Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 3

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 3
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: VẬT
Thời gian: 50 phút
Câu 1: Khi một nhạc cụ phát ra một âm bản có tần số
0
f
thì nhạc cụ đó đồng thời phát ra một loạt các
họa âm tần số
0
2 f
,
0
3 f
,
0
4 f
... Họa âm thứ tần số
A.
0
4 f
. B.
0
f
. C.
0
3 f
. D.
0
2 f
.
Câu 2: Trong hệ SI, đơn vị của hiệu điện thế
A. oát (W). B. ampe (A). C. culông (C). D. vôn (V).
Câu 3: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng
cách màn
quan sát một khoảng
D
. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng
. Trên màn, khoảng
cách từ vị trí vân tối đến vân trung tâm
A.
k D
x
a
với
0,1,2,3...k
B.
1
2
D
x k
a
với
0,1,2,3...k
C.
k a
x
D
với
0,1,2,3...k
D.
1
2
D
x k
a
với
0,1,2,3...k
Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều o hai đầu đoạn mạch
RLC
mắc nối tiếp thì cảm kháng dung kháng
của đoạn mạch lần lượt
L
Z
C
Z
. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện trong
mạch khi
A.
3
3
C
Z
Z
. B.
3
L C
Z Z
. C.
L C
Z Z
. D.
L C
Z Z
.
Câu 5: Một con lắc đơn vật nhỏ khối lượng
m
đang dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường
.
Khi vật qua vị trí li độ góc
thì phương trình động lực học cho vật dạng
0
g
l
Đại lượng
g
l
đơn vị
A.
1
s
. B.
2
m
s
( )
. C.
2
rad
s
( )
. D.
kg
2
s
( )
.
Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số pha ban đầu
1
2
. Hai dao động ngược
pha khi hiệu
2 1
giá trị bằng
A.
1
2
4
n
với
0, 1, 2,...n
B.
2n
với
0, 1, 2,...n
C.
2 1n
với
0, 1, 2,...n
D.
1
2
2
n
với
0, 1, 2,...n
Câu 7: Trong y học, tia nào sau đây thường được sử dụng để chiếu điện, chụp điện?
A. Tia
. B. Tia
X
. C. Tia tử ngoại. D. Tia hồng ngoại.
Câu 8: Trong sóng cho tốc độ lan truyền dao động trong môi trường
v
, chu của sóng là
T
. Bước
sóng của sóng này bằng
A.
Tv
. B.
2
T v
. C.
v
T
. D.
T
v
.
Câu 9: Số nuclon trong hạt nhân
6
3
Li
A. 2. B. 9. C. 6. D. 3.
Câu 10: Trong điện xoay chiều, các đại lượng nào sau đây không giá trị hiệu dụng?
A. Cường độ dòng điện. B. Suất điện động.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Hiệu điện thế. D. Công suất.
Câu 11: Sau các cơn mưa chúng ta thường quan sát thấy cầu vồng. Sự hình thành cầu vồng được giải thích
chủ yếu dựa vào hiện tượng
A. cảm ứng điện từ.
B. tán sắc ánh sáng.
C. giao thoa ánh sáng.
D. nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 12: Một máy biến áp tưởng có số vòng dây của cuộn cấp
lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Khi hoạt động chế độ
tải, y biến áp này tác dụng làm
A. giảm giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều. B. giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
C. tăng giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều. D. tăng tần s của dòng điện xoay chiều.
Khi hoạt động tác dụng làm giảm điện áp xoay chiều.
Câu 13: Tia lửa điện bản chất dòng điện
A. trong chất bán dẫn. B. trong kim loại.
C. trong chất điện phân. D. trong chất khí.
Câu 14: Dao động của một vật là dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực
0
cos 20f F t
,
0
F
không đổi. Chu dao động của vật
A. 0,2 s. B. 0,1 s. C. 2,1 s. D. 1,5 s.
Câu 15: Bộ phận nào sau đây không trong đồ khối của một máy quang phổ lăng kính?
A. Ống chuẩn trực. B. Mạch biến điệu. C. Buồng tối. D. Hệ tán sắc.
Câu 16: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng
m
xo nhẹ độ cứng
k
đang dao động điều hòa.
Khi vật qua vị trí li độ
x
thì gia tốc của vật
. Thương số
a
x
bằng
A.
2
k
m
. B.
2
m
k
. C.
m
k
. D.
k
m
.
Câu 17: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Với c ánh sáng đơn sắc khác nhau, các photon đều mang năng lượng như nhau.
B. Trong chân không, photon bay với tốc độ
8
3.10c
m/s dọc theo các tia ng.
C. Photon chỉ tồn tại trạng thái chuyển động.
D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi photon.
Câu 18: Gọi
p
m
khối lượng của proton,
n
m
khối lượng của nơtron,
X
m
khối lượng của hạt nhân
A
Z
X
c
tốc độ của ánh sáng trong chân không. Đại lượng
2
p n X
c
Zm A Z m m
A
được gọi là
A. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. B. khối lượng nghỉ của hạt nhân.
C. độ hụt khối của hạt nhân. D. năng lượng liên kết của hạt nhân.
Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng
. mặt nước,
M
điểm cực đại giao thoa
cách hai nguồn những khoảng
1
d
2
d
. Công thức nào sau đây đúng?
A.
2 1
1
4
d d k
với
0, 1, 2,...k
B.
2 1
1
3
d d k
với
0, 1, 2,...k
C.
2 1
1
2
d d k
với
0, 1, 2,...k
D.
2 1
d d k
với
0, 1, 2,...k
Câu 20: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai?
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Ánh sáng Mặt Trời không phải ánh sáng đơn sắc.
B. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc một bước sóng xác định.
C. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía đáy khi truyền qua lăng kính.
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
R
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì
cảm kháng tổng trở của đoạn mạch lần lượt
L
Z
Z
. Công thức o sau đây đúng độ lệch pha giữa
điện áp hai đầu mạch cường độ dòng điện trong mạch?
A.
tan
2
L
R
Z
. B.
tan
R
Z
. C.
tan
L
Z
R
. D.
cos
Z
R
.
Câu 22: Trong điện trường đều, hai điểm
M
N
cùng nằm trên một đường sức điện đường sức điện
chiều từ
M
đến
N
. Theo chiều từ
M
đến
N
thì điện thế
A. không đổi. B. ng. C. giảm. D. tăng rồi lại giải.
Câu 23: Một khung y dẫn kín hình chữ nhật
MNPQ
đặt cố định trong từ trường đều. Hướng của từ
trường
B
vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình bên. Trong khung dây dòng điện chạy theo
chiều
NMQPN
. Lực từ tác dụng lên cạnh
MN
cùng hướng với
A. vectơ
PQ
.
B. vectơ
NP
.
C. vectơ
QM
.
D. vectơ
MN
.
Câu 24: Một con lắc xo gồm vật nhỏ xo nhẹ độ cứng 50 N/m. Khi
con lắc dao động điều hòa với biên độ 5 cm thì động năng cực đại của con lắc
A. 0,25 J. B. 0,06 J. C. 0,32 J. D. 0,04 J.
Câu 25: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng
500 nm. Hai khe hẹp cách nhau một khoảng
cách màn quan sát một khoảng
D
với
1200D a
. Trên
màn, khoảng vân giao thoa
A. 0,60 mm. B. 0,5 mm. C. 0,72 mm. D. 0,36 mm.
Câu 26: Cho phản ứng nhiệt hạch
1 3
1 1
H H
4
2
He
. Biết khối lượng của
1
1
H
;
3
1
H
4
2
He
lần lượt là 1,0073
u; 3,0155 u 4,0015 u. Lấy
1u 931,5
2
MeV
c
. ng lượng tỏa ra của phản ứng này
A.
25,5
MeV. B.
23,8
MeV. C.
19,8
MeV. D.
21, 4
MeV.
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 20 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần
thì cảm kháng của đoạn mạch 30 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch này bằng
A. 0,58. B. 0,55. C. 0,59. D. 0,33.
Câu 28: Sóng điện từ lan truyền qua một điểm
M
trong không gian. Các vecto (1), (2) (3) biểu diễn các
vecto
v
,
E
B
. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Nếu (1) biễu điễn
v
thì (2) là
E
(3) là
B
.
B. Nếu (1) biễu điễn
v
thì (2) là
B
(3) là
E
.
C. Nếu (1) biểu diễn
E
thì (2) là
v
(3) là
B
.
D. Nếu (1) biểu diễn
B
thì (2) là
E
(3) là
v
.
Câu 29: Trong chân không, một tia
X
một tia tử ngoại bước sóng lần lượt 0,2 nm 300 nm. Tỉ số
giữa năng lượng mỗi photon của tia
X
ng lượng mỗi photon của tia tử ngoại
A. 1500. B. 3000. C. 750. D. 2200.
Q
P
N
B
(1)
(3)
(2)
M

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 3 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 3 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 3. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 355
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm