Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 16

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 16 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

Bài 64: im - um

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc được: im, um, chim câu, trùm khăn từ và các câu ứng dụng.

- HS viết được: im, um, chim câu, trùm khăn

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: chim câu, trùm khăn, câu ứng dụng và minh hoạ phần luyện nói.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc HS viết bảng con: trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại

- HS đọc bài trong SGK (3- 5 em)

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần im, vần um vần đầu tiên học là vần im:

* Ghi bảng im GV đọc vần im

Cho HS phân tích vần im

GV ghép vần im

GV ghép tiếng chim

GV giới thiệu từ: con chim (tranh trong SGK)

*Bây giờ ta học vần um

- GV ghi bảng (dạy tương tự như vần im)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

con nhím tủm tỉm

trốn tìm mũm mĩm

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

I. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

a. Đọc bài trên bảng lớp:

Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

Gvgiới thiệu câu ứng dụng:

“Khi đi em hỏi

Khi về em chào

Miệng em chúm chím

Mẹ có yêu không nào”

b. Đọc SGK:

GV đọc một lần sau đó cho HS đọc nối tiếp

c. Luyện viết:Cho HS mở vở tập viết

GV quan sát hướng dẫn kĩ

Thu bài chấm điểm có nhận xét

d. Luyện nói: “Xanh, đỏ, tím, vàng”.

Hỏi:- Em biết vật gì có màu đỏ? màu xanh?

màu tím? màu vàng? màu đen, trắng, …?

- Tất cả các màu trên được gọi là gì?

4. Củng cố dặn dò

- Học vần gì?

- Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Dặn dò: - Về nhà học bài và xem trước bài 64.

HS đọc vần im

HS phân tích vần im

HS ghép vần im

HS ghép tiếng chim

HS phân tích tiếng chim

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng chim

HS quan sát tranh

HS đọc từ con chim

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau: có âm m đứng sau

Khác nhau: có âm I, âm u đứng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con: im, um, chim câu, trùm khăn

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết: im, um, chim câu, trùm khăn

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu

Bài 65: iêm - yêm

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm từ và các câu ứng dụng.

- Học sinh viết được iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Điểm mười.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: dừa xiêm, cái yếm, câu ứng dụng và minh hoạ phần luyện nói.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1Ổn định tổ chức: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc HS viết bảng con: con nhím, trốn tìm, tủm tỉm, mũm mĩm

- HS đọc bài trong SGK (3- 5 em)

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần iêm, vần yêm vần đầu tiên iêm:

* Ghi bảng iêm GV đọc vần iêm

Cho HS phân tích vần iêm

GV ghép vần iêm

GV ghép tiếng xiêm

GV giới thiệu từ: dừa xiêm (tranh trong SGK)

*Bây giờ ta học vần yêm

- GV ghi bảng (dạy tương tự như vần iêm)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV Hai vần có cấu tạo khác nhau I và y nhưng đọc giống nhau, viết khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

thanh kiếm âu yếm

quý hiếm cái yếm

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

I. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

a. Đọc bài trên bảng lớp:

Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

GV giới thiệu câu ứng dụng:

“Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối

đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.”

b. Đọc SGK:

GV đọc một lần sau đó cho HS đọc nối tiếp

c. Luyện viết: Cho HS mở vở tập viết

Gvquan sát hướng dẫn kĩ

Thu bài chấm điểm có nhận xét

d. Luyện nói: “Điểm mười”.

GV Hỏi:

- Ban HS vui hay không vui khi được điểm mười?

- Nhận được điểm mười, em khoe ai đầu tiên?

- Học thế nào thì mới được điểm mười?

- Lớp em bạn nào hay được điểm mười?

- Em đã được mấy điểm mười?

4. Củng cố dặn dò

- Học vần gì?

- Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Dặn dò:

- Về nhà học bài và xem trước bài 66.

HS đọc vần iêm

HS phân tích vần iêm

HS ghép vần iêm

HS ghép tiếng xiêm

HS phân tích tiếng xiêm

HS đánh vần tiếng xiêm

HS đọc trơn tiếng xiêm

HS quan tranh

HS đọc từ dừa xiêm

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau:có âm m đứng sau

Khác nhau:có âm iê, yê đứng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu.

Còn tiếp

Giáo án rất quan trọng với các thầy cô, soạn như thế nào và cần những yếu tố quan trọng gì? VnDoc.com đã tổng hợp tất cả để gửi tới các bạn, điều này giúp các bạn có thể lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng bài học và từng đối tượng học sinh của mình một cách dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 16. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

Xem thêm