Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2014 - 2015

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển năm 2014 - 2015 gồm 5 câu hỏi tự luận có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2014 - 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN: TOÁN KHỐI 10

THỜI GIAN: 90 phút

Câu 1: (1 điểm) Cho các số a, b ≥ 0. Chứng minh:

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) (x - 2)(x + 1) > 0

b) x2 - 7x + 10 < 0

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 3: (3 điểm) Cho phương trình: x2 - 2x - (m2 - 4m + 3) = 0 (*), m là tham số

a) Giải phương trình (*) với m = 0

b) Chứng minh rằng: Với mọi giá trị của m thì phương trình (*) luôn có nghiệm

c) Tìm các giá trị của m để phương trình (*) có 2 nghiệm trái dấu.

Câu 4: (2 điểm) Cho đường thẳng d: Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 có đáp án và điểm A(3; 1).

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng () qua A và vuông góc với d.

b) Tìm điểm M trên đường thẳng d sao cho độ dài của AM ngắn nhất.

Câu 5: (1 điểm)

Viết phương trình đường tròn (C) có tâm B(3; –2) và tiếp xúc với (Δ'): 5x – 2y + 10 = 0.

Đáp án đề thi học kỳ II môn Toán lớp 10

Câu 1:

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2:

a) (x - 2)(x + 1) > 0

Cho x – 2 = 0 ↔ x = 2

x +1 = 0 ↔ x = -1

Lập bảng xét dấu

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Tập nghiệm bất phương trình: S = (-∞;-1) (2;+∞)

b) x2 - 7x + 10 < 0

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Tập nghiệm bất phương trình: S = (2;5)

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
6 1.820
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm