Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 18

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 18 trang 92: Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm những gì để phát triển nông nghiệp?

Trả lời:

Để phát triển nông nghiệp, nhà nước và nhân dân Đại Việt đã:

- Ra sức khai phá đất hoang, mở rộng ruộng đồng, nhiều xóm làng mới được thành lập.

- Quan tâm đến thủy lợi.

- Đặt phép quân điền chia ruộng công ở các làng xã.

- Quan tâm đến việc bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

- Ngoài việc trồng lúa nhân dân còn trồng các cây lương thực khác.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 18 trang 92: Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội?

Trả lời:

Ý nghĩa của sự phát triển nông nghiệp đối với xã hội:

• Kinh tế phát triển là điều kiện để xã hội ổn định.

• Nhân dân được khai hoang mở rộng ruộng đồng, được phân chia ruộng công ở các làng xã. Đời sống nhân dân được cải thiện.

• Chế độ phong kiến được củng cố.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 18 trang 93: Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp?

Trả lời:

Ý ngĩa của sự ra đời các làng nghề thủ công đối với sự phát triển của thủ công - nghiệp:

- Tăng cường sự chuyên môn hóa trong sản xuất thủ công nghiệp.

- Thủ công nghiệp phát triển một cách quy củ chặt chẽ, hệ thống và ổn định.

- Tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 18 trang 93: Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời?

Trả lời:

Đánh giá về thủ công nghiệp nước ta đương thời: Thủ công nghiệp có điều kiện phát triển ngày càng mạnh mẽ.

- Các ngành nghề thủ công phong phú, bên cạnh các nghề cổ truyền đã phát triển những nghề mới yêu cầu kỹ thuật cao như đúc súng, đóng thuyền.

- Thủ công nghiệp chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trong nước.

- Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 18 trang 94: Em nghĩ thế nào về thương nghiệp nước ta ở các thế kỉ X-XV?

Trả lời:

Ở các thế kỷ X – XV, Thương nghiệp nước ta có những bước phát triển quan trọng:

Nội thương:

- Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, Thăng Long trở thành đô thị lớn với nhiều phố phường, vừa buôn bán và làm nghề thủ công, phát triển phồn thịnh.

Ngoại thương:

- Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển, các thuyền buôn Trung Quốc và các nước phương Nam đã qua lại buôn bán nhộn nhịp ở nước ta. Nhiều cảng biển lớn đã được xây dựng như Vân Đồn, Càn Hải, Thị Nại…

- Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp.

Giải bài tập Lịch Sử 10 bài 1 trang 95: Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X-XV?

Trả lời:

Những nguyên nhân phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV:

- Đất nước ổn định, độc lập, thống nhất, đất nước có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp.

- Nhà nước ban hành nhiều chính sách trọng nông, khuyến khích nông nghiệp phát triển (các chính sách khai hoang mở rộng diện tích cang tác, thực hiện lễ cày tịch điền, ban hành phép quân điền, coi trọng vấn đề thủy lợi và bảo vệ sức kéo…)

- Nhân dân ra sức sản xuất phát triển nông nghiệp.

Bài 2 trang 95 Lịch Sử 10: Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê.

Trả lời:

Những biểu hiện phát triển thủ công nghiệp:

• Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm sứ, ươm tơ dệt lụa phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, nhiều nghề thủ công mới ra đời.

• Hình thành các làng nghề thủ công như Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Bắc Giang), Chu Đậu (Hải Dương), Huê Cầu (Hưng Yên)…

• Thành lập các xưởng thủ công (quan xưởng) chuyên lo việc đúc tiền, vũ khí, đóng thuyền chiến, may mũ áo cho vua quan... Đầu thế kỉ XV, chế tạo được súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu.

Những biểu hiện phát triển thương nghiệp:

Nội thương:

- Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, Thăng Long trở thành đô thị lớn với nhiều phố phường, vừa buôn bán và làm nghề thủ công, phát triển phồn thịnh.

Ngoại thương:

- Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển, các thuyền buôn Trung Quốc và các nước phương Nam đã qua lại buôn bán nhộn nhịp ở nước ta. Nhiều cảng biển lớn đã được xây dựng như Vân Đồn, Càn Hải, Thị Nại…

- Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp.

Bài 3 trang 95 Lịch Sử 10: Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Trả lời:

Hậu quả của sự phân hóa xã hội thế kỉ XIV:

- Giai cấp địa chủ thống trị mở rộng ruộng đất tư, vua quan quý tộc lấn chiếm ruộng đất, ăn chơi xa xỉ, không quan tâm đến đời sống của nhân dân.

- Cuộc sống nhân dân ngày càng khổ cực làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt.

⇒ Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra mạnh mẽ vào cuối thế kỉ XIV, đẩy nhà Trần đến chỗ suy vong.

Đánh giá bài viết
1 298
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất

    Xem thêm