Chạy giặc

Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu

Mời các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu: Chạy giặc, bài thơ thuộc chương trình Ngữ văn lớp 11 với nội dung bài đã được VnDoc.com cập nhật đầy đủ và kèm theo những bài văn mẫu hay sẽ giúp các bạn học sinh học tốt Ngữ văn lớp 11. VnDoc.com mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Chạy giặc

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,
Một bàn cờ thế phút sa tay.
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ bầy chim dáo dác bay.
Bến Nghé của tiền tan bọt nước,
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn này?


Tên bài này có nơi chép là Chạy Tây.

Hiện chưa thấy tài liệu nào nói rõ thời điểm ra đời của bài thơ. Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nhất là nội dung tác phẩm, có người cho rằng bài thơ này đã được tác giả viết ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp bắt đầu tấn công (ngày 17-2-1859). Đây là một trong những tác phẩm đầu tiên của văn học yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỉ XIX.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, 1971

Đánh giá bài viết
1 189
Sắp xếp theo

Ngữ văn lớp 11

Xem thêm