Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 17

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 17 Silic và hợp chất của silic. Tài liệu được giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh làm bài tập Hóa học 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 17 Silic và hợp chất của silic vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 3 bài tập trong sách bài tập môn Hóa học lớp 11 bài Silic và hợp chất của silic. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được cách tạo ra Natri silicat, dung dịch các chất mà cả Silic và nhôm đều phản ứng được, cách để hoàn thành các phương trình hóa học đã cho... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập trắc nghiệm 3.11, 3.12 trang 23 sách bài tập (SBT) hóa học 11

3.11. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách

A. đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

B. cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.

C. cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

D. cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.

3.12. Silic và nhôm đều phản ứng được với dung dịch các chất trong dãy nào sau đây?

A. HCl, HF

B. NaOH, KOH

C. Na2CO3, KHCO3

D. BaCl2, AgNO3

Hướng dẫn trả lời:

3.11. A

3.12. B

Bài tập 3.13 trang 24 sách bài tập (SBT) hóa học 11

3.13. Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

1. Si + {X_2} \to

{X_2}{F_2},C{l_2},B{{\rm{r}}_2}

2. Si + {O_2} \to

3. Si + Mg \to

4. Si + KOH + ? \to {K_2}Si{O_3} + ?

5. Si{O_2} + NaOH \to

Hướng dẫn trả lời:

1. Si + 2{F_2} \to Si{F_4}

Si + 2C{l_2}\overset{t\ast }{\rightarrow} SiC{l_4}

Si + 2B{r_2}\overset{t\ast }{\rightarrow} SiB{r_4}

2. Si + {O_2}\overset{t\ast }{\rightarrow} Si{O_2}

3. Si + 2Mg\overset{t\ast }{\rightarrow} M{g_2}Si

4. Si + 2KOH + {H_2}O \to {K_2}Si{O_3} + 2{H_{2 \uparrow }}

5. Si{O_2} + 2NaOH\overset{t\ast }{\rightarrow} N{a_2}Si{O_3} + {H_2}O

Để có kết quả học tập lớp 11 tốt hơn. VnDoc Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 17 Silic và hợp chất của silic. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 65
Sắp xếp theo

Giải SBT Hóa Học 11

Xem thêm