Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39. Nội dung tài liệu được giải chi tiết và chính xác sẽ giúp các bạn giải Hóa 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 6 bài tập trong sách bài tập môn Hóa học lớp 11 bài Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được chất có thể dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, cách viết công thức cấu tạo, cách viết phương trình hóa học... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập trắc nghiệm 8.1, 8.2, 8.3 trang 57 sách bài tập (SBT) hóa học 11

8.1. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. Cl-CH2-COOH

B. C6H5-CH2-Cl

C. CH3-CH2-Mg-Br

D. CH3-CO-Cl

8.2. Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. CH2=CH-CH2Br

B. ClBrCH-CF3

C. Cl2CH-CF2-O-CH3

D. C6H6Cl6

8.3. Benzyl bromua có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây?

A. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

B. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

C. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

D. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

Hướng dẫn trả lời:

8.1. B

8.2. C

8.3. D

Bài tập 8.4 trang 57 sách bài tập (SBT) hóa học 11

8.4. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện của phản ứng và ghi tên các chất.

CH4\overset{(1)}{\rightarrow} ? \overset{(2)}{\rightarrow} C2H4 \overset{(3)}{\rightarrow} ?\overset{(4)}{\rightarrow} CH2 = CH - Cl \overset{(5)}{\rightarrow} PVC

Hướng dẫn trả lời:

(1) 2CH4 Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 + 3H2

metan axetilen

(2) Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 + H2 \xrightarrow[t^{\ast }  ]{Pb/PbCO_{3} } CH2 = CH2

eten

(3) C{H_2} = C{H_2} + C{l_2} \to Cl - C{H_2} - C{H_2} - Cl

1,2-đicloetan

(4) Cl - C{H_2} - C{H_2} - Cl + KOH \overset{ancol}{\rightarrow} C{H_2} = C{H_2} - Cl + KCl + {H_2}O

vinyl clorua

(5) C{H_2} = C{H_2} - ClGiải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

Bài tập 8.5 trang 57 sách bài tập (SBT) hóa học 11

8.5. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây:

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

Ở đây A và B là các sản phẩm chính của phản ứng. Hãy viết các chất hữu cơ dưới dạng công thức cấu tạo

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 \xrightarrow[t^{\ast } ]{etanol} C{H_3} - CH = CH - C{H_3} + KBr + {H_2}O

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 \xrightarrow[t^{\ast } ]{nuoc} Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39

Bài tập 8.6 trang 58 sách bài tập (SBT) hóa học 11

8.6. Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít CO2 (đktc) và 1,440 g H2O. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 g chất A thành AgCl thì thu được 7,175 g AgCl.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với etan là 3,3.

3. Viết các công thức cấu tạo mà A có thể có và ghi tên từng chất theo hai cách đọc tên khác nhau.

Hướng dẫn trả lời:

1. Khi đốt cháy A ta thu được CO2 và H2O; vậy A phải chứa C và H.

Khối lượng C trong 1,792 lít CO2 là:\frac{{12.1,792}}{{22,4}} = 0,96 (g).

Khối lượng H trong 1,44 g H2O:\frac{{2.1,44}}{{18}} = 0,16 (g).

Đó cũng là khối lượng C và H trong 3,96 g A.

Theo đầu bài A phải chứa Cl. Khối lượng Cl trong 7,175 g AgCl:

\frac{{35,5.7,175}}{{143,5}} = 1,775(g)

Đó cũng là khối lượng Cl trong 2,475 g A.

Vậy, khối lượng Cl trong 3,96 g A: \frac{1,775.3,96}{2,475}=2,840\ (g)

Khối lượng C, H và Cl đúng bằng khối lượng chất A (3,96 g).

Vậy, chất A có dạng CxHyClz.

x : y : z = \frac{{0,96}}{{12}}:\frac{{0,16}}{1}:\frac{{2,84}}{{35,5}}= 0,08 : 0,16 : 0,08 = 1 : 2 : 1

CTĐGN của A là CH2Cl.

2. MA = 3,3.30 = 99 (g/mol)

\Rightarrow {(C{H_2}Cl)_n} = 99  \Rightarrow 49,5n = 99  \Rightarrow  n = 2

CTPT của A là C2H4Cl2.

3. Các CTCT

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 1,1-đicloetan

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 1,2-đicloetan (etylen clorua)

Để có kết quả học tập lớp 11 tốt hơn. VnDoc Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải SBT Hóa Học 11

    Xem thêm