Khi nhiệt phân nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại khí NO2 O2 là

Nhiệt phân muối nitrat

Khi nhiệt phân nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại khí NO2 O2 là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến nhiệt phân muối nitrat, cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Khi nhiệt phân nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại khí NO2, O2

A. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3

C. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3

D. Hg(NO3)2, AgNO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Nhiệt phân cho sản phẩm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là kim loại nhóm III.

Phương trình hóa học

Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2↑ + O2

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2↑ + O2

=> Dãy muối cho sản phẩm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là: Hg(NO3)2, AgNO3

Đáp án D

Phản ứng nhiệt phân các muối nitrat của kim loại

Muối nitrat rất kém bền nhiệt, vì vậy khi nung nóng thì muối nitrat sẽ bị nhiệt phân tạo thành các sản phẩm khác. Sản phẩm tạo thành như thế nào phụ thuộc vào kim loại tạo muối nitrat.

Nhiệt phân muối nitrat của kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na)

Muối nitrat → Muối nitrit và O2

2M(NO3)n → 2M(NO2)n + nO2

Ví dụ: 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Nhiệt phân muối nitrat của kim loại trung bình (từ Mg đến Cu)

Muối nitrat → Oxit kim loại + NO2 + O2

2M(NO3)n → M2On + 2nNO2 + n/2O2

Ví dụ: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Nhiệt phân muối nitrat của kim loại sau Cu

Muối nitrat → kim loại + NO2 + O2

M(NO3)n → M + nNO2 + n/2O2

Ví dụ: 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Một số phản ứng đặc biệt

2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

NH4NO3 → N2O + 2H2O

NH4NO2 → N2 + 2H2O

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm là

A. Ag, NO2, O2

B. Ag2O, NO2, O2

C. AgNO2, O2

D. Ag, Ag2O, NO2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2.  Nhiệt phân NH4NO3 ta thu được sản phẩm có chứa chất A và H2O. Vậy A là:

A. N2

B. N2O

C. NO2

D. O2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 thu được sản phẩm là

A. FeO, NO2, O2

B. Fe(NO2)2, O2

C. Fe2O3, NO2, O2

D. Fe, NO2, O2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat của kim loại M thu được 4 gam chất rắn. Công thức của muối là.

A. Pb(NO3)2.

B. Fe(NO3)2.

C. Cu(NO3)2.

D. AgNO3.

Xem đáp án
Đáp án C

Công thức muối nitrat là M(NO3)n; nNO2 = 0,1 mol

=> nM(NO3)n = 0,1/n

=> MM(NO3)n = 94n => M = 32n => M = 64. Công thức là Cu(NO3)2.

.........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Khi nhiệt phân nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại khí NO2 O2 là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm