Kế hoạch giảng dạy môn Sinh học lớp 6 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình Sinh học lớp 6

Kế hoạch giảng dạy môn Sinh học lớp 6 năm 2020 - 2021 tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học phần Sinh học lớp 6 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Kế hoạch dạy học môn Sinh học lớp 6

Tuần

Tiết PPCT

Bài dạy/ Chủ đề

Ghi chú

Học kì 1

1-3

1-5

Chủ đề 1: Mở đầu Sinh học

- Soạn theo GAM (gộp bài 1, 2, 3 và 4).

- Mục 1. Nội dung □ trang 11: Không dạy.

3

6

Thực hành: Kính lúp và cách sử dụng

 

4

7

Thực hành: Kính hiển vi và cách sử dụng

 

8

Thực hành: Quan sát tế bào thực vật

 

5

9

Cấu tạo tế bào thực vật

 

10

Sự lớn lên và phân chia của tế bào

 

6-7

11-13

Chủ đề 2: Rễ

- Gộp bài 9, 11 và 12.

7-10

14-19

Chủ đề 3: Thân

- Gộp bài 13, 14, 15, 16, 17 và 18.

- Bài 15 không dạy cấu tạo chi tiết của thân non, chỉ dạy cấu tạo chung ở phần chữ đóng khung cuối bài.

- Mục 2 và mục 3 trang 51 và 52: Khuyến khích học sinh tự đọc.

10

20

Ôn tập kiểm tra

 

11

21

Kiểm tra 1 tiết

 

11-14

22-28

Chủ đề 4: Lá

- Soạn theo GAM (gộp bài 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25).

- Bài 20 mục 2. Lệnh ▼ trang 66: Không thực hiện.

- Bài 20 mục Câu hỏi: Câu 4 và câu 5: Không thực hiện.

- Bài 23 mục Câu hỏi: Câu 4 và câu 5: Không thực hiện.

15

29-30

Chủ đề 5: Sinh sản sinh dưỡng

- Mục 4 trang 90 không dạy.

- Mục Câu hỏi: Câu 4: Không thực hiện.

16

31-32

Ôn tập học kì I

 

17

33

Kiểm tra học kì 1

 

18

34

Sửa bài kiểm tra học kì 1

 

18

35-38

Chủ đề 6: Hoa và sinh sản hữu tính

- Gộp bài 28, 29, 30 và 31

- Bài 31 mục 2. Thụ tinh Không dạy chi tiết, chỉ dạy khái niệm thụ tinh ở phần chữ đóng khung cuối bài.

Học kì 2

19-20

35-38

Chủ đề 6: Hoa và sinh sản hữu tính (tiếp theo)

- Gộp bài 28, 29, 30 và 31

- Bài 31 mục 2. Thụ tinh Không dạy chi tiết, chỉ dạy khái niệm thụ tinh ở phần chữ đóng khung cuối bài.

20

39

Các loại quả

 

21

40

Hạt và các bộ phận của hạt

 

41

Phát tán của quả và hạt

 

22

42

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

 

43

Tổng kết về cây có hoa

Mục I.2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài.

23

44

Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

 

45

Tảo

- Mục 1. Cấu tạo của tảo: Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy đặc điểm chung ở phần chữ đóng khung cuối bài.

24

46

Rêu – Cây rêu

- Mục 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài.

47

Quyết – Cây dương xỉ

Mục 1. Lệnh ▼ trang 129: Không thực hiện.

25

48

Ôn tập kiểm tra

 

49

Kiểm tra 1 tiết

 

26

50

Hạt trần – Cây thông

- Mục 1. Lệnh ▼ trang 132: Không thực hiện.

- Mục 2. Lệnh ▼ trang 132-133: Chỉ dạy cơ quan sinh sản của cây thông như phần chữ đóng khung ở cuối bài.

51

Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

- Mục b) Lệnh ▼ trang 135: Không thực hiện.

27

52

Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

- Mục 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm: Khuyến khích học sinh tự đọc.

53

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

 

28

54

Nguồn gốc cây trồng

 

28-29

55-57

Chủ đề 7: Vai trò của thực vật

- Soạn theo GAM (gộp bài 46, 47, 48 và 49).

- Bài 49, mục 2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam: Không dạy về số liệu.

30

58

Vi khuẩn

- Mục 3. Phân bố và số lượng: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

59

Vi khuẩn (tiếp theo)

 

31

60

Nấm

- Mục I.1. Lệnh ▼ trang 165: Không thực hiện.

- Nội dung □ trang 165: Không dạy.

61

Nấm (tiếp theo)

 

32

62-63

Tham quan thiên nhiên

 

33

64-65

Ôn tập học kì 2

 

34

66

Kiểm tra học kì 2

 

35

67

Sửa bài kiểm tra học kì 2

 

68

Tham quan thiên nhiên (tiếp theo)

 

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 hay đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.698
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 6 Xem thêm