Bài tập some, any - Ôn thi vào lớp 6

Some và any

Bài tập some, any - Ôn thi vào lớp 6 nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về some và any gồm nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Bài tập some, any - Ôn thi vào lớp 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the following sentences with “some” or “any”

1. Do ___________ of you have a degree in Chemistry?

2. Sometimes I feel lazy to do ___________ work.

3. ___________ people believe in life after death.

4. You have a lot of apples; please give me ____________.

5. I want ___________ fresh eggs; have you got ___________?

6. She can’t buy it because she hasn’t got ___________ money

7. I can’t see ___________ cars in the street but I can see ___________ people.

8. Ask him for ___________ paper. I haven’t got ___________ in my desk.

Xem đáp án

1. Do ______any_____ of you have a degree in Chemistry?

2. Sometimes I feel lazy to do ______some_____ work.

3. ______Some_____ people believe in life after death.

4. You have a lot of apples; please give me ____some________.

5. I want ____some_______ fresh eggs; have you got ______any_____?

6. She can’t buy it because she hasn’t got _____any______ money

7. I can’t see _______any____ cars in the street but I can see _____some______ people.

8. Ask him for ____some_______ paper. I haven’t got ___any________ in my desk

Make the following statements negative

1. I have got some books.

___________________________________________________

2. He buys some comics.

___________________________________________________

3. She eats some apples.

___________________________________________________

4. You have got some.

___________________________________________________

5. There are some fish.

___________________________________________________

Xem đáp án

1. I haven’t got any books.

2. He doesn’t buy any comics.

3. She doesn’t eat any apples.

4. You haven’t got any.

5. There aren’t any fish.

Choose SOME or ANY

1. Would you like (some/ any) chocolate?

2. We haven’t got (some/ any) bananas?

3. I have (some/ any) news for you.

4. We don’t need (some/ any) flour.

5. There are (some/ any) cats in the garden.

Xem đáp án

1. Would you like some chocolate?

2. We haven’t got any bananas?

3. I have some news for you.

4. We don’t need any flour.

5. There are some cats in the garden.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập some, any - Ôn thi vào lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Sắp xếp lại câu Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, Tìm lỗi sai Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6, Bài tập về much, many và a lot of nâng cao, Bài tập phát âm Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 5 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5.

Đánh giá bài viết
2 877
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm