Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Phong số 2, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 sẽ được thi theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu trong thời gian làm bài là 90 phút. Dưới đây là Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Phong số 2, Bắc Ninh nhằm giúp thí sinh thử sức để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 2

600 câu trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Yên Phong số 2, Bắc Ninh có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

D

11

D

21

D

31

D

41

D

2

C

12

D

22

B

32

D

42

D

3

B

13

D

23

C

33

A

43

C

4

A

14

D

24

D

34

C

44

B

5

B

15

B

25

D

35

B

45

B

6

C

16

A

26

C

36

B

46

B

7

A

17

C

27

B

37

A

47

D

8

C

18

D

28

B

38

D

48

D

9

A

19

D

29

D

39

B

49

A

10

D

20

A

30

A

40

A

50

B

Đánh giá bài viết
1 1.288
Sắp xếp theo

    Môn Toán khối D

    Xem thêm