Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hệ phương trình đại số

Ôn thi Đại học, THPT Quốc gia môn Toán - Chuyên đề: Hệ phương trình đại số

Hệ phương trình đại số là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các đề thi đại học và là phần ôn tập không thể thiếu khi luyện thi THPT Quốc gia, mời các bạn tham khảo tài liệu Chuyên đề: Hệ phương trình đại số để có thể ôn thi đại học tốt nhất.

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán

Tuyển tập 100 hệ phương trình luyện thi đại học

Phương pháp giải hệ phương trình thường gặp trong đề thi đại học

HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

TÓM TẮT GIÁO KHOA

I. Hệ phương trình bâc nhất nhiều ẩn

1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chuyên đề: Hệ phương trình đại số

Ý nghĩa hình học: Giả sử (d1) là đường thẳng a1x + b1y = c1

(d2) là đường thẳng a2x + b2y = c2

Khi đó:

1. Hệ (I) có nghiệm duy nhất = (d1) và (d2) cắt nhau

2. Hệ (I) vô nghiệm = (d1) và (d2) song song với nhau

3. Hệ (I) có vô số nghiệm = (d1) và (d2) trùng nhau

Áp dụng:

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Hệ phương trình đại số

II. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn:

1. Hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai hai ẩn:

Ví dụ: Giải hệ: Ôn thi Đại học môn Toán

Cách giải: Giải bằng phép thế

2. Hệ phương trình đối xứng:

2.1. Hệ phương trình đối xứng loại I.

a. Định nghĩa: Đó là hệ chứa hai ẩn x, y mà khi ta thay đổi vai trò x, y cho nhau thì hệ phương trình không thay đổi.

b. Cách giải:

Ôn thi Đại học môn Toán

Đánh giá bài viết
2 3.023
Sắp xếp theo

Môn Toán khối D

Xem thêm