Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

Tổng hợp đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2020 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số 284 được đọc là:

A. Hai trăm linh tám mươi tưB. Hai trăm tám mươi bốn
C. Hai trăm tám mươi tưD. Hai tám tư

Câu 2: Kết quả của phép tính: 14km + 26km là:

A. 44kmB. 42kmC. 40kmD. 40

Câu 3: Số thích hợp để điềm vào chỗ chấm 4dm = … cm là:

A. 40B. 4C. 400D. 50

Câu 4: Hình dưới có bao nhiêu hình tam giác?

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

A. 2B.5C. 3D. 4

Câu 5: Độ dài của đường gấp khúc ABCD là:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

A. 13cmB. 12cmC. 2cmD. 10cm

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 531 + 124b, 284 + 385c, 935 - 352d, 759 - 723

Bài 2:

a, Tìm X, biết: X : 5 = 8

b, Tính: 8 x 4 - 12

Bài 3: Một bao gạo nặng 5kg. Hỏi 4 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki lô gam?

Bài 4: Tính chu vi của tam giác ABC với số đo được cho trong hình dưới đây:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

B. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số liền trước của số 536 là số:

A. 533B. 537C. 534D. 535

Câu 2: Giá trị của số 2 trong 247 là:

A. 200B. 20C. 2D. 247

Câu 3: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 631…752 là

A. =B. >C. <

Câu 4: Có 25kg gạo chia đều vào 5 bao. Mỗi bao có:

A. 2kgB.5kgC. 3kgD. 4kg

Câu 5: Hình dưới đây có … hình tam giác. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

A. 8B.7C. 6D. 5

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 575 + 126b, 458 + 264c, 694 - 375d, 952 - 725

Bài 2: Tính

a, 3 x 6 - 5b, 24 : 6 + 3

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 100, 102, 104, …, …

b, 535, 540, 545, …, …

Bài 4: Tính chu vi của tứ giác ABCD với số đo được cho trong hình dưới đây:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

C. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm X, biết: 234 + X = 465

A. X = 599B. X = 231C. X = 699D. X = 131

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ = … phút

A. 50B. 60C. 1D. 30

Câu 3: Sắp xếp các số: 258, 864, 185, 754 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 185, 258, 754, 864

B. 185, 754, 864, 258

C. 258, 864, 754, 185

D. 864, 754, 258, 185

Câu 4: Dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm 2 x 4 … 16 : 2 là

A. <B.>C. =

Câu 5: Hình dưới đây có … hình tứ giác. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

A. 8B.7C. 6D. 5

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 775 + 152b, 592 + 358c, 974 - 568d, 843 - 184

Bài 2: Tìm X, biết:

a, 40 - X = 25b, 40 : X = 4

Bài 3: Anh có cân nặng là 50kg. Em nhẹ hơn anh 15kg. Hỏi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc với các đoạn thẳng có số đo như hình dưới đây:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020

D. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 4

Bài 1: Đặt rồi tính:

284 + 145628 – 324317 + 138921 - 627

Bài 2: Tính

a, 7 x 4 + 28b, 16 : 2 +73
c, 45 : 5 – 5d, 5 x 7 - 24

Bài 3: Tìm X, biết:

a, X : 3 = 67 – 62b, 4 x X = 24 + 12

Bài 4: Có hai trường tiểu học A và B. Trường tiểu học A có 725 em học sinh, trường tiểu học B có nhiều hơn trường tiểu học A 83 em học sinh. Hỏi trường tiểu học B có bao nhiêu em học sinh?

Bài 5: Sắp xếp các số:

a, 348, 156, 582, 273, 783 theo thứ tự từ bé đến lớn

b, 826, 318, 146, 963, 713 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 6: Tam giác ABC có cạnh cạnh lần lượt là 120mm, 300mm và 240mm. Chu vi của tam giác ABC có kết quả bằng bao nhiêu theo đơn vị xăng-ti-mét?

Bài 7: Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình tam giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm. Tính độ dài đoạn dây thép cần dùng.

E. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 5

Bài 1: Đặt rồi tính:

173 + 389863 - 428378 + 184782 - 149

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

682 … 638792 … 728471 … 295 + 176420 … 972 - 489

Bài 3: Tìm X, biết:

84 - X = 7 x 5X - 48 = 90 : 9
X x 3 = 64 - 49X : 4 = 28 - 24

Bài 4: Một bác thợ may dùng 24m vải để may 6 bộ quần áo. Hỏi để may 8 bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Bài 5: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 3dm 7cm, 42cm, 38cm và 4dm2cm. Tính chu vi của hình tứ giác đó.

Bài 6: Có hai bể nước. Bể thức nhất chứa 682 lít nước, bể thứ hai chứa nhiều hơn bể thứ nhất 248 lít nước. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?

Bài 7: Số kẹo của Cúc là số nhỏ nhất có hai chữ số. Mẹ cho Cúc thêm một số kẹo là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi Cúc có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

------------------

Ngoài Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 của các môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2Tiếng Anh lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
7 2.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm