.

Tìm tiếng mang vần mới học.

NX tiết 1

Tiết 2

Luyện đọc bảng lớp:

Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn

Luyện câu: GT tranh rút câu ghi bảng:

Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mong biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả đập dờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiêu.

GV nhận xét và sửa sai.

Luyện nói: Chủ đề: “Xếp hàng vào lớp”.

GV treo tranh và gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Xếp hàng vào lớp”.

GV giáo dục TTT cảm.

Đọc sách kết hợp bảng con.

GV đọc mẫu 1 lần.

GV Nhận xét cho điểm.

Luyện viết vở TV.

GV thu vở một số em để chấm điểm.

Nhận xét cách viết.

4. Củng cố: Gọi đọc bài.

Trò chơi:

Tìm vần tiếp sức:

Giáo viên gọi học sinh chia thành 2 nhóm mỗi nhóm khoảng 5 em. Thi tìm tiếng có chứa vần vừa học.

Cách chơi:

Học sinh nhóm này nêu vần, học sinh nhóm kia nêu tiếng có chứa vần vừa học, trong thời gian nhất định nhóm nào nói được nhiều tiếng nhóm đó thắng cuộc.

GV nhận xét trò chơi.

5. Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà, tự tìm từ mang vần vừa học.

Học sinh nêu tên bài trước.

HS cá nhân 6 - > 8 em

N1: bánh xốp; N2: lợp nhà.

HS phân tích, cá nhân 1 em

Cài bảng cài.

e – pờ – ep.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

Thêm âm ch đứng trước vần ep và thanh sắc trên âm e.

Toàn lớp.

CN 1 em

Chờ – ep – chep– sắc – chép.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT.

Tiếng chép.

CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.

CN 2 em

Giống nhau: kết thúc bằng p

Khác nhau: ep bắt đầu bằng e, êp bắt đầu bằng ê.

3 em

1 em.

Nghỉ giữa tiết.

Toàn lớp viết

Học sinh quan sát và giải nghĩa từ cùng GV.

HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em.

CN 2 em.

CN 2 em, đồng thanh.

Vần ep, êp.

CN 2 em

Đại diện 2 nhóm.

CN 6 - > 7 em, lớp đồng thanh.

HS tìm tiếng mang vần mới học (có gạch chân) trong câu, 2 em đánh vần các tiếng có gạch chân, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu và bài 5 em, đồng thanh lớp.

Học sinh nói theo hướng dẫn của Giáo viên.

Học sinh khác nhận xét.

HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng con 6 em.

Học sinh lắng nghe.

Toàn lớp.

CN 1 em

Đại diện 2 nhóm mỗi nhóm 7 học sinh lên chơi trò chơi.

Học sinh dưới lớp cổ vũ tinh thần các bạn trong nhóm chơi.

Học sinh khác nhận xét.

Còn tiếp

Bên cạnh nội dung đã học, các em cần chuẩn bị bài học sắp tới môn Toán, Tiếng Việt như các Bài tập môn Toán lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1, các thầy cô có thể cho các em luyện tập vào mỗi dịp cuối tuần để nâng cao kiến thức.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 21. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 635
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm