Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 2 là đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Đề bài

Câu 1 (4 điểm). Trình bày cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế Cộng sản.

Câu 2 (3 điểm). Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 3 (3 điểm). Nhận xét về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Câu 1 (4 điểm).

- Cao trào cách mạng 1918 -1923 ở châu Âu:

+ Trong những năm 1918 - 1923, do hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu từ Anh, Pháp qua Đức, Hung-ga-ri đến Tiệp Khắc, Ba Lan,...

+ Nước Đức là một trong những nơi phong trào diễn ra mạnh mẽ nhất. Ngày 9-11-1918, tổng đình công nổ ra ở Béc-lin, sau chuyển thành khởi nghĩa vũ trang của công nhân và nhân dân thủ đô. Chế độ quân chủ bị lật đổ, nhưng giai cấp tư sản đã giành mọi thành quả của cách mạng, thiết lập chế độ cộng hoà tư sản ở Đức.

- Quốc tế Cộng sản thành lập:

+ Phong trào cách mạng dâng cao ở nhiều nước châu Âu và các nước khác. Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước.

+ Với những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 2-3-1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập.

+ Quốc tế Cộng sản hoạt động chủ yếu thông qua các đại hội, đặc biệt là Đại hội II (1920), có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

Câu 2 (3 điểm). Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:

- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn chiếm 1/6 diện tích thế giới.

- Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Câu 3 (3 điểm).

Yêu cầu nhận xét theo những nội dung sau:

- Phong trào đòi độc lập diễn ra sôi nổi và liên tục.

- Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất dưới nhiều hình thức phong phú.

- Bắt đầu từ những năm 20, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á xuất hiện nét mới: giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng. Một số đảng cộng sản được thành lập ở khu vực, đầu tiên là Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5-1920). Trong năm 1930, các đảng cộng sản đã lần lượt được thành lập ở Việt Nam (tháng 2), ở Mã Lai và Xiêm (tháng 4) và ở Phi-líp-pin (tháng 11).

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở một số nước đã vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Nổi bật là các cuộc khởi nghĩa trên đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra năm 1926 - 1927 (ở In-đô- nê-xi-a) và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh năm 1930- 1931 (ở Việt Nam). Những cuộc khởi nghĩa này lần lượt bị bọn thực dân đế quốc đàn áp.

- Cùng với sự phát triển của phong trào vô sản, phong trào dân chủ tư sản cũng có những bước tiến rõ rệt so với những năm đầu thế kỉ XX với sự ra đời của các chính đảng có tổ chức và ảnh hưởng lớn trong xã hội (Đảng Dân tộc ở In-đô- nê-xi-a, Phong trào Tha-kin ở Miến Điện,…).

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 2. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 918
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch Sử

    Xem thêm