Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi vào lớp 6 này gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập dựa trên kiến thức đã học tại Nhà trường, VnDoc mong muốn giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học và phát triển những kỹ năng cơ bản khi đi thi. Chúc các em học sinh lớp 5 đạt điểm cao trong kì thi lên lớp 6 môn Tiếng Anh tới đây.

Một số đề thi vào lớp 6 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Chọn từ có cách phát âm khác.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Chọn đáp án đúng.
 • 1. How many ___________ are there in your house?
 • 2. It is _____ eraser.
 • 3. My father is forty. _____ is an engineer.
 • 4. There ____ two books on the table.
 • 5. ___________ do you live?
 • 6. We live _____ 65 Ham Nghi Street.
 • 7. Mai and Nga _____ in the classroom.
 • 8. I often go swimming when it is _______.
 • 9. What about ______ by bike?
 • 10. I like hot_______.
 • IV. Chia động từ trong ngoặc.
 • 1. We (watch) ………….......... TV every evening.
  watch
 • 2. I (do) ……………...........my homework tomorrow.
  will do
 • 3. She (have) ……………....lunch at 11.30 every day.
  has
 • 4. She (do) …………….......... aerobics every day.
  does
 • 5. He usually (jog) ………….. in the morning.
  jogs
 • 6. He (read) ……………......... in the livning room at the moment.
  is reading
 • 7. They (go) ……………........ to the zoo tonight.
  will go are going to go
 • 8. She (play) …………............. soccer now.
  is playing
 • 9. What about (have)................. barbecue?
  having
 • 10. There (be)............... a lot of flowers at the festival last week.
  were
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
525 29.320
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm