Đề minh họa đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc Gia TP.HCM

Trang 1/16
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC MỞ XEM NỘI DUNG BÊN TRONG
KHI CHƯA CÓ HIỆU LỆNH CỦA CÁN BỘ COI THI
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
ĐỀ THI MẪU
Họ và tên thí sinh: …………………………………………
Số báo danh: …………………………………………
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Tổng số câu hỏi: 120 câu
Tổng số trang: 16 trang
Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm, với 4 phương án lựa chọn
(Trong đó, chỉ có 1 phương án đúng)
Cách làm bài: Tô đậm phương án đã chọn vào phiếu trả lời
CẤU TRÚC BÀI THI
Nội dung
Số câu
Thứ tự câu
1.1. Tiếng Việt
20
1 - 40
1.2. Tiếng Anh
20
2.1. Toán học
10
41 - 70
2.2. Tư duy logic
10
2.3. Phân tích số liệu
10
3.1. Hóa học
10
71 - 120
3.2. Vật lý
10
3.3. Sinh học
10
3.4. Địa lý
10
3.5. Lịch sử
10
Trang 2/16
PHẦN 1. NGÔN NGỮ
1.1. TIẾNG VIỆT
Câu 1: Trong các thể loại sau, thể loại nào thuộc loại hình kịch hát dân gian, kết hợp các yếu tố trữ
tình và trào lộng để ca ngợi những tấm gương đạo đức và phê phán, đả kích cái xấu trong xã hội?
A. Truyền thuyết.
B. Thần thoại.
C. Truyện thơ.
D. Chèo.
Câu 2: --mác là nhân vật trong đoạn trích nào?
A. Uy-lit-trở v” (trích sthi Ô-đi-).
B. Ra-ma buộc ti” (trích sử thi Ra-ma-ya-na).
C. Đẻ đất đẻ nước” (trích sử thi Đẻ đất đẻ nước).
D. Chiến thắng Mtao-Mxây(trích sử thi Đămn).
Câu 3: “Kìa ai tỉnh, kìa ai say
Kìa ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại,
Chớ mó hang hùm nữa mất tay.
(Hồ Xuân Hương, Xướng họa với quan Tế tửu họ Phạm, bài 2)
Hành động “ghẹo nguyệt” của nhân vật trữ tình trong bài thơ trên có ý nghĩa gì?
A. Trêu chọc mặt trăng.
B. Trêu chọc người con gái đẹp.
C. Trêu chọc người con gái hung dữ.
D. Trêu chọc con hùm trong hang.
Câu 4: Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao.
(Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhàn)
Quan niệm nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm không mang nội dung nào?
A. Sống nhàn hạ, tránh vất vả về mặt thể xác.
B. Tránh xang danh lợi, giữ cốt cách thanh cao.
C. Sống hòa hợp với thiên nhiên.
D. Sống đạm bạc, giữ sự tự tại về mặt tâm hồn.
Câu 5: Gió bấc trở về tim bỗng lạnh
Ngoài kia mây nước khóc gì nhau?
Bỗng thương, bỗng nhớ từ đâu lại
Hồn lắng nghe im khúc nhạc sầu.
(Quang Dũng, Trở rét)
Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn thơ trên?
A. So sánh, nhân hóa.
B. Nhân hóa, câu hỏi tu từ.
C. Điệp ngữ, hoán dụ.
D. Nói quá, ẩn dụ.
u 6: Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, người đàn hàng chài c
đời khổ sở vì mưu sinh và bị chồng đánh, nhưng cũng có lúc bà cảm thấy thật vui, đó là khi nào?
A. Khi gặp được Phùng và Đẩu.
B. Khi biển có nhiều tôm cá.
C. Khi nhìn các con được ăn no.
D. Khi tránh được những đòn roi của chồng.
Câu 7: Trong tác phm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân,nhợng người lái đò thể hiện như
A. một người lao động tiều tụy vì công việc lái đò gian nan.
B. một người lao động ngang tàng, không biết lượng sức mình.
C. một người lao động, đồng thời là một nghệ sĩ.
D. một người lao động xem thường thiên nhiên.
Câu 8: Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả?
A. Ráo riết.
B. Trong trẽo.
C. Xơ xác.
D. Xuất xứ.
Câu 9: Trong những u sau, câu nào có từ viết sai chính tả?
A. Ông ta luôn thực hiện tốt những chỉ đạo của cấp trên.
B. Ông ta luôn chê trách những hành động thiếu văn minh nơi công sở.
C. Ông ta luôn chỉ trít những ý tưởng sai lầm của lãnh đạo.
D. Ông ta luôn gièm pha thành công của người khác.
Trang 3/16
Câu 10: Điền từ đúng vào chỗ trống trong câu sau:
“Căn cứ này quan trọng nhất. Chúng ta cần bảo vệ....................... quân sự này”.
A. điểm yếu
B. nhược điểm
C. thiết yếu
D. yếu điểm
Câu 11: Từ nào đồng nghĩa với từ lác đác” trong câu thơ “Lác đác bên sông chợ mấy nhà
(Bà huyện Thanh Quan, Qua đèo Ngang)?
A. San sát.
B. Thưa thớt.
C. Hiu hắt.
D. Thoang thoảng.
Câu 12: Một trăm thứ than, than thân là than không ai quạt.
Một trăm thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua.
(Ca dao)
Than” và “bạc” ở câu trên được sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Chơi chữ.
B. Ẩn dụ.
C. Hoán dụ.
D. Nói quá.
Câu 13: Trong những câu sau, câu nào thiếu chủ ngữ?
A. Sinh viên được nâng cao thể lực sau ba tháng rèn luyện.
B. Qua ba tháng rèn luyện đã nâng cao thể lực của sinh viên.
C. Giáo viên đã nâng cao thể lực của sinh viên sau ba tháng rèn luyện.
D. Qua ba tháng rèn luyện, giáo viên đã nâng cao thể lực của sinh viên.
Câu 14: “Lòng tin sâu sắc của những thế hệ cha anh vào lực lượng măng non xung kích sẽ tiếp
bước mình”.
u trên câu:
A. sai logic.
B. thiếu chủ ngữ.
C. thiếu vị ngữ.
D. đúng.
Câu 15: “Em y tìm các dụ trong Chinh phụ ngâm, Truyện Kiều Hồ Xuân Hương để chứng
minh cho ý kiến trên”.
Câu trên là câu:
A. có thành phần cùng chức không đồng loại.
B. đúng.
C. sắp xếp sai vị trí các thành phần.
D. không đủ thành phần chủ ngữ - vị ngữ.
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 20
“Các ông bà bắt thằng Canh hộ tôi! Nó ăn cắp.
Người ta huỳnh huỵch. Tán loạn.
Mặc kệ. nuốt lấy nuốt để. Miếng khoai trôi xuống cổ phình ra. lại vội vàng ngoạm
miếng nữa, nhai ngấu nghiến.
Bà hàng ôm chặt lấy chân nó. khỏe hơn, giằng ra được. Người ta xúm lại, tóm ngang lưng
nó. Nó không chạy. Nhưng nó vẫn nhai, vẫn nuốt. Rồi biết thế nguy, nó không nhai, trợn mắt lên để
nuốt chửng. Rồi lại hấp tấp ngốn luôn miếng nữa.
Chửi. Kêu. Đấm. Đá. Thụi. Bịch. Cẳng chân. Cẳng tay. Như mưa vào đầu. Như a vào
lưng. Như mưa vào chân nó”.
(Nguyễn Công Hoan, Bữa no đòn)
Câu 16: Đoạn văn trên được viết theo phong cách nghệ thuật nào?
A. Trữ tình.
B. Hiện thực.
C. Lãng mạn.
D. Bi hùng.
Câu 17: Thằng Canh - đứa trẻ ăn cắp khoai - hành vi ứng xử như thế nào khi bị vây bắt hành
vi đó thể hiện điều gì?
A. Đứa trẻ bỏ chạy thục mạng, thể hiện nỗi sợ hãi.
B. Đứa trẻ trốn vào chỗ khuất, thể hiện sự khôn ngoan, lém lỉnh.
C. Đứa trẻ vu oan cho người khác, thể hiện sự gian trá.
D. Đứa trẻ hứng trận đòn để ăn trọn miếng khoai, thể hiện sự đói khát đến tận cùng.
Câu 18: “Chửi. Kêu. Đấm. Đá. Thụi. Bịch. Cẳng chân. Cẳng tay. Như mưa vào đầu. Như a vào
lưng. Như mưa vào chân nó”.
Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng kiểu câu:
A. sai ngữ pháp.
B. rút gọn.
C. cảm thán.
D. đặc biệt.

Đề minh họa đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2021

Đề minh họa đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc Gia TP.HCM được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không yêu cầu học thuộc lòng.

Xem đáp án tại đây: Đáp án đề thi mẫu Đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc gia TP. HCM

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 và đề thi mẫu của kỳ thi năm nay.

Từ hôm nay 15-1 đến ngày 5-3, thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến tại trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/.

Bài thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút.

Về nội dung, đề thi cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng. Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa Kỳ và đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.

Cấu trúc của bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần: phần sử dụng ngôn ngữ (40 câu), phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu) và phần giải quyết vấn đề (chi tiết xem tại đây).

Thí sinh có thể đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin trực tuyến tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính - giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự, kế hoạch năm 2021 kỳ thi đánh giá năng lực được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức 2 đợt (trước và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT) ở 7 địa phương: TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Nha Trang, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột. Trong đó, Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột là hai địa điểm thi mới.

"Năm 2020 đã có gần 70 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh. Năm 2021, dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hơn nữa đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này. Việc tham dự kỳ thi đánh giá năng lực sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường phù hợp với lựa chọn của bản thân", ông Chính nói.

Tham khảo đề thi mẫu tại đây. Danh sách các trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực xem tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.523
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia

    Xem thêm