Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm chương II Giải tích 12 nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong nửa đầu năm học. Đề thi môn trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi học kì 1 lớp 12 hiệu quả.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II - GIẢI TÍCH LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(25 câu trắc nghiệm)

MÃ ĐỀ 121

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12

1

B

6

B

11

C

16

A

21

D

2

C

7

A

12

A

17

B

22

D

3

A

8

B

13

B

18

C

23

C

4

B

9

B

14

A

19

A

24

A

5

D

10

C

15

D

20

D

25

C

Đánh giá bài viết
14 1.842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm