Hệ số lương của giáo viên tiểu học cao nhất 6,78

Hệ số lương giáo viên tiểu học cao nhất là 6,78 theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, VnDoc mời các bạn tham khảo nội dung bài viết để nắm vững về các mức hệ số lương dành cho giáo viên tiểu học các hạng khác nhau.

Hệ số lương của giáo viên tiểu học cao nhất là 6,78 là nội dung nổi bật và được quan tâm nhiều nhất theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong bài viết tổng hợp dưới đây VnDoc sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc giáo viên tiểu học hạng I, II, III sẽ hưởng các mức hệ số lương như thế nào và khác nhau ra sao.

Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng I cao nhất

Theo đó, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Như vậy, hệ số lương của giáo viên tiểu học công lập cao nhất là 6,78 (hệ số lương cao nhất của giáo viên tiểu học hạng I)

Hiện hành, theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, hệ số lương cao nhất của giáo viên tiểu học công lập là 4,98 (hệ số lương cao nhất của giáo viên tiểu học hạng II).

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Một số trường hợp lưu ý

- Trường hợp giáo viên được tuyển dụng, đã hết thời gian tập sự theo quy định và hiện đang giữ hệ số lương 1,86, 2,06 và 2,26, nay đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này thì được xếp hệ số lương 2,34 của viên chức loại A1, mốc năng lương lần sau được tính 03 (ba) năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 1,86, 02 (hai) năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 2,06;

- Trường hợp giáo viên đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II hoặc hạng I theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư này nhưng hệ số lương thấp hơn hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng, thì vẫn bổ nhiệm vào hạng nhưng không thực hiện xếp lương mà vẫn hưởng hệ số lương và bảng lương đang hưởng cho đến thời điểm được hưởng hệ số ngang bằng với hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì chuyển xếp vào bảng lương của hạng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lao động tiền lương của VnDoc.

Đánh giá bài viết
3 4.654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lao động - Tiền lương Xem thêm