Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 11 - Tổ hợp và xác suất

Trắc nghiệm môn Toán lớp 11 có đáp án

Mã số: 01513. Thời gian: 35 phút. Đã có 7.365 bạn thử.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 11 - Tổ hợp và xác suất

Đáp ứng nhu cầu về tài liệu ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Toán lớp 11, chúng tôi đã đưa ra bài test Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 11 - Tổ hợp và xác suất. Thông qua 25 câu trắc nghiệm về Tổ hợp và xác suất, các bạn sẽ được rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành giải bài tập. Chúc các bạn làm bài tốt!

Tải đề thi học kì 1 lớp 11 các môn Toán, Văn, Anh

Câu 1:
Người ta gieo 8 000 lần một đồng xu cân đối thì tần số xuất hiện của mặt ngửa là 4 013. Xác suất thực nghiệm mặt ngửa là:
Câu 2:
Trong khai triển sau đây có bao nhiêu số hạng hữu tỉ?

Câu 3:
Cho đa thức:

Có khai triển: .
Tính hệ số a9.

Câu 4:
Tìm số hạng thứ 5 của khai triển: 

Câu 5:
Với 4 chữ số 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số phân biệt?
Câu 6:
Trong khai triển:  hãy tìm số hạng không phụ thuộc x biết: 
Câu 7:
Trong biểu thức khai triển của: , hệ số của số hạng chứa ?
Câu 8:
Cho 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4. Từ 5 chữ số đó có thể lập được bao nhiêu chữ số chẵn có năm chữ số sao cho trong mỗi số đó mỗi chữ số trên có mặt một lần?
Câu 9:
Trong một hộp có 7 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ, 4 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả trong hộp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 4 quả cầu chọn ra có đủ 3 màu?
Câu 10:
Biết tổng tất cả các hệ số của khai triển nhị thức:  bằng 1024, hãy tìm hệ số tự nhiên a của số hạng  trong khai triển.
Câu 11:
Tìm tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số sao cho trong mỗi số đó chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước?
Câu 12:
Cho biết hệ số của số hạng thứ 3 của khai triển nhị thức:
 bằng 36. Tìm số hạng thứ 7.
Câu 13:
Khai triển đa thức  thành dạng:
. Tìm 
Câu 14:
Một ghế dài có 6 học sinh. Học sinh mang áo trắng có số thứ tự là 4. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong các học sinh đó. Xác suất học sinh có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của học sinh mang áo trắng đã chọn là:
Câu 15:
Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 21. Xác suất để số được chọn chia hết cho 5 là:
Câu 16:
Xác định số n sao cho trong khai triển nhị thức  
hạng tử thứ 11 là hạng tử có hệ số lớn nhất.
Câu 17:
Hai người cùng đi câu cá. Xác suất để X câu được ( ít nhất một con ) cá là 0,1; xác suất để Y câu được cá là 0,15. Sau buổi đi câu hai người cùng góp cá lại. Xác suất để hai bạn X và Y không trở về tay không bằng:
Câu 18:
Gieo hai súc sắc. Gọi A là biến cố "tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc nhỏ hơn hoặc bằng 4". Mệnh đề nào sau đây đúng?
Câu 19:
Cho P(A) = 0,5; P(B) = 0,4 và P(AB) = 0,2. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
Câu 20:
Có bao nhiêu cách chọn một tập hợp 5 chữ từ bảng chữ cái tiếng Anh?
Câu 21:
Có 5 nhà toán học nam, 3 nhà toán học nữ, 4 nhà vật lý nam. Lập một đoàn công tác có 3 người cần có cả nam và nữ, cần có cả nhà toán học và vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách?
Câu 22:
Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi số chữ số 5 có mặt đúng 4 lần, các chữ số khác mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần.
Câu 23:
Số hạng thứ 3 trong khai triển của  là:
Câu 24:
Khai triển:

Tính tổng: 

Câu 25:
Xác định hệ số của  trong khai triển 
Bắt đầu ngay
38 7.365