Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 vòng 1 năm 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm, biên soạn bao gồm 3 bài tập và kèm theo đáp án từng bài cho các em học sinh tiểu học tham khảo chuẩn bị cho các vòng thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho năm học mới. Mời các em tham khảo.

Bài 1: Trâu vàng uyên bác. (Điền chữ hoặc từ thích hợp.)

1. Sự tích hồ ......... bể.

Đáp án: ba

2. Đ......àn kết

Đáp án: o

3. Nhâ........ đạo

Đáp án: n

4. Lá trầu khô giữa ....... trầu.

Đáp án: cơi

5. Dế .......... bênh vực kẻ yếu.

Đáp án: mèn

6. Một cây làm chẳng nên .............

Đáp án: non

7. Nh............n ái

Đáp án: â

8. Ở ......... gặp lành.

Đáp án: hiền

9. Nhân .............ậu

Đáp án: h

10. Thương người như thể ............... thân.

Đáp án: thương

Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1: Tiếng "ăn" có cấu tạo gồm những bộ phận nào?

A. âm đầu, vần

B. âm chính

C. âm đệm

D. âm chính, thanh điệu

Đáp án: D

Câu hỏi 2: Từ trong tiếng Việt gồm có mấy dấu thanh?

A. năm

B. sáu

C. ba

D. Bốn

Đáp án: B

Câu hỏi 3: Trong cấu tạo của tiếng không thể thiếu bộ phận nào?

A. âm chính, vần

B. vần, âm đầu

C. âm chính, thanh điệu

D. âm đầu, âm chính

Đáp án: C

Câu hỏi 4: Từ "máy vi tính" do mấy tiếng tạo thành?

A. ba

B. hai

C. bốn

D. Một

Đáp án: A

Câu hỏi 5: Trong tiếng "tâm" có âm cuối là chữ nào?

A. â

B. t

C. m

D. Âm

Đáp án: C

Câu hỏi 6: Trong câu "Tháp Mười đẹp nhất bông sen." có mấy tiếng?

A. tám

B. ba

C. chín

D. Sáu

Đáp án: D

Câu hỏi 7: Thủy tộc là loài vật sống ở đâu?

A. trên trời

B. trên cây

C. trên mặt đất

D. dưới nước

Đáp án: D

Câu hỏi 8: Trong tiếng "hoàng" có âm đệm nào?

A. h

B. a

C. o

D. Ng

Đáp án: C

Câu hỏi 9: Thuyền độc mộc là thuyền làm bằng vật liệu gì?

A. sắt

B. cây gỗ

C. xi măng

D. Thép

Đáp án: B

Câu hỏi 10: Từ trong tiếng Việt gồm có mấy thanh?

A. bốn

B. năm

C. sáu

D. Bẩy

Đáp án: A

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1: Trong tiếng "hoài" thì âm đầu là chữ .............

Đáp án: h

Câu hỏi 2: Điền từ còn thiếu vào câu thơ:

"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh ..............ước biếc như tranh họa đồ".

Đáp án: n

Câu hỏi 3: Điền từ còn thiếu vào câu ca dao: "Anh em như thể chân tay

Rách .............ành đùm bọc, dở hay đỡ đần".

Đáp án: l

Câu hỏi 4: Bài thơ "Truyện cổ nước mình" do nhà thơ Lâm Thị ......... Dạ viết.

Đáp án: Mỹ

Câu hỏi 5: Trong bài thơ "Nàng tiên Ốc" thì bà già đã nhặt được con ốc có vỏ màu biêng biếc ...............

Đáp án: xanh

Câu hỏi 6: Điền từ còn thiếu vào câu ca dao:

"Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài ............... nhau".

Đáp án: đá

Câu hỏi 7: Từ "hoài" có âm đầu là h, vần là oai, vậy có thanh là thanh .............uyền.

Đáp án: h

Câu hỏi 8: Hãy chỉ ra vần của tiếng "lành": Vần của tiếng "lành" là .................

Đáp án: anh

Câu hỏi 9: Trái nghĩa với từ đùm bọc hoặc .............úp đỡ là từ ức hiếp.

Đáp án: gi

Câu hỏi 10: Trái nghĩa với từ nhân hậu hoặc yêu thương là từ độc á.................

Đáp án: c

Đánh giá bài viết
112 15.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trạng Nguyên Tiếng Việt Xem thêm