Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 34

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 34 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

Bài: Bác đưa thư

I. Mục tiêu

Đọc:

 • HS đọc đúng, nhanh cả bài Bác đưa thư
 • Luyện đọc các từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép.
 • Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy.
 • Ôn các tiếng có vần inh, uynh
 • Tìm được tiếng trong bài có vần inh
 • Tìm được tiếng ngoài bài có vần ịnh, uynh

Hiểu:

 • Hiểu được nội dung bài: Bác đưa thư rất vất vả trong việc đưa thư tới mọi nhà. Các em cần yêu mến và chăm sóc bác cũng như những người lao động khác.
 • Hiểu được các từ ngữ trong bài.
 • HS chủ động nói theo đề tài: Nói lời chào hỏi của Minh với Bác đưa thư.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh bài “Bác đưa thư” - Bộ chữ học vần.

- Chép sẵn bài “Bác đưa thư” ở bảng lớp.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

Thời gian

Nội dung

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Pt

Tiết 1

5’

I) Kiểm tra bài cũ: nói dối hại thân

- GV gọi 1 HS đọc bài và TLCH: Cậu bé thường trêu mọi người thế nào?

- GV gọi 1 HS đọc bài và TLCH: Khi Sói đến thật chú bé kêu cứu, có ai đến giúp không? Sự việc kết thúc như thế nào?

- GV gọi 1 HS đọc bài và TLCH: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

*Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- GV gọi HS đọc bài và TLCH.

- GV nhận xét và cho điểm.

- 1 HS đọc và TLCH

- 1HS đọc và TLCH

- 1 HS đọc và TLCH

sgk

30’

II) Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

GV treo tranh: Tranh vẽ gì?

GV: Tranh vẽ bác đưa thư đang lấy thư đưa cho Minh. Câu chuyện giữa

*Phương pháp trực tiếp, vấn đáp, thực hành:

- GV treo tranh và nêu câu hỏi.

- HS trả lời

Sgk

tranh

Minh và bác đưa thư như thế nào? Các con cùng học bài tập đọc “Bác đưa thư”

- GV ghi đầu bài lên bảng.

2. Hướng dẫn HS luyện đọc

GV đọc mẫu lần 1: Giọng vui, ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, dấu phẩy.

Hướng dẫn HS luyện đọc

* Luyện các tiếng, từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép.

- GV gạch dưới các từ ngữ luyện đọc và gọi HS đọc

- Gv giải nghĩa các từ.

* Luyện đọc câu

GV gọi HS đọc

Chú ý nhắc HS ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm và dấu phẩy.

* Luyện đọc đoạn, bài.

Đoạn 1: Từ đầu... nhễ nhại.

Đoạn 2: Phần còn lại.

- GV gọi HS đọc cả bài.

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- GV đọc mẫu lần 1

GV: Hướng dẫn HS luyện đọc

- GV gạch dưới các từ ngữ luyện đọc và gọi HS đọc

- Gv giải nghĩa các từ.

- GV gọi HS đọc

- GV nhắc HS chú ý khi đọc bài.

- GV gọi HS đọc từng đoạn, đọc cả bài.

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS đọc bài: 3- 5 HS đọc cá nhân, phân tích tiếng từ,

- Cả lớp đồng thanh.

- Mỗi câu 2 HS đọc

- Cho từng dãy đọc nối tiếp cả bài.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- 3 HS đọc

- 2 HS đọc nối tiếp, mỗi HS đọc 1 đoạn

- 2 HS đọc cả bài

- Cả lớp đồng thanh.

Sgk

* Thi đọc trơn cả bài

- GV nhận xét, cho điểm.

3. Ôn các vần inh, uynh

a)Tìm tiếng trong bài có vần inh, uynh

Trong bài này tiếng nào có vần inh, uynh?

- GV cho HS thi đọc.

- GV nhận xét, cho điểm.

+ Minh, quýnh

- GV cho HS Tìm tiếng trong bài có vần inh, uynh

- GV gọi HS đọc

- Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm.

- HS đọc

sgk

b)Tìm các tiếng ngoài bài có vần inh, uynh

GV chia lớp thành 2 đội tìm tiếng có vần inh, uynh. GV gọi em đầu tiên của bên này nói tiếng có vần inh, sau đó em đầu tiên của bên kia phải nói ngay tiếng có vần uynh

GV tuyên dương đội nói tốt.

- GV cho HS Tìm các tiếng ngoài bài có vần inh, uynh

- GV chia lớp thành 2 đội và thi tìm tiếng theo hướng dẫn của cô giáo.

- GV tuyên dương đội nói tốt.

- HS tham gia chơi.

Nghỉ 5’ - Tiết 2

33’

4- Tìm hiểu bài đọc và luyện nói.

a) Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc

GV đọc toàn bài lần 2 rồi yêu cầu HS đọc bài theo đoạn, trả lời câu hỏi của từng đoạn.

- GV đọc toàn bài lần 2 rồi yêu cầu HS đọc bài theo đoạn, trả lời câu hỏi của từng đoạn.

- HS đọc bài

sgk

+ GV gọi 3 HS đọc đoạn 1

- Nhận được thư của bố Minh muốn làm gì?

- Từ ngữ nào cho thấy bác đưa thư rất vất vả?

- GV gọi 3 HS đọc đoạn 1 và nêu câu hỏi để HS trả lời.

- 3 HS đọc

+ Chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ.

+ Mồ hôi nhễ nhại

+ GV gọi 3 HS đọc đoạn 2

- Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại Minh đã làm gì?

- GV gọi HS đọc cả bài + TLCH:Con học tập bạn Minh điều gì?

- GV gọi 3 HS đọc đoạn 2 và nêu câu hỏi để HS trả lời

- GV nhận xét và cho điểm.

- 3 HS đọc

- Vào nhà rót một cốc nước mời bác.

- HS đọc và trả lời.

sgk

b) Luyện nói

Đề tài: Nói lời chào của Minh khi gặp, khi mời bác đưa thư uống nước.

* Khi gặp bác đưa thư.

GV treo bức tranh phần luyện nói

- Tranh vẽ gì?

- Nếu con là Minh con sẽ nói gì?

* Khi mời bác uống nước

Trò chơi đóng vai

- GV treo bức tranh phần luyện nói.

- GV nêu câu hỏi

- HS quan sát tranh.

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

+ HS1: Đóng vai bác đưa thư

+ HS2: Đóng vai Minh

Sgk trah

*GV có thể cho HS chơi đóng vai chào hỏi bác thợ điện, nhân viên nhà máy nước.

- GV nhận xét, cho điểm.

+ HS thực hiện cuộc gặp gỡ ban đầu và nói lời mời bác đưa thư uống nước.

2’

III) Củng cố, dặn dò

- GV gọi 1 HS đọc bài.

- HS đọc bài.

Về đọc lại bài.

* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………

Môn: Tập đọc

Bài: Làm anh

I. Mục tiêu

Đọc:

 • HS đọc đúng, nhanh cả bài Làm anh
 • Luyện đọc các từ ngữ: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng.
 • Đọc đúng giọng thể thơ 4 chữ.
 • Ôn các tiếng có vần ia, uya
 • Tìm được tiếng trong bài có vần ia.
 • Tìm được tiếng ngoài bài có vần ia, uya
 • Phân biệt được vần ia và vần uya

Hiểu:

 • Hiểu được nội dung bài: Anh chị phải thương yêu và nhường nhịn em
 • HS chủ động nói theo đề tài: Kể về anh (chị) của em.

II. Đồ dùng dạy học

 • Tranh bài “Làm anh” - Bộ chữ học vần.
 • Chép sẵn bài Làm anh” ở bảng lớp.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

Thời gian

Nội dung

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Pt

Tiết 1

5’

I) Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 3 HS đọc bài Bác đưa thư, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

+ Nhận được thư của bố, Minh đã làm gì?

+ Khi thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại minh đã làm gì?

+ Chúng ta học tập bạn Minh điều gì?

*Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- GV gọi HS đọc bài và TLCH.

- GV nhận xét và cho điểm.

- HS đọc và trả lời

sgk

30’

II) Bài mới:

1. Giới thiệu bài: GV treo tranh

- Anh chị em là những người ruột thịt trong gì đình. Để làm cho cuộc sống của gia đình thêm vui vẻ, hoà thuận, chúng ta phải biết cư xử đúng với anh, chị em của mình. Bài thơ Làm anh sẽ giúp các con hiểu thêm điều này.

- GV ghi đầu bài: Làm anh

*Phương pháp trực tiếp, vấn đáp, thực hành:

- GV treo tranh và nêu câu hỏi.

- GV ghi đầu bài lên bảng

- HS quan sát tranh

- HS lắng nghe

Sgk

tranh

2. Hướng dẫn HS luyện đọc

GV đọc mẫu lần 1: Đọc giọng dịu dàng, âu yếm.

Hướng dẫn HS luyện đọc

* Luyện các tiếng, từ ngữ: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng.

- GV gạch dưới các từ ngữ luyện đọc và gọi HS đọc

GV cùng HS giải nghĩa các từ trên

* Luyện đọc câu

GV gọi HS đọc

* Luyện đọc đoạn, bài.

Mỗi khổ thơ 4 HS đọc.

- GV gọi HS đọc cả bài.

- GV ghi đầu bài lên bảng.

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- GV đọc mẫu lần 1

GV: Hướng dẫn HS luyện đọc

- GV gạch dưới các từ ngữ luyện đọc và gọi HS đọc

- Gv giải nghĩa các từ.

- GV gọi HS đọc

- GV nhắc HS chú ý khi đọc bài.

- GV gọi HS đọc từng đoạn, đọc cả bài.

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS đọc bài: 3- 5 HS đọc cá nhân, phân tích tiếng từ,

- Cả lớp đồng thanh.

- Mỗi dòng thơ 2 HS đọc

- Cho từng dãy đọc nối tiếp cả bài.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- HS đọc.

- 2 HS đọc cả bài – Cả lớp đồng thanh.

sgk

* Thi đọc trơn cả bài

- GV nhận xét, cho điểm.

3. Ôn các vần ia, uya

a)Tìm các tiếng trong bài có vần ia

- Trong bài này tiếng nào có vần ia?

- GV gọi HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm được.

- GV cho HS thi đọc.

- GV nhận xét, cho điểm.

+ Minh, quýnh

- GV cho HS Tìm tiếng trong bài có vần inh, uynh

- GV gọi HS đọc

- Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm.

- chia

- HS đọc và phân tích từ trên.

b)Tìm các tiếng ngoài bài có vần ia, uya

GV chia lớp thành 2 đội tìm tiếng có vần ia, uya. GV gọi em đầu tiên của bên này nói tiếng có vần ia, sau đó em đầu tiên của bên kia phải nói ngay tiếng có vần uya

- GV cho HS Tìm các tiếng ngoài bài có vần inh, uynh

- GV chia lớp thành 2 đội và thi tìm tiếng theo hướng dẫn của cô giáo.

- HS tham gia chơi.

- Hs đọc

GV tuyên dương đội nói tốt.

- GV tuyên dương đội nói tốt.

Nghỉ 5’ - Tiết 2

33’

4- Tìm hiểu bài đọc và luyện nói.

a)Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc

GV đọc toàn bài lần 2 rồi yêu cầu HS đọc bài theo đoạn, trả lời câu hỏi của từng đoạn.

- HS lắng nghe.

sgk

+ GV gọi 3 HS đọc khổ 1

- Anh phải làm gì khi em bé khóc?

- Anh phải làm gì khi em bé ngã?

- GV đọc toàn bài lần 2 rồi yêu cầu HS đọc bài theo đoạn, trả lời câu hỏi của từng đoạn.

- 3 HS đọc

- Hs trả lời

+ GV gọi 2 HS đọc khổ thơ 2

- Khi chia quà cho em anh phải chia như thế nào?

- Anh phải làm gì khi có đồ chơi đẹp?

+ GV gọi 2 HS đọc khổ thơ 3

- Muốn làm anh phải có tình cảm như thế nào vơi em bé?

- GV gọi 3 HS đọc đoạn 1 và nêu câu hỏi để HS trả lời.

- 2 HS đọc

- HS trả lời

- 2 HS đọc

- HS trả lời

+ GV gọi 3 HS đọc cả bài và trả lời

- GV gọi 3 HS đọc đoạn 2 và nêu câu hỏi để HS trả lời

- GV nhận xét và cho điểm.

- HS đọc

+ GV nhận xét, cho điểm.

- GV treo bức tranh phần luyện nói.

- GV nêu câu hỏi

tranh

2’

Luyện nói

Đề tài: Kể về anh (chị) của em..

GV cho HS thảo luận nhóm, mỗi nhóm 4 HS tập kể trong nhóm mình.

- GV gọi mỗi nhóm 1 HS thi nói

- GV nhận xét, cho điểm.

III) Củng cố, dặn dò

- GV gọi 1 HS đọc lại toàn bài

- Dặn dò HS về nhà đọc lại toàn bài.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV gọi 1 HS đọc lại toàn bài

- HS thảo luận.

- HS lên trình bày.

- HS đọc lại bài.

* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

......................................................................................................................................

...........................................................................................................................………

Còn tiếp

VnDoc.com đã gửi tới các bạn giáo án đủ 35 tuần, đảm bảo nội dung kiến thức chuẩn cho học sinh, các kiến thức trong bộ giáo án được sưu tầm mới nhất, giúp các thầy cô đổi mới trong việc giảng dạy.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 34. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 656
Sắp xếp theo

  Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

  Xem thêm