Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26. Qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ giải bài tập Hóa học 11 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Xicloankan vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 7 bài tập trong sách bài tập môn Hóa học lớp 11 bài Xicloankan. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được cách gọi tên của hợp chất qua sơ đồ, khái niệm về Xicloankan, cách viết công thức cấu tạo của chất... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập trắc nghiệm 5.18, 5.19, 5.20 trang 38 sách bài tập (SBT) hóa học 11

5.18. Mỗi nhận xét dưới đây đúng hay sai?

1. Các monoxicloankan đều có công thức phân tử CnH2n.

2. Các chất có công thức phân tử CnH2n đều là monoxicloankan.

3. Các xicloankan đều chỉ có liên kết đơn.

4. Các chất chỉ có liên kết đơn đều là xicloankan.

5.19. Hợp chất dưới đây có tên là gì?

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

A. 1-etyl-4,5-đimetylxiclohexan.

B. 1-etyl-3,4-đimetylxiclohexan.

C. 1,2-đimetyl-4-etylxiclohexan.

D. 4-etyl-1,2-đimetylxiclohexan.

5.20. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Xiclohexan vừa có phản ứng thế, vừa có phản ứng cộng.

B. Xiclohexan không có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

C. Xiclohexan có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.

D. Xiclohexan không có phản ứng thế, có phản ứng cộng.

Hướng dẫn trả lời:

5.18.

1 - Đúng.

2 - Sai,

3 - Đúng.

4 - Sai.

5.19. D

5.20. C

Bài tập 5.21 trang 39 sách bài tập (SBT) hóa học 11

5.21. Viết công thức cấu tạo của:

1. 1,1-đimetylxiclopropan;

2. 1-etyl-1-metylxiclohexan;

3. 1-metyl-4-isopropylxiclohexan.

Hướng dẫn trả lời:

1. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

2. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

3. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

Bài tập 5.22 trang 39 sách bài tập (SBT) hóa học 11

5.22. Một monoxiclohexan có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3.

1. Xác định công thức phân tử của xicloankan đó.

2. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

Hướng dẫn trả lời:

CTPT:

Các CTCT:

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

xiclohexan metylxiclopentan 1,1-đimetylxiclobutan

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

1,2-đimetylxiclobutan 1,3 đimetyl xiclobutan

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

etylxiclobutan 1,2,3-trimetylxiclopropan

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

1,1,2-trimetylxiclopropan 1-etyl-2-metylxiclopropan

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

1-etyl-1-metylxiclopropan

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

propylxiclopropan

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

isopropylxiclopropan

Bài tập 5.23 trang 39 sách bài tập (SBT) hóa học 11

5.23. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một monoxicloankan. Tỉ khối của A đối với hiđro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 g A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 g kết tủa.

Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí A.

Hướng dẫn trả lời:

Giả sử trong 2,58 g hỗn hợp A có X mol {C_n}{H_{2n + 2}} (n > 1) và y mol {C_m}{H_{2m}} (m > 3). Vì \overline {{M_A}} = 25,8 X 2 (g/mol) nên:

x+y=\frac{2,58}{25,8.2}=0,05\ (1)

{C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O

x mol nx mol

{C_m}{H_{2m}} + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + m{H_2}O

y mol my mol

C{O_2} + Ba{(OH)_2} \to BaC{O_3} \downarrow + {H_2}O

SỐ mol CO2 = SỐ mol BaCO3= \frac{35,46}{197}=0,18\ (mol)

nx + my = 0,18 (2)

Khối lượng hỗn hợp A:

(14n + 2)x + 14my = 2,58 (3)

⇒ 14(nx + my) + 2x = 2,58 => 2x = 2,58 - 14 X 0,18

⇒ x = 0,03 ; y = 0,05 - 0,03 = 0,02

Thay giá trị của x và y vào (2) ta có

0,03n + 0,02m = 0,18

3n + 2m = 18

3n = 18 - 2m

n = 6 - \frac{{3m}}{2}

Nghiệm thích hợp là m = 3 ; n = 4.

Nghiệm m = 6 và n = 2 phải loại vì C6H12 là chất lỏng (ts = 81°C).

% về thể tích của C4H10: \frac{{0,03}}{0,05}. 100% = 60,0%

% về thể tích của C3H6: 100% - 60% = 40,0% thể tích hỗn hợp A.

Bài tập 5.24 trang 39 sách bài tập (SBT) hóa học 11

5.24. Chất khí A là một xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A (đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

3. Cho chất A qua dung dịch brom, màu của dung dịch mất đi. Xác định công thức cấu tạo đúng của chất A.

Hướng dẫn trả lời:

1. {C_n}{H_{2n}} + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O

Khi đốt 1 moi CnH2n, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước 26n gam.

Khi đốt 0,03 mol CnH2n, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước 3,12 g.

\frac{1}{{0,03}} = \frac{{26n}}{{3,12}} \Rightarrow n = 4

CTPT của khí A là C4H8

2. Các CTCT

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26

xiclobutan metylxiclopropan

3. Chất A làm mất màu nước brom, vậy A phải có vòng ba cạnh, chất A là metylxiclopropan.

Để có kết quả học tập lớp 11 tốt hơn. VnDoc Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 26 Xicloankan. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 498
Sắp xếp theo

Giải SBT Hóa Học 11

Xem thêm