Công thức tổng quát của Ankan là

Công thức tổng quát của ankan

Công thức tổng quát của ankan là được VnDoc biên soạn, tổng hợp là nội dung câu hỏi nằm trong lý thuyết Hóa 11 bài 25: Ankan. Ngoài hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi, VnDoc còn đưa ra các nội dung lý thuyết liên quan đến ankan. Mời các bạn tham khảo.

Công thức tổng quát của ankan là

A. CnH2n+2 (n ≥1)

B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n-2 (n ≥2)

D. CnH2n-2 (n ≥3)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Công thức tổng quát của ankan là CnH2n+2 (n ≥1)

Đáp án A

Ankan là gì?

Ankan là hydrocacbon mạch hở trong phân tử chỉ chứa các liên kết C-C và C-H.

Công thức chung của ankan là CnH2n+2 (n ≥1)

Hợp chất ankan có công thức đơn giản nhất là metan: CH4.

Dãy đồng phân không phân nhánh của ankan được gọi là parafin. Trong trường hợp phân nhánh thì được gọi là isoparafin.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào sau đây?

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Phản ứng đặc trưng của ankan là

A. phản ứng thế.

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng oxi hóa.

D. phản ứng tách

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Ankan có những loại đồng phân nào

A. Đồng phân vị trí nhóm chức.

B. Đồng phân nhóm chức

C. Có cả 3 loại đồng phân trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy có tất cả 3 đồng phân.

-----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Công thức tổng quát của Ankan là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập học tập miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 339
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm