Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bắc Kạn năm 2019

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Kạn

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Bắc Kạn năm học 2019 - 2020 kèm đáp án chi tiết nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Kạn năm 2019

1 C 11 B 21 D 31 B 41 C
2 A 12 A 22 C 32 C 42 B
3 C 13 A 23 B 33 A 43 A
4 A 14 C 24 B 34 A 44 B
5 D 15 B 25 D 35 B 45 D
6 C 16 A 26 C 36 B 46 B
7 D 17 B 27 A 37 B 47 C
8 D 18 D 28 A 38 A 48 D
9 B 19 B 29 A 39 C 49 D
10 A 20 C 30 C 40 B 50 A

Phần tự luận:

Question 1. takes

Question 2. are working

Question 3. did not watch/ didn't watch

Question 4. I haven't played computer games for threes months.

Question 5. Hung said (that) he often went to English speaking club at the weekend.

Question 6. A supermarket was built near the airport last year.

Question 7. The dictionary which my friend bought me yesterday is very helpful.

Question 8. It is necessary that we should use fewer plastic bags.

Question 9. Taking part in English Speaking Festival will help you to improve your English.

Question 10. We can save natural resources by using solar energy instead of fossil fuels.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Bắc Kạn

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bắc Kạn năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm