Nhà giáo tiếp tục nhận phụ cấp thâm niên đến tháng 7/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 1.8.2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, chế độ này sẽ chỉ kéo dài đến tháng 7.2022 khi chờ thực hiện chế độ tiền lương mới.

1. Từ 1/8/2021, áp dụng quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo đó, Nghị định áp dụng với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về tiền lương đối với các bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập.

Những nhà giáo không thuộc 2 nhóm đối tượng trên mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 thì không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian tập sự; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm nêu trên.

Nghị định cũng quy định cụ thể mức phụ cấp thâm niên. Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Thực hiện chế độ tiền lương mới, từ tháng 7.2022 sẽ không còn phụ cấp thâm niên

Giải thích thêm về việc ra đời của Nghị định 77, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, theo luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2020) thì chính sách tiền lương đối với nhà giáo không còn quy định về chế độ phụ cấp thâm niên.

Nội dung cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27 ngày 21.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu) và dự kiến thực hiện từ ngày 1.7.2020.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ GD-ĐT, do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới đến ngày 1.7.2022. Vì vậy, việc ban hành Nghị định số 77 Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định, không có vướng mắc trong thực tiễn; các quy định của nghị định không làm phát sinh thêm đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 54 ban hành năm 2011. Đồng thời, bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với thực tiễn, thiết thực; tạo hành lang pháp lý để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

3. Cách tính phụ cấp thâm niên hàng tháng

Mức tiền phụ cấp thâm niên = (hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp của viên chức + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có hiện hưởng) x mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.8.2021.

Các địa phương, cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 1.7.2020 đến nay, thì tiếp tục thực hiện theo nghị định này.

Nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo (có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà chưa được chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mã số V07), chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số V09) thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định này.

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Nhà giáo tiếp tục nhận phụ cấp thâm niên đến tháng 7/2022. Như vậy, từ ngày 1.7.2022, khi có chế độ tiền lương mới, hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương, trong đó có phụ cấp thâm niên của giáo viên sẽ bị bãi bỏ. Tóm lại, trong năm 2021, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của Nghị định 77. Nhưng từ tháng 7.2022, khi có chế độ tiền lương mới, giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên.

Dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
4 4.277
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm