Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 2

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mã số: 03207. Thời gian: 20 phút. Đã có 41.025 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi lớp 2 môn Tiếng Việt

Mời các bạn tham khảo bài test Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 2 năm 2016 trên trang VnDoc.com để ôn tập và củng cố lại kiến thức của mình, đồng thời rèn luyện cho các vòng thi của Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2015 - 2016. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 1 năm 2016

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 3 năm 2016

Bài 1: Chuột vàng tài ba.
Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề, sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 2 năm 2016
Chỉ sự vật
Chỉ ngày
Chỉ tháng
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

"Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới" thuộc kiểu câu nào ?

Câu hỏi 2:

"Mẹ em rất dịu dàng" thuộc kiểu câu nào?

Câu hỏi 3:

Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ sự vật?

Câu hỏi 4:

Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả?

Câu hỏi 5:

Từ nào trong các từ sau không đúng chính tả?

Câu hỏi 6:

Từ "nhận" trong câu "Em nhận được món quà từ mẹ." là từ chỉ gì?

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ hoạt động?

Câu hỏi 8:

"Họa Mi là ca sĩ của rừng xanh" thuộc kiểu câu nào?

Câu hỏi 9:

Đâu là từ chỉ người trong các từ sau?

Câu hỏi 10:

Đâu là từ chỉ cây cối trong các từ sau?

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu: "Mọi người cần đổ ..........ác đúng nơi quy định."

Câu hỏi 2:

Điền vần "ai" hoặc "ay" vào chỗ trống để hoàn thiện câu: "Một năm có mười h............ tháng."

Câu hỏi 3:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu: "Bà em bị ốm nên cần ................ỉ ngơi."

Câu hỏi 4:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu: "Sau trận bão, cây cối đổ .........iêng ngả."

Câu hỏi 5:

Điền chữ theo mẫu câu "Cái gì là gì ?": "Vở là đồ dùng .............ọc tập của em."

Câu hỏi 6:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện từ: "cô t............ên"

Câu hỏi 7:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện từ: giây, phút, ngày, ...........áng, năm

Câu hỏi 8:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu: "Em thi đỗ vào .........ớp năng khiếu."

Câu hỏi 9:

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu: "Ngày mùng một là ................ày đầu tiên của một tháng."

Câu hỏi 10:

Điền từ theo mẫu câu "Ai là gì ?": "Vân Anh là học ........... lớp 2A."

Bắt đầu ngay
474 41.025