Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 17

Giáo án tiếng Việt lớp 1

Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 17 là tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo được biên soạn rất chi tiết và mạch lạc, giúp cho thầy cô soạn giáo án lớp 1 nhanh hơn và chất lượng hơn.

Bài 69: ăt - ât

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

  • Học sinh đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật, từ và đoạn ứng dụng.
  • Học sinh viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật
  • Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: rửa mặt, đấu vật, câu ứng dụng và minh hoạ phần luyện nói.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Ổn định tổ chức: Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

GV đọc HS viết bảng con: bánh ngọt, bãi cát, trái nhót, chẻ lạt, tiếng hót, ca hát

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần ăt, vần ât vần đầu tiên học là vần ăt:

* Ghi bảng ăt GV đọc vần ăt

Cho HS phân tích vần ăt

GV ghép vần ăt

GV ghép tiếng mặt

GV giới thiệu từ: rửa mặt (tranh trong SGK)

*Bây giờ ta học vần ât

- GV ghi bảng (dạy tương tự như vần ăt)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên giấy ô li (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

đôi mắt mật ong

bắt tay thật thà

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

a. Đọc bài trên bảng lớp:

Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

Gvgiới thiệu câu ứng dụng:

“Cái mỏ tí hon

………………………

Ta yêu chú lắm.

b. Đọc SGK:

c. Luyện viết:Cho HS mở vở tập viết

Gvquan sát hướng dẫn kĩ

Thu bài chấm điểm có nhận xét

d. Luyện nói:

“Ngày chủ nhật”.

Hỏi:- Ngày chủ nhật, bố mẹ cho em đi chơi ở đâu?

- Em thấy gì trong công viên?

4. Củng cố dặn dò:

- Học vần gì?

- Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Dặn dò:

- Về nhà học bài và xem trước bài 70.

HS đọc vần ăt

HS phân tích vần ăt

HS ghép vần ăt

HS ghép tiếng mặt

HS phân tích tiếng mặt

HS đánh vần tiếng mặt

HS đọc trơn tiếng mặt

HS quan sát tranh

HS đọc từ rửa mặt

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau:có âm t đứng sau

Khác nhau:có âm ă, âm â đứng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con:

ăt, ât, rửa mặt, đấu vật

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết:

ăt, ât, rửa mặt, đấu vật

HS q

an sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu.

Bài 70: ôt - ơt

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinh đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt từ và đoạn thơ ứng dụng.

- HS viết đúng: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Những người bạn tốt.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: cột cờ, cái vợt; câu ứng dụng và minh hoạ phần luyện nói.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Ổn định tổ chức:Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và viết bảng con: đôi mắt, bắt tay, mật ong, thật thà

- HS đọc bài trong SGK (3- 5 em)

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần ôt, vần ơt vần đầu tiên:

* Ghi bảng ôt GV đọc vần ôt

Cho HS phân tích vần ôt

GV ghép vần ôt

GV ghép tiếng cột

GV giới thiệu từ:cột cờ (tranh trong SGK)

*Bây giờ ta học vần ơt

- GV ghi bảng (dạy tương tự như vần ôt)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

cơn sốt quả ớt

xay bột ngớt mưa

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới:

a. Đọc bài trên bảng lớp:

Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

GV giới thiệu câu ứng dụng:

Hỏi cây bao nhiêu tuổi

Cây không nhớ tháng năm

Cây chỉ dang tay lá

Che tròn một bóng râm."

b. Đọc SGK:

GV đọc một lần sau đó cho HS đọc nối tiếp

c. Luyện viết:Cho HS mở vở tập viết

GV quan sát hướng dẫn kĩ

Thu bài chấm điểm có nhận xét

d. Luyện nói:

“Những người bạn tốt”.

- Giới thiệu tên người bạn mà em thích nhất?

- Vì sao em lại yêu quí bạn đó?

- Người bạn tốt đã giúp em những gì?

4. Củng cố dặn dò:

- Học vần gì?

- Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Dặn dò:

- GV nhận xét giờ học

- Tuyên dương những HS học tốt

- Dặn nhà học bài và xem trước bài 71.

HS đọc vần ôt

HS phân tích vần ôt

HS ghép vần ôt

HS ghép tiếng cột

HS phân tích tiếng cột

HS đánh vần tiếng cột

HS đọc trơn tiếng cột

HS quan sát tranh

HS đọc từ cột cờ

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau:có âm t đứng sau

Khác nhau: có âm ô, âm ơ đứng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu.

Bài 71: et - êt

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

- Học sinhviết được: et, êt, bánh tét, dệt vải, từ và các câu ứng dụng.

- HS viết được : et, êt, bánh tét, dệt vải.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Chợ Tết.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: - Tranh minh hoạ từ khoá: bánh tét, dệt vải. Tranh câu ứng dụng và phần luyện nói.

- HS: - SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy học: Tiết 1

1. Ổn định tổ chức : Hát tập thể

2. Kiểm tra bài cũ:

GV đọc HS viết bảng con: cơn sốt, quả ớt, xay bột, ngớt mưa

- Đọc SGK::“Hỏi cây bao nhiêu tuổi

…. ………………………

Che tròn một bóng râm"

- Nhận xét bài cũ

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài:

Hôm nay các em học vần et, vần êt vần đầu tiên học et:

* Ghi bảng et GV đọc vần et

Cho HS phân tích vần et

GV ghép vần et

GV ghép tiếng tét

GV giới thiệu từ: bánh tét (tranh trong SGK)

*Bây giờ ta học vần êt

- GV ghi bảng (dạy tương tự như vần et)

- ChoHS đọc cả hai phần

- Cho HS so sánh hai vần

*GV Hai vần có cấu tạo khác nhau nên đọc và viết cũng khác nhau

Hỏi đây là mẫu chữ viết theo kiểu chữ gì?

Bây giờ cô hướng dẫn các em viết vần và từ theo mẫu chữ viết thường

- Hướng dẫn viết bảng con:

+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)

+ GV nhận xét chỉnh sửa

+ GV giới thiệu từ ứng dụng

nét chữ con rết

sấm sét kết bạn

GV giảng từ ứng dụng

- Đọc lại bài ở trên bảng

4. Củng cố;

Học vần gì?Tiếng gì?Từ gì?

5. Nhận xét dặn dò:

Nhận xét giờ học

Chuẩn bị học tiết 2

Tiết 2:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

a. Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

b. Đọc đoạn thơ ứng dụng:

“Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn

đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng

c. Đọc SGK:

d. Luyện viết:

e. Luyện nói:

“Chợ Tết”.

Hỏi:- Em được đi chợ Tết vào dịp nào?

- Chợ Tết có những gì đẹp?

4. Củng cố dặn dò:

- Học vần gì?

- Tìm tiếng có vần vừa học trong bài, ngoài bài

5. Dặn dò:

- GV nhận xét giờ học

- Tuyên dương những HS học tốt

- Về nhà học bài và xem trước bài mới.

HS đọc vần et

HS phân tích vần et

HS ghép vần et

HS ghép tiếng tét

HS phân tích tiếng tét

HS đánh vần tiếng tét

HS đọc trơn tiếng tét

HS quan sát tranh

HS đọc từ banh tét

HS đọc cả phần

HS so sánh

Giống nhau:có âm t đứng sau

Khác nhau:có âm e, âm ê đứng trước

Kiểu chữ in thường

Theo dõi qui trình

Viết bảng con: et, êt, bánh tét, dệt vải.

HS tìm tiếng có vần vừa học

HS đánh vần tiếng

Đọc trơn từ ứng dụng:

(cá nhân - đồng thanh)

HS trả lời

HS đọc 2- 3 em

Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)

HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

HS tìm tiếng có âm vừa học

HS đánh vần tiếng

HS đọc trơn tiếng

HS đọc câu

*HS mở sách và theo dõi

Đọc cá nhân 10 em

HS đọc đồng thanh một lần

Viết vở tập viết: et, êt, bánh tét, dệt vải.

HS quan sát tranh

HS trả lời hoặc tự nói một câu dựa theo nội dung bức tranh

HS trả lời

HS tìm và nêu.

Còn tiếp

Giáo án Tiếng Việt 1 là tài liệu rất cần thiết cho quý thầy cô giáo tham khảo để bổ sung thêm cho mình những kiến thức bổ ích nhất và cách viết giáo án sao cho đúng, hiệu quả nhất mà chuẩn nhất.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 17. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng Việt 1

    Xem thêm