Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2015 trường THCS Tân Ước, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý

Đề thi học kì 2 lớp 9 dưới đây là Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2015 trường THCS Tân Ước, Hà Nội có đáp án kèm theo. Đề thi này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với các bạn học sinh lớp 9. Tài liệu này giúp các bạn ôn thi giữa kì, ôn thi cuối kì tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

PHÒNG GD-ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS TÂN ƯỚC
KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 9 KÌ II

I. Phần trắc nghiệm (2,5đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện tự nhiên nào để phát triển mạnh kinh tế biển?

A. Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú.

B. Gần đường hàng hải quốc tế.

C. Thềm lục địa nông, giàu tiềm năng dầu khí.

Câu 2. Vùng Đông Nam Bộ có tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào năm 2003 chiếm bao nhiêu %?

A. 45           B. 50            C. 50.1                D. 60.1

Câu 3: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Vĩnh Long

B. Bình Dương

C. Bình Phước

D. Long An

Câu 4: Vùng Đồng bằng sông cửu Long nằm ở phía nào của vùng Đông Nam Bộ?

A. Đông Nam

B. Tây

C. Tây Nam

D. Nam

Câu 5: Điền từ vào chỗ trống (….) sau cho phù hợp về kết quả của quá trình phát triển kinh tế nước ta:

Ngày nay ở Đông Nam Bộ, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng (1)……………, chiếm tỉ trọng (2)…………….. trong GDP của vùng.

II. Tự luận: (7,5đ)

Câu 1: (3 đ) Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tác động của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 2: (1 đ) Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ?

Câu 3: (3,5đ) Dựa vào bảng số liệu sau:

Bảng diện tích và sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (nghìn ha)

3834,8

7504,3

Sản lượng (triệu tấn)

17,7

34,4

a. Tính năng suất lúa của ĐBSCL và cả nước?

b. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng lúa năm 2002 ở Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước và nhận xét.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Địa lý

  • Chấm điểm tối đa khi HS trình bày đầy đủ các ý và làm bài sạch đẹp.
  • Ghi chú: HS có thể không trình bày các ý theo thứ tự như HD trả lời nhưng đủ ý và hợp lí, sạch đẹp vẫn cho điểm tối đa.Thiếu ý nào sẽ không cho điểm ý đó.

I/ Trắc nghiệm: 2,5 đ

Mỗi câu chọn đúng 0,5 đ

1. A, B, C             2. C          3. A           4. B

Câu 5: (1) nhanh; (2) lớn nhất

II/ Tự luận:7,5đ

Câu 1: (3đ)

  • Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp: đồng bằng rộng, đất phù sa (0,5đ), khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào (0,5đ), sinh vật phong phú và đa dạng (trên cạn, dưới nước) (0,5đ)
  • Khó khăn: lũ lụt (0,5đ); diện tích đất phèn, đất mặn lớn (0,5đ); thiếu nước ngọt trong mùa khô. (0,5đ)

Câu 2: (1đ) Phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ vì:

  • Rừng ở Đông Nam Bộ không còn nhiều. (0,5đ)
  • Bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn sinh thủy và giữ gìn cân bằng sinh thái (0,5đ)

Câu 3: (3 đ)

a. Tính năng suất lúa: Sản lượng/ diện tích:

b. Vẽ biểu đồ

* Tính tỉ lệ (%): (0,5đ)

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diện tích (%)

51.1

100

Sản lượng ( %)

51.5

100

* Vẽ biểu đồ:

  • Biểu đồ 1đ (mỗi vùng vẽ đúng tỉ (ở mỗi hình), chú giải phù hợp (0,25đ)
  • Tiêu chí, tên biểu đồ (0,5đ)

Biểu đồ diện tích và sản lượng lúa năm 2002 của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước

* Nhận xét:

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 51.1% diện tích nhưng sản lượng lúa lại chiếm tới 51.5% của cả nước (0,5đ). Cho thấy năng suất lúa của vùng cao hơn năng suất lúa trung bình của cả nước. (0,5đ)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2015 trường THCS Tân Ước, Hà Nội được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Địa lớp 9, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2015 trường THCS Tân Ước, Hà Nội. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
64 46.883
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa Xem thêm