Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 3

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 3 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và hiệu quả hơn.

TUẦN: 3

Bài 9: o - c

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được chữ o, c;tiếng bò, cỏ

2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ

3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: vó bè

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ có tiếng: bò, cỏ; câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ.

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: vó bè

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết: l, h, lê, hè

- Đọc câu ứng dụng: ve ve ve, hè về.

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành: Giới thiệu trực tiếp: Hôm nay học âm o, c

2. Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm

a. Dạy chữ ghi âm o:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ o và âm o

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ o gồm 1 nét cong kín.

Hỏi: Chữ o giống vật gì?

- Phát âm và đánh vần: o, bò

+ Phát âm: miệng mở rộng, môi tròn

+ Đánh vần:

b. Dạy chữ ghi âm c:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ c, và âm c

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ c gồm một nét cong hở phải.

Hỏi: So sánh c và o?

- Phát âm và đánh vần tiếng: o, cỏ

+ Phát âm: Gốc lưỡi chạm vào vòm mềm rồi bật ra, không có tiếng thanh.

+ Đánh vần:

c. Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)

+ Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ.

d. Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng

- Đọc lại toàn bài trên bảng

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1. Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+ Mục tiêu:

- Đọc được câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ

- Phát triển lời nói tự nhiên.

+ Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

- Tìm tiếng có âm mới học (gạch chân: bò, bó, cỏ)

- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ.

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:

d. Luyện nói:

+ Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung vó bè.

+ Cách tiến hành:

Hỏi: - Trong tranh em thấy gì?

- Vó bè dùng làm gì?

- Vó bè thường đặt ở đâu? Quê hương em có vó bè không?

- Em còn biết những loại vó bè nào khác?

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Thảo luận và trả lời: giống quả bóng bàn, quả trứng, …

(Cá nhân- đồng thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn: bò

Giống: nét cong

Khác: c có nét cong hở, o có nét cong kín.

(C nhân- đ thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn: cỏ

Viết bảng con: o, c, bò, cỏ

Đọc cnhân, nhóm, bàn, lớp

Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)

Thảo luận và trả lời: bò bê có bó cỏ

Đọc thầm và phân tích tiếng bò, bó, cỏ

Đọc câu ứng dụng (C nhân- đthanh)

Đọc SGK (C nhân- đ thanh)

Tô vở tập viết: o, c, bó, cỏ

Quan sát và trả lời

Bài 10: ô - ơ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nhận biết được chữ ô, ơ;tiếng cô, cờ

2. Kĩ năng : Đọc được câu ứng dụng: bé có vở vẽ.

3. Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: bờ hồ.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ có tiếng: cô, cờ; câu ứng dụng: bé có vở vẽ.

- Tranh minh hoạ phần luyện nói: bờ hồ.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Khởi động: ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết: o, c, bò, cỏ

- Đọc câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ.

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành: Giới thiệu trực tiếp: Hôm nay học âm ô, ơ

2. Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm

a. Dạy chữ ghi âm ô:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ ô và âm ô

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ.

Hỏi: So sánh ô và o?

- Phát âm và đánh vần: ô, cô

+ Phát âm: miệng mở hơi hẹp hơn o, môi tròn.

+ Đánh vần:

b. Dạy chữ ghi âm ơ:

+ Mục tiêu: nhận biết được chữ ơ, và âm ơ

+ Cách tiến hành:

- Nhận diện chữ: Chữ ơ gồm chữ o và một nét râu.

Hỏi: So sánh ơ và o?

- Phát âm và đánh vần tiếng: ơ, cờ

+ Phát âm: Miệng mở trung bình, môi không tròn.

+ Đánh vần:

c. Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)

+ Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ.

d. Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng:

hô, hồ, hổ, bơ, bờ, bở

- Đọc lại toàn bài trên bảng

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1. Hoạt động 1: Khởi động: On định tổ chức

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+ Mục tiêu: - Đọc được câu ứng dụng: bé có vở vẽ.

- Phát triển lời nói tự nhiên.

+ Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

- Tìm tiếng có âm mới học (gạch chân: vở)

- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: bé có vở vẽ

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:

d. Luyện nói:

+ Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung bờ hồ.

+ Cách tiến hành:

Hỏi: - Trong tranh em thấy gì?

- Cảnh trong tranh nói về mùa nào? Tại sao em biết?

- Bờ hồ trong tranh đã được dùng vào việc nào?

+ Kết luận: Bờ hồ là nơi nghỉ ngơi , vui chơi sau giờ làm việc.

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.

Thảo luận và trả lời:

Giống: chữ o

Khác: ô có thêm dấu mũ

(Cá nhân- đồng thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn: cô

Giống: đều có chữ o

Khác: ơ có thêm dấu râu ở phía trên bên phải

(C nhân- đ thanh)

Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn: cỏ

Viết bảng con: ô, ơ, cô, cờ

Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp

Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)

Thảo luận và trả lời: bé có vở vẽ.

Đọc thầm và phân tích tiếng vở

Đọc câu ứng dụng (C nhân- đ thanh):

Đọc SGK(C nhân- đ thanh)

Tô vở tập viết: ô, ơ, cô, cờ

Quan sát và trả lời.

Bài 11: ÔN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hs đọc, viết một cách chắc chắn âm, chữ vừa học trong tuần: ê, v, l, h, o, c, o, ơ

2. Kĩ năng: Đọc đúng các từ ngữ & câu ứng dụng.

3. Thái độ: Nghe, hiểu & kể lại theo tranh truyện kể hổ.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Bảng ôn.

- Tranh minh hoạ câu ứng dụng: bé vẽ cô, bé vẽ cờ.

- Tranh minh hoạ kể chuyện hổ

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng Việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết: ô, ơ, cô cờ

- Đọc câu ứng dụng: bé có vở vẽ

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành:

- Hỏi: Tuần qua chúng ta đã học những âm gì?

- Gắn bảng ôn

2. Hoạt động 2: Ôn tập

+ Mục tiêu:

+ Cách tiến hành:

a. Các chữ và âm vừa học:

Treo bảng ôn 1 (B 1)

b. Ghép chữ thành tiếng:

c. Đọc từ ngữ ứng dụng:

d. Tập viết từ ngữ ứng dụng: lò cò, vơ cỏ

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1. Hoạt động 1: Khởi động: Ổn định tổ chức

2. Hoạt động 2: Luyện đọc:

+ Mục tiêu: - Đọc được câu ứng dụng

- Kể lại theo tranh

+ Cách tiến hành:

a. Luyện đọc:

- Đọc lại bảng ôn

- Đọc câu ứng dụng:

Hỏi: Nhận xét tranh minh hoạ

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:

d. Kể chuyện:

+ Mục tiêu: Kể lại chuyện về hổ

+ Cách tiến hành:

- GV kể một cách truyền cảm có tranh minh hoạ như sách giáo khoa.

- Hình thức kể theo tranh: GV chỉ tranh, đại diện nhóm chỉ vào tranh & kể đúng tình tiết mà tranh thể hiện (Theo 4 tranh).

+ Tranh 1: Hổ…xin Mèo truyền cho võ nghệ. Mèo nhận lời.

+ Tranh 2: Hằng ngày, Hổ đến lớp, học tập chuyên cần.

+ Tranh 3: Một lần, Hổ phục sẵn, khi thấy Mèo đi qua, nó liền nhảy ra vồ Mèo rồi đuổi theo định ăn thịt.

+ Tranh 4: Nhân lúc Hổ sơ ý, Mèo nhảy tót lên 1 cây cao. Hổ đứng dưới đất gầm gào, bất lực.

Ý nghĩa câu chuyện: Hổ là con vật vô ơn đáng khinh bỉ.

3. Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.

Nêu những âm, chữ

Chỉ chữ và đọc âm

Đọc các tiếng do các chữ ở cột dọc kết hợp các chữ ở dòng ngang ở B1

Đọc các từ đơn (một tiếng) do các tiếng ở cột dọc kết hợp với dấu thanh ở dòng ngang ở bảng ôn 2

Đọc: nhóm, cá nhân, cả lớp

Viết bảng con

Viết vở tập viết: lò cò

Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)

Thảo luận và trả lời

Đọc câu ứng dụng: bé vẽ cô, bé vẽ

cờ (C nhân- đ thanh).

Đọc SGK(C nhân- đ thanh)

Viết từ còn lại trong vở tập viết

Lắng nghe & thảo luận

Cử đại diện thi tài

Bên cạnh việc giảng dạy thì các thầy cô phải cho các em luyện đề thi để chuẩn bị cho các kì thi sắp tới như kì thi cuối học kì 1. Để việc ôn thi học kì 1 lớp 1 của các em đơn giản hơn, VnDoc mời các em cùng vào làm các đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, môn Tiếng Việt và Tiếng Anh hay nhất và được tải nhiều nhất qua các đề thi trực tuyến dưới đây:

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 775
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm