Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 4

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 4
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: VẬT
Thời gian: 50 phút
Câu 1: Trong đồ khối của máy phát thanh tuyến đơn giản không bộ phận nào sau đây?
A. Mạch ch sóng. B. Anten phát. C. Mạch khuếch đại. D. Mạch biến điệu.
Câu 2: Đặc trưng Vật gắn liền với độ to của âm
A. cường độ âm. B. mức cường độ âm. C. tần số âm. D. đồ thị dao động âm.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục
Ox
, động năng
d
E
của chất điểm này biến thiên với chu
1 s. Chu dao động của chất điểm này
A. 1 s. B. 2 s. C. 3 s. D. 4 s.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng vị trí cân bằng) thì
A. khi vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng năng.
B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc gia tốc của vật luôn cùng dấu.
C. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật độ lớn cực đại.
D. thế năng của vật cực đại khi vật vị trí biên.
Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều chứa hai phần tử điện trở thuần
R
t điện điện dung
C
mắc
nối tiếp thì điện áp hai đầu đoạn mạch
A. luôn cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.
B. luôn sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch.
C. luôn trễ pha so với cường độ dòng điện trong mạch.
D. sớm pha hoặc trễ pha so với cường độ dòng điện trong mạch phụ thuộc o giá trị của
R
C
.
Câu 6: Từ thông qua mạch mạch kín điện trở
R
biến thiên theo quy luật
0
cos t
thì cường độ
dòng điện cực đại trong mạch này
A.
0
R
. B.
. C.
. D.
.
Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa của Young, hai khe được chiếu sáng bởi bức xạ bước sóng
, khoảng
cách giữa hai khe
a
, khoảng cách từ màn đến hai khe
D
. Một điểm trên màn tọa độ
x
n tối khi
A.
2
kD
x
a
,
0, 1, 2...k
B.
2kD
x
a
,
0, 1, 2...k
C.
kD
x
a
,
0, 1, 2...k
D.
2 1
2
k D
x
a
,
0, 1, 2...k
Câu 8: Kính hai tròng phần trên độ t
1
0D
phần dưới độ tụ
2 1
D D
. Kính này dùng cho người
mắt thuộc loại nào dưới đây?
A. Mắt cận. B. Mắt viễn.
C. Mắt lão viễn. D. Mắt o.
Câu 9: Khi chiếu chùm tia sáng màu vàng vào lăng kính thì
A. tia ra bị phân thành các màu sắc khác nhau. B. tia ra màu vàng .
C. tia ra màu biến đổi liên tục từ đỏ tới tím. D. tia ra lệch về phía đỉnh của lăng kính.
Câu 10: Tia tử ngoại không tác dụng
A. chiếu sáng. B. sinh . C. ch thích phát quang. D. quang điện.
Câu 11: Phát biểu nào sai khi nói về tính chất lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng?
A. Hiện tượng giao thoa thể hiện ánh sáng tính chất sóng.
B. Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện tính chất sóng.
C. Hiện tượng quang điện ngoài thể hiện ánh sáng tính chất hạt.
D. Các sóng điện từ bước sóng càng dài thì càng thể hiện tính chất sóng.
Câu 12: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện
0
, công thoát electron
A
của kim loại, hằng số
Planck
h
tốc độ ánh sáng trong chân không
c
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
0
A
hc
. B.
0
hA
c
. C.
0
hc
A
. D.
0
c
hA
.
Câu 13: Cho hạt nhân
b
a
Y
. Kết luận nào sau đây đúng?
A. hạt nhân
a
nucleon. B. hạt nhân có
b a
nucleon.
C. hạt nhân
a b
nucleon. D. hạt nhân
b
nucleon.
Câu 14: Để thắp sáng một bóng đèn nhỏ, dùng cho xe đạp người ta thiết kế trên xe một thiết bị tạo ra dòng
điện nhờ vào chuyển động của bánh xe gọi dinamo (sơ đồ cấu tạo được biểu diễn như hình vẽ).
Một dinamo gồm: nam châm thể quay được nhờ bánh xe dẫn động; cuộn dây cố định. Đinamo hoạt
động dựa vào hiện tượng
A. cảm ứng điện từ. B. dao động duy trì.
C. dao động tắt dần. D. dao động điều hòa.
Câu 15: Sóng âm truyền tốt nhất trong môi trường
A. rắn. B. lỏng. C. khí. D. chân không.
Câu 16: Gọi
d
d
lần lượt khoảng cách từ vật đến thấu kính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
Nếu
f
tiêu cự của thấu kính thì công thức o sau đây đúng?
A.
1 1 1
0
d d f
. B.
1 1 1
d d f
. C.
1 1 1
d d f
. D.
1 1 2
d d f
.
Câu 17: Chọn đáp án đúng. Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đóng khóa
K
thì
R
2
1
L
K
R
2
1
L
K
A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ. B. đèn (1) đèn (2) đều sáng lên ngay.
C. đèn (1) đèn (2) đều sáng từ từ. D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ.
Câu 18: Cho một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Gọi
tr
K
tổng động năng các hạt nhân trước phản
ứng;
s
K
tổng động năng các hạt nhân sau phản ứng. Năng lượng tỏa ra của phản ứng
Q
(
0Q
) được
tính bằng biểu thức
A.
s
Q K
. B.
t s
Q K K
. C.
s t
Q K K
. D.
t
Q K
.
Câu 19: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
B. Chu phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
C. Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 20: Một máy biến áp tưởng số vòng dây của cuộn cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp.
Khi hoạt động chế độ tải, máy biến áp này tác dụng làm
A. giảm giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều. B. giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
C. tăng giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều. D. tăng tần s của dòng điện xoay chiều.
Câu 21: Theo mẫu nguyên t Hidro của Bo thì năng lượng của nguyên tử khi electron chuyển động trên quỹ
đạo dừng thứ
n
được xác định bằng biểu thức
2
13,6
E
n
eV (với
1,2,3...n
). Năng lượng của nguyên tử
khi trạng thái kích thích
P
A. –0,38 eV. B. –10,2 eV. C. –13,6 eV. D. –3,4 eV.
Câu 22: Một sóng truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi với tốc độ 25 cm/s tần số dao động 5 Hz.
Sóng truyền trên dây bước sóng bằng
A. 5 cm. B. 5 m. C. 0,25 m. D. 0,5 m.
Câu 23: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần tụ điện mắc nối tiếp. Biết
cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện
điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn
mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch
A.
4
. B.
6
. C.
3
. D.
3
.
Câu 24: Tại một địa điểm một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền phương thẳng
đúng hướng lên. Vào thời điểm
t
, tại điểm
A
trên phương truyền, véctơ cường độ điện trường đang độ
lớn cực đại hướng về phía Đông. Khi đó vectơ cảm ứng từ
A. độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại. B. độ lớn cực đại hướng về phía Nam.
C. độ lớn cực đại hướng về phía Tây. D. độ lớn cực đại hướng về phía Bắc.
Câu 25: Cho hai chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng
O
trên trục
Ox
. Đồ thị biểu diễn sự
phụ thuộc giữa li độ dao động của chất điểm thứ nhất
1
x
vào li độ dao động của chất điểm thứ hai
2
x
dạng như
hình vẽ. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên
A. 2 cm.
B. 5 cm.
C.
5 2
cm.
D. 10 cm.
Câu 26: Một chất quang dẫn giới hạn quang điện 1,88 μm. Lấy
8
3.10c
m/s. Hiện tượng quang điện
trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng tần số nhỏ nhất là
A.
14
1,452.10
Hz. B.
14
1,596.10
Hz. C.
14
1,875.10
Hz. D.
14
1,956.10
Hz.
Câu 27: Một chất điểm dao động tắt dần tốc độ cực đại giảm đi 5% sau mỗi chu kì. Phần năng lượng của
chất điểm bị giảm đi trong một dao động
A. 5%. B. 9,75%. C. 9,9%. D. 9,5%.
Câu 28: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn điện suất điện động
10
V, mạch ngoài gồm các điện
trở
1
6R
Ω,
2
6R
Ω
3
2R
Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm
A
B
A. 16 V .
B. –4 V.
C. 6 V.
D. –8 V.
Câu 29: Trên một sợi dây dài đang sóng ngang hình sin
1
( )x cm
5
2
( )x cm
5
5
5
1
R
A
2
R
B
x
Q
M
O

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 4 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 4 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 4. Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.679
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm